VERKONDIG HET EVANGELIE

De meesten van ons kennen de stichting Wycliffe Bijbelvertalers en hun missie is bij de meesten ook niet onbekend: Het is hun doel dat ieder mens in de wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. En dat is een goed en belangrijk doel!

Wat aan dat doel is gekoppeld is, is het volgende: als iedereen het Evangelie heeft gehoord, pas dan kan Jezus Christus terugkomen. De vraag die we willen stellen is: “Klopt dit?” Staat dit op deze manier in de Bijbel. Laten we eens op onderzoek gaan!

In Mattheüs 24:14 staat het vers over de prediking van het Evangelie.

Dan zal het einde komen

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheus 24:14)

Vaak wordt dit vers gelezen als volgt: éérst moet het evangelie aan alle volken verteld worden en dan zal de wederkomst van Jezus zijn. Maar staat dit er echt? Of hebben we dit er van gemaakt? We zullen de belangrijkste woorden van dit vers toelichten, namelijk: “dit Evangelie van het Koninkrijk”, “alle volken” en het woord “einde”. Zoals je kunt lezen, staat hier niet een voorwaarde voor de komst van Jezus, of het nu over de opname van de gemeente gaat of over Zijn Wederkomst, alleen dat er een einde zal komen.

Dit Evangelie van het Koninkrijk

Inderdaad mogen wij het Evangelie, de blijde boodschap, verkondigen aan alle volken. En het is niet zomaar een evangelie, het is het Evangelie van het Koninkrijk. Over welk koninkrijk spreekt Jezus Christus hier? Het is een koninkrijk op aarde en dat koninkrijk kan pas gevestigd worden als Jezus Christus als Koning over deze aarde gaat heersen. Dit kan niet eerder gebeuren dan tijdens het duizendjarig rijk: “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige (Zacharia 14:9)”. Tegelijkertijd mag het ook duidelijk zijn dat het niet aan onze inzet gekoppeld is, wanneer Jezus Christus Zijn Koninkrijk gaat vestigen op deze aarde. Het is geprofeteerd, dus het gaat komen! God is niet afhankelijk van onze prestaties, de Bijbel leert ons dat wij afhankelijk zijn van Hem en niet andersom!

Alle volken

Wij mogen het Evangelie verkondigen aan alle volken, staat er vervolgens in de tekst. Is dat al gebeurd of zijn we nog druk doende hiermee? Volgens Kolossenzen 1:23 is het Evangelie al gepredikt aan de hele wereld:

en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

De hele scVan rups naar vlinderhepping ademt het Evangelie van het Koninkrijk uit. Zelfs in de natuur is, zonder woorden, de Schepper te vinden. Is het niet bijzonder dat uit een rups een vlinder kan komen?

Einde

Als laatste staat er in de Bijbeltekst: “en dan zal het einde komen”. In het Hebreeuws staat hier het woord “telos”, wat met einde vertaald kan worden, maar ook met “resultaat” of “het eindpunt zoals het vooraf bedoeld is”. Als we met deze woorden de tekst nogmaals lezen, dan staat er dat na de verkondiging van het Evangelie het resultaat zal komen, of: het eindpunt zoals dat al van te voren bepaald is. Als je dat weet mag je rust ervaren in het verkondigen van het Evangelie. God is niet afhankelijk van mijn inspanningen om het Evangelie te verspreiden. Nee, het eindpunt is al van te voren bepaald! In deze tijd wil Hij mij wel inzetten om mensenharten te bereiken, maar dat mag in alle ontspanning.

Versnellen

Hiermee denken we te hebben onderbouwd, dat de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg pas plaatsvindt als het Evangelie aan iedereen is verkondigd, niet in de Bijbel staat. Natuurlijk mogen we doorgaan om anderen te vertellen wat Jezus Christus heeft gedaan, maar niet om Zijn komst daarmee te versnellen! Nee, we mogen uitdelen wat we van Jezus Christus hebben ontvangen, namelijk Zijn vergeving, Zijn liefde, Zijn hoop, Zijn vrede en Zijn genade.

Deel je uit samen met ons?

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Marijke
Marijke
12 april 2022 23:24

Wat ik een poos geleden plots zag: Jezus Christus aan het kruis, zondeloos en aan beide zijden 2 zondaars, de ene nam Jezus áán de andere verloochende Hem. Dit beeld geeft aan hoe het in de wereld is🤔👑