EEN TIJD VAN VIEREN EN VERWACHTEN

Deze maand is alweer de laatste maand van dit jaar, wat gaat de tijd toch snel! Hopelijk kun je terugkijken op een gezegend jaar en daar waar moeilijkheden waren, hopen we dat ze je dichter bij God hebben gebracht.

In december wordt er door veel mensen stil gestaan bij de geboorte van Jezus Christus, bij Zijn eerste komst naar deze aarde. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders (Jesaja 9:3).

Kind

Het Kind van Bethlehem werd het Lam van God door te sterven op Golgotha. Daar werd Hij onze Redder en Verlosser, onze Bevrijder en onze Genezer! Gelukkig was dat niet het einde. Jezus Christus is nu gezeten aan de Rechterhand van onze Hemelse Vader in heerlijkheid en majesteit. Jezus Christus, de Hogepriester, die voor ons bidt en pleit bij de Vader, is gezeten en dat woord, zitten, geeft ook aan dat er rust en overzicht is. God, de Vader, heeft de controle over deze aarde en dit staat zo mooi verwoord in Jesaja 46:9-10  “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.”

Door deze tekst mogen we leren dat het besluit van God wat we lezen in Handelingen 1:11 dat Jezus Christus terug gaat komen naar deze aarde geen loze belofte is. Want gezegend is hij die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is (Jeremia 17:7).

Tweede komst

Als we al zo blij zijn met de eerste komst van Jezus Christus, mogen we nog veel meer uitkijken naar Zijn tweede komst. Die komst zal ons volledig veranderen, zoals we kunnen lezen in 1 Korinthe 15:51-52 “Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” We zullen worden opgenomen en voor altijd bij de Here Jezus Christus zijn. Gedurende zeven jaar zullen we met Jezus Christus in de hemel zijn. Daarna zal Hij samen met de heiligen terug komen op de Olijfberg, als Vredevorst, Koning en Leeuw van Juda.

Vooruitzicht

Wat is dat een fantastisch vooruitzicht! Voor altijd samen met Jezus! Niet meer kijken door een wazige spiegel, maar van aangezicht tot aangezicht!

We mogen uitzien naar deze ontmoeting, het geeft hoop, verwachting en tegelijkertijd is er de roep om heilig te leven. De roep om jezelf klaar te maken, want de nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen. Bekleed jezelf met de Here Jezus Christus (Romeinen 11:12-14).

Zoals een bruid uitkijkt naar de komst van haar bruidegom om opgehaald te worden en voor altijd samen te zijn, mogen wij uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus.

Verwacht jij Hem ook?

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Daan Verschoor
Daan Verschoor
13 december 2018 15:33

Het wordt kouder als je omhoog gaat maar je komt dichter bij God. God is warmer dan je cv dus je komt er warmpjes bij te zitten

André van der Geest
André van der Geest
12 december 2018 18:07

Sommige mensen geloven, dat de opname waarover gesproken wordt een opname zal zijn met het fysieke lichaam. Mij lijkt dat zeer onlogisch. Als de Vader je opneemt, dat laat je echt je lichaam achter. Het was stof en het word weer stof. De geest echter zal worden opgenomen.
Tussen haakjes, het wordt wel steeds kouder als je omhoog gaat!