Wanneer is de Opname?

Deze vraag houdt vele mensen bezig. Ook wij hebben dit onderzocht. De vraag is natuurlijk ook: zou je het antwoord willen weten? Wat ga je doen als je weet dat je aardse leven niet meer lang duurt? Of dat je weet dat er allerlei verschrikkelijke dingen gaan gebeuren op deze aarde.

We willen geen paniek zaaien, maar de liefdesboodschap van God laten zien. God heeft namelijk voorzien in een reddingsplan voor diegene die bij Hem horen. Een reddingsplan waardoor we niet door de verdrukking hoeven te gaan, maar vlak daarvoor worden weggeritst, worden opgenomen. Dat is liefde!

Wij zijn in de Bijbel gaan lezen wat de Bijbel over het tijdstip van de opname zegt en dit willen we graag aan je uitleggen.

Wanneer is de opname?

Omdat we weten uit de geschiedenis dat op het exacte tijdstip van de viering van de Joodse voorjaarsfeesten Jezus Christus deze feesten heeft vervuld, mogen we met zekerheid aannemen dat hij dit ook zal doen met de Joodse najaarsfeesten.

Tijdstip voorjaarsfeesten: opstanding

14 Nisan: Pascha –> Jezus Christus wordt gekruisigd

15-21 Nisan: Matses –> Jezus Christus in het graf gelegd (op de eerste dag)

17 Nisan: Bikkurim –> Jezus Christus staat op uit de dood

6 Siwan: Shavoeot –> Uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren)

De najaarsfeesten zijn ook op vaste tijdstippen en deze tijdstippen zijn door God ingesteld, niet door mensen. Dit is te lezen in Leviticus 23.

Tijdstip najaarsfeesten:

1 Tisjri: Rosj Hasjana –> opname van de gemeente door Jezus Christus

10 Tisjri: Jom Kippoer –> na 7 jaar verdrukking zal er verzoening komen tussen het Joodse volk en zijn Messias, Jezus Christus

15-21 Tisjri: Soekot –> voorafschaduwing van de vrede in het Duizendjarig rijk

Maar wat betekenen deze feesten dan voor christenen?

Paulus begreep dat deze Joodse feesten voortekenen zijn van Gods plan met deze wereld. Paulus schrijft in Colossenzen 2: 16-17 dat deze feesten en praktijken voortekenen zijn van de toekomst, dus niet een definitie of herinnering van dingen die al gebeurd zijn:

Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. Of met betrekking tot de feestdagen of Rosj Chodesj (de eerste dag van iedere maand) of de Sjabbat (rustdag). Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe.

Het zijn dus voortekenen van (deels) nog komende gebeurtenissen in Gods heilsplan. De volgorde en timing van deze heilige dagen zijn zorgvuldig vastgesteld door God en elke dag is onderdeel van een geheel dat inzage geeft over een dieper verhaal van redding en verlossing door de werken van Jezus.

Waarom het bazuinfeest koppelen aan de opname?

In elke Bijbeltekst die verwijst naar de opname, wordt ook gesproken over een bazuin die klinkt.

In 1 Korintiërs 15:51 en 52 staat het als volgt:

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Sjofar klinktZo ook in 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Dit maakt voor ons duidelijk dat de opname van de gemeente op 1 Tisjri is. In 2017 is dit op 21-22 september, in 2018 is dit op 10-11 september.

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties