ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

Jezus stelde al vast dat het einde van de eindtijd zal zijn “als in de dagen van Noach”. Net zoals in de dagen Noach, zal het oordeel niet lang duren. Het komt zo zeker zoals de zon elke morgen weer opkomt. God vertelde Noach dat hij een grote houten ark moest bouwen, waardoor hij en zijn familie aan een wereldwijde ramp zouden ontkomen. De ark had een enkele deur die zo groot was, dat alleen God die deur kon sluiten (Genesis 6:16, 7:16).

Kruis

Houten KruisOp dezelfde manier gebruikt God in onze tijd een ander houten voorwerp dat wij mogen vasthouden om aan de tweede wereldwijde ramp te ontsnappen: het ruwhouten kruis van Christus. De ark stond boven de overstromingen en Noach en zijn familie werden opgeheven naar de veiligheid terwijl de wereld onder hen aan verdrinking ten onder ging. Jezus Christus, onze Verlosser, werd op een kruis opgeheven, en heeft daar voor al onze zonden betaald. Als wij op Hem alleen vertrouwen, zullen we ook opgeheven worden, maar deze keer niet alleen boven de overstromingen, maar ver boven de aarde in de hemel.

Vastklampen

Net zoals Noach en zijn familie zeven dagen voor de overstroming de ark binnengingen (Genesis 7: 7-10), kunnen degenen die zich aan het kruis van Christus vastklampen, zeven jaar in de hemel zijn voordat het oordeel van God is voltooid. Noach kwam door een enkele houten deur in de ark. Wij moeten door een deur naar de hemel gaan door middel van een houten kruis:

Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend… Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, omdat niemand uw kroon zal wegnemen. (Openbaring 3: 8,10-11)

En

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden (Openbaring 4: 1)

Hoe ga je door deze hemelse deur binnen?

Closing DoorJezus legt in Johannes 14:1-6 uit: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Profetie van Jesaja vervuld

Volgens ons spreekt Jezus in Johannes 14 over de vervulling van een profetie van Jesaja. Deze profetie is 700 jaar eerder door de profeet Jesaja ontvangen en opgeschreven:

Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. (Jesaja 26: 17-21)

Gesloten deuren

Gesloten deurGods kinderen worden opgewekt tot leven en worden vervolgens achter gesloten deuren verborgen voordat Gods oordeel op de aarde ontketend wordt. De deur naar de hemel is Jezus Christus:

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Johannes 10: 9)

Hebreeuws

Het woord ark is in het Hebreeuws “tebah”. Dit is hetzelfde woord wat gebruikt werd voor het biezen mandje waarin Mozes kon ontsnappen. Daarnaast betekent “tebah” ook “woord” en dan zie je dat “ark” en “woord” een bijzondere verbinding met elkaar hebben. We weten dat Jezus het vleesgeworden Woord (Johannes 1:1) is, maar Jezus is ook de Deur die ons toegang tot de ark biedt.

Kan ik ook nog de ark van Christus binnengaan?

Ja, het is nog altijd niet te laat! Alles wat er nodig is om aan boord te komen is, vertrouwen in Jezus Christus en Hem te erkennen als je Heer: “Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered.” (Romeinen 10:9-10)

Eenvoudige keus

Deze eenvoudige keus geldt voor iedereen, hoe je nu ook in het leven staat. Hoe je jezelf ook voelt of hoe je ook naar je zelf kijkt: Bekeer je en geloof dit goede nieuws! God houdt van je hoe je nu bent. “Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)”. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Hij zal Zichzelf niet aan je op dwingen. Jij zult de eerste stap moeten zetten en naar Hem toe gaan om de genade te ontvangen die Hij alleen biedt.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
22 mei 2019 02:00

Mattheus 24: vanaf vers 37 zegt: Want net zoals de dagen van Noach waren zo zal de tegenwoordigheid van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnen ging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hun allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de zoon des mensen zijn! Noach bouwde 120 jaar over de ark, als we er vanuit gaan dat Noach begon in 1914 met… Lees verder »