OOK EEN SUPERMENS?

Als je het nieuws volgt en allerlei ellende, negativiteit en verwachtingen hoort en ziet, kunnen we het ons voorstellen dat het allemaal wat teveel is. Om alles te verwerken wat er op ons af komt, zou je haast een supermens moeten zijn. Het kan je vreugde roven en je verwachting temperen. Weet dat een dief rondgaat met een missie: om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. Daarom is het belangrijk om even boven de situatie uit te kijken. Klim met ons mee op de berg en aanschouw het tafereel wat wij zien.

Zie je ook dat God mensen wakker roept? Zie je ook dat het offer van Jezus Christus nog even krachtig is als toen Hij Zichzelf offerde? Kijk, daar! Gods Woord komt tot leven en verderop buigt iemand zijn knieën om te knielen voor God. Zie je ook die mensen die druk bezig in een laboratorium zijn om de technologie van het merkteken van het beest uit te vinden, niet wetende hoe verkeerd ze bezig zijn? Zie je ook de wens om langer te leven, om maar niet te hoeven sterven?

Jezus Christus is de oplossing om onsterfelijk te worden, want Hij zegt in Johannes 10:27 en 28: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Wat een troostvolle woorden en wat een belofte!

Psalm

Koning David, wat is hij voor ons een voorbeeld zijn. Hoe hij zich telkens tot God keerde, hoe hij zijn hart uitstortte en hoe hij onder de indruk was van de grootheid, de genade en de liefde van God. In de Psalmen staan prachtige, ontroerende en hartverwarmende woorden, die vandaag de dag nog even krachtig zijn. We willen graag Psalm 146 met je delen en hopen dat dit mag landen in je hart.

Halleluja!

Mijn ziel, loof de HEERE.

Ik zal de HEERE loven in mijn leven,

ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.

Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;

op die dag vergaan zijn plannen.

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,

die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,

Die de onderdrukten recht doet,

Die de hongerigen brood geeft.

De HEERE maakt de gevangenen los,

de HEERE opent de ogen van de blinden.

De HEERE richt de gebogenen op,

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

De HEERE bewaart de vreemdelingen,

Hij houdt wees en weduwe staande,

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

De HEERE zal voor eeuwig regeren;

uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Onze God is het die je wil helpen, bemoedigen en ondersteunen, juist als zekerheden lijken weg te vallen. Hij is een Anker voor je ziel, een Trooster in tijden van nood.

4 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties