WAT IS JOUW DROOM?

Wat is jouw droom? Waar gaat jouw hart naar uit? David verwoordt zijn hartsverlangen als volgt: “Ik heb de HEERE slechts één ding gevraagd en dat is dat ik mag wonen in het huis van HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en steeds meer over Hem te leren in Zijn tempel (Psalm 27:4)”.

Waarom is dit juist in deze tijd voor jou en mij ook zó belangrijk? In vers 5 staat het antwoord: “Omdat God jou laat schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil, God verbergt jou in Zijn tent en plaatst jou hoog op een rots”. Deze prachtige psalm sluit af met de woorden: “Vertrouw op de HEERE, wees sterk en Hij zal jouw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” We mogen blijven vertrouwen op de HEERE, verwachten dat de bazuin zal klinken, waardoor Jezus Zelf zal neerdalen uit de hemel om ons te ontmoeten.

Wachten

In het wachten op die glorieuze ontmoeting mogen we zijn als Maria, aan Jezus voeten, verlangend te ontvangen van Hem die we lief hebben met heel ons hart. Verlangend naar Zijn woorden van wijsheid en troost, kijkend naar Hem en in Zijn ogen de goedkeuring te zien en Zijn liefde te ervaren. Maria koos het goede deel en ontving alles wat ze nodig had. Het is Zijn verlangen, dat jij in Zijn aanwezigheid bent en dat je mag wonen in het huis van de HEERE.

Maak je je soms tóch bezorgd of raak je in paniek als je ziet wat er allemaal op je af komt? Volg dan de goede raad van Paulus op: Wees in geen ding bezorgd, maar laten je verlangens bekend worden bij God. Doe dit in gebed, vraag God wat je nodig hebt en wees dankbaar voor alles wat Hij doet. En dan? Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, jouw hart en gedachten bewaken in Christus Jezus!

Hoe lang deze tussentijd nog duurt, dat weet God alleen. Hij heeft de regie. Aan de tekenen en geboorteweeën kunnen we zien, hoever we ongeveer zijn. Maar houd goede moed! De profetische puzzel is bijna compleet!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties