GENADE ALLEEN!

Negatieve woorden blijven vaker hanger dan positieve, op de één of andere manier is dat zo. Juist daarom willen we in dit artikel graag stilstaan bij een positief woord wat zoveel invloed heeft en dat is “genade”!

Het is genade dat we tot geloof zijn gekomen, we hebben het niet verdiend. Wat is het rijk, én een vreugde om onder Zijn genade te mogen leven! Het is als een golf die op het strand aanspoelt en dan niet één golf, nee, golf na golf na golf. Een oneindige, niet te stoppen, stroom van genade. Zo is onze God, onze liefdevolle Vader, die het beste met Zijn kinderen voor heeft.

Ontvang het maar!

Heb je moeite om deze genade te ontvangen? Probeer dan te ontdekken welke gedachte je over jezelf hebt, die dit tegenhoudt, zodat er daarin een verandering van je denken kan plaatsvinden. Zo kun je bijvoorbeeld denken, dat je het niet waard bent om Zijn genade te ontvangen. Je gedachtewereld is het centrum van de strijd die je wellicht voert. Die strijd hoef je niet alleen te voeren, maar ontdek dat de wapens waarmee je deze strijd voert niet vleselijk zijn, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken (2 Korinthe 10:4).

Je mag positief opvallen door het werk van je geloof, de inspanning van je liefde en de volharding van je hoop op onze Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 1:3). Dit alles niet vanuit het moeten, maar vanuit genade. Jezus Christus Zelf is de zichtbare genade geworden voor ons, als voorbeeld, om na te leven. Hij heeft het als het ware Zijn wedloop volbracht en in Zijn spoor mogen we volgen. Onze wedloop mogen we gaan met Genade aan onze zijde en met een onwankelbare hoop op wat komen gaat. Er staat immers geschreven in 2 Korinthe 3:18 “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”.

Daarom mogen we de nachtmerrie die we om ons heen zien gebeuren, niet ónze nachtmerrie laten zijn, maar vasthouden aan de Hemelse droom, die op Zijn dag gaat uitkomen!

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties