DE GELIJKENIS VAN HET ONKRUID TUSSEN DE TARWE

VRAAG

Vorige week las ik in Mattheüs 13 iets, dat de opname VOOR de grote verdrukking lijkt tegen te spreken. Het gaat over de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe.

In vers 30 staat: “Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel EERST het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur”.

Iets verderop staat de gelijkenis van het visnet. In vers 49 staat: “‭Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten UIT het midden van de rechtvaardigen afzonderen”.

Wat bedoelt Jezus met deze gelijkenissen?

ANTWOORD

Jezus spreekt in deze gelijkenis over zaad wat wordt gezaaid, maar terwijl de mensen sliepen werd er ook ander zaad gezaaid. Dit is al een eerste waarschuwing om juist niet te slapen, maar wakker en alert te zijn. Terwijl je slaapt, kan er verkeerd zaad worden gezaaid. Dit zaad is onkruid, maar eerst is dat niet zichtbaar. Het groeit op samen met de tarwe. Pas later wordt zichtbaar dat het onkruid, dolik, is. Een eigenschap van dolik is dat het verdovend werkt en met name het gezichtsvermogen aantast.

Als je het zicht op Jezus kwijtraakt, door het verkeerde zaad, sta je ook open voor misleiding. Je ziet het allemaal niet meer helder! Wat een gevolgen kan slapen hebben! Toch wordt het dolik niet gelijk tussen het goede zaad verwijdert, maar het groeit op! In dit beeld zien we de wereld om ons heen. Het is niet volmaakt, er groeit kwaad op tussen alle gelovigen (zowel de Joden als de christenen). Het is juist een levensles om niet verweven met de wereld, met het dolik, te geraken, maar juist op te groeien in afhankelijkheid van Jezus Christus en geworteld te zijn in Hem.

Het slechte zaad krijgt nog kansen om zich te bekeren, om alsnog tot het goede zaad te behoren. Maar er komt een dag dat er geoogst zal worden. Zoals het in vers 39 staat: de oogst is de voleinding van de wereld. Het laatste woord “wereld” is hier niet juist vertaald, er staat namelijk in het Grieks “aion” wat tijdperk betekent. Wanneer is het tijdperk voltooid? Als we in dagen rekenen, stopt het tijdperk na de zesde dag. Op de zevende dag namelijk begint het duizendjarig vrederijk. Aan het eind van dit tijdperk is de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg en het oordeel van de volken. 

Er zijn engelen die verzamelen en daarom kan dit niet met de opname vergeleken worden. Namelijk bij de opname gaan de gelovigen de Heere tegemoet in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:16-17) en bij de wederkomst worden engelen uitgezonden om Zijn uitverkorenen bijeen te brengen (Mattheüs 24:31).

5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties