EEN HARTENKREET

Een gebed, een hartenkreet, wat zomaar in je gedachten kan komen is “Hoelang nog, Heere, hoelang nog?”.

In Zijn Woord staan vele beloften die ons bemoedigen en ons helpen het vol te houden te midden van een opstandig volk. Laten wij dan, in de tijd die ons nog gegeven wordt, met vrijmoedigheid naderen tot Gods troon, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd (Hebreeën 4:16). Dicht bij Gods troon mag je al je zorgen op Hem werpen, want Hij zorgt voor JOU!

Jezus Christus belooft: “Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden” (Johannes 14:27). En in Johannes 16:33 zei Hij: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Een andere belofte is van Paulus, die ervan overtuigd is, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard gaat worden. Besef dat God vóór ons is! We kunnen niet gescheiden worden van Gods liefde. Hij wil overvloedig geven, zodat jij niets tekort komt.

Het goede nieuws, wat alles overtreft, is dat er een onvoorstelbaar mooi vooruitzicht is beloofd; het gloort al aan de horizon, je ziet aan alles dat het zeer nabij is. Het ligt als het ware voor het grijpen en je hoeft nog maar even vol te houden. Na die geweldige ontsnapping, de opname, wacht je de meest adembenemende tijd ooit: je zult voor altijd met Jezus Christus zijn. Het grootste avontuur van je leven gaat beginnen!

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties