VUL JE GEDACHTEN

We zijn bevoorrecht om wakker te zijn in deze tijd, om naast de waan van de dag het grote plaatje te leggen: het Heilsplan van God. Het lijkt ons verschrikkelijk om juist nu te moeten leven zonder hoop en verwachting, zonder God en maar af te wachten of het ooit weer beter wordt.

Onze gedachten kunnen gevuld worden met alles wat er om ons heen gebeurt en dat is niet verwonderlijk. Toch roept Paulus ons op om ons te vullen met andere gedachten. In Filippenzen 4:8 staat wat we onze gedachten mee mogen vullen. “Bedenk al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat”. Jezus Christus is waar, is eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, kortom: vul je gedachten met Hem.

Hij is de Alpha en de Omega; het begin en het einde. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om staande te blijven in deze wereld. Die Geest troost jou, helpt jou, geeft je geloof, vult je met wijsheid. De Heilige Geest wordt ook de Geest van het zoonschap genoemd (Romeinen 8:15). Door deze Geest roepen wij “Abba, Vader!”. Daarom hebben we met elkaar een missie. Het doel is om anderen te bereiken met de boodschap van genade en om de liefde van Jezus Christus te laten zien.

We kunnen een ander niet overtuigen om een keuze te maken voor Jezus Christus, dat doet de Geest. Wél kunnen we zaaien in mensenharten, antwoord geven op vragen en laten zien dat we verbonden zijn met de Geest en daardoor een bijzondere rust over ons hebben.

4 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties