GOD WEET HET!

God weet het! Hij weet alle antwoorden op je vragen, Hij weet hoe jij je voelt, Hij weet van je vreugde, maar ook van je lijden, Hij weet het! Omdat Hij alles weet, kun je Hem vertrouwen, want Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde laten komen, om Hem te laten sterven in jouw plaats. Onze zonden zijn vergeven, de straf op de zonde is weggenomen, genade is ons deel en dat alles door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus (Romeinen 8:35-39), De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121:5) en diezelfde Rechterhand legde Hij op Johannes en zei: “Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste” (Openbaring 1:17).

Waarheid

Deze waarheden mag je vasthouden in een wereld waar chaos en de leugen heerst. We zien prostesten waarbij mensen één knie buigen om daarmee aan te geven tegen racisme en onrechte zijn. Laten wij, jij en ik, daarentegen onze beide knieën buigen en aanbidding brengen aan onze Schepper, Zaligmaker en Heiland. We zijn geschapen om Hem te eren en het doel van ons bestaan hier op aarde is om Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.

Maar oh, het uiteindelijke hoogtepunt zal zijn om Hem te ontmoeten, nú al door Zijn Woord en in je gebed, maar stráks van aangezicht tot aangezicht. De raadselen van vandaag worden dan antwoorden! Dan kun je deze wereld achter je laten en LEVEN zoals je bedoelt bent om te leven.

Door alle problemen die we zien in de wereld, zoals oorlog, stijgende prijzen, voedselschaarste, misleiding en wanorde merken we meer en meer dat deze aarde niet ons thuis is. En dat is ook zo! Thuis is dé plaats waar je volkomen jezelf mag zijn, zonder de opgelegde beperkingen die je hier ervaart. Thuis is leven vanuit de liefde van God en in de aanwezigheid van Jezus Christus. Dáár we zien naar uit! Om Thuis te zijn!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties