IS GOD EEN DATUMPRIKKER?

Met een titel als deze kun je gelijk afhaken. Dat begrijpen we! Maar we willen je uitdagen om toch verder te lezen. Het gaat niet om een nieuwe datum te zoeken voor de opname. Het gaat ons erom je aan te sporen om Jezus komst te blijven verwachten. Om jezelf klaar te maken voor Zijn komst. Om anderen te vertellen wat je hebt ontdekt, wat je verwachtingen zijn en dat Jezus daarin de hoofdrolspeler is. Alles draait om Hem! Hij geeft ons hoop, Hij geeft ons leven! Als je gaat nadenken over wat God in Leviticus geeft aan Zijn volk, kun je er niet omheen dat Hij vastgezette tijden heeft voor Zijn feesten. Deze data staan vast en zijn niet aan te passen. Maakt dat God tot een datumprikker?

14 Nisan

wekkerIn Leviticus 23 kunnen we lezen wat de opdracht was op 14 Nisan: In de eerste maand, op de veertiende is het Pascha voor de HEERE. Op deze dag werd er een offer gebracht als genoegdoening voor de zonden van het afgelopen jaar. De priester keurde het offer (meestal een lam) en werd dit goedgekeurd, dan werd het lam geslacht, om de zonden te bedekken. Op diezelfde 14 Nisan werd de wereld totaal veranderd. Jezus Christus hing op die dag aan het kruis en riep “Het is volbracht!”. Van dat moment af worden zonden niet meer bedekt, maar weggenomen. De enige voorwaarde is dat ze beleden moeten worden.

1 Tisri

Als we verder lezen in Leviticus 23 komen we ook een ander feest tegen: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Dit feest wordt nu het Bazuinfeest genoemd, in het Hebreeuws: Yom Teruah. Dit feest moet gevierd worden op de dag na de nieuwe maan, en dat is dan tegelijk de eerste dag van de nieuwe maand.

Opname van de gemeente

Zoals de voorjaarsfeesten zijn vervuld door Jezus Christus op exact het moment dat het de vastgezette tijd van God was, mogen we aannemen dat de najaarsfeesten ook op het moment dat het gevierd moet worden, door Jezus Christus vervuld gaat worden. Als er willekeur zou zijn met de vervulling van de najaarsfeesten, dan zou volgens ons, in alle eerbied, God een kalender hebben gepakt en daar willekeurig een datum op geprikt hebben. Integendeel: we zien een weldoordacht plan van God, want volgens Zijn kalender vinden alle gebeurtenissen plaats. Mogen wij dan zomaar een datum prikken voor de opname van de gemeente? Nee, het zou op 1 Tisri moeten zijn.

Glazen bol

Het noemen van een datum is gevaarlijk en maakt ons tot voer voor de spotters en geeft aan dat we in een glazen bol kijken. Maar klopt deze gedachtegang? Iedereen erkent dat Jezus is gekruisigd op 14 Nisan en dat daarmee het Pesachfeest is vervuld. Op de derde dag (na 3 dagen en drie nachten in het graf) is Hij opgestaan, dit moet dus op 17 Nisan zijn geweest. Je kunt argumenten aanbrengen dat Jezus op Goede Vrijdag is gekruisigd en op de zondag daarna is opgestaan, maar dan is onze wedervraag: “Waar in de Bijbel staan de woorden Goede Vrijdag?”.

Verwarring

De belangrijkste vraag is: wanneer is het 1 Tisri? Het antwoord is simpel: we kijken op de Joodse kalender. Dit roept ook gelijk weer vragen op: Is deze kalender gelijk aan God’s kalender? Als op  onze kalender de datum van 21 september 2017 (1 Tisri 5778) staat, staat dan de kalender van God ook op 1 Tisri? Wij vermoeden van niet en hebben daar de volgende redenen voor:

  • de huidige Joodse kalender is ingesteld rond 360 na Christus door de Joodse rabbijn Hillel II en heeft schrikkelmaanden. God heeft de twaalf maanden van de kalender een naam gegeven en deze hebben overeenkomsten met de twaalf stammen van Israël en de twaalf sterrenbeelden van de mazzaroth (Job 38:32). Past daar een dertiende maand bij?
  • In de Bijbel wordt nergens over een dertiende maand gesproken.
  • In Openbaring 11 en 12 wordt gesproken over 42 maanden en over 1260 dagen, dit is dezelfde tijdsperiode. Ditzelfde vind je terug in de geschiedenis van Noach (Genesis 7 en 8): ook daar is 150 dagen gelijk aan 5 maanden. Dit lijkt meer te passen in hoe God Zijn vastgezette tijden heeft ingedeeld.

Terugrekenen

GodskalenderGrote Verzoendag wordt gezien als de dag waarop Jezus Zijn voeten op de Olijfberg zet en op die dag terugkomt, om verzoening te brengen tussen God en het Joodse volk. Volgens de vastgezette tijden van God is dit op 10 Tisri (Leviticus 23:27). Daarnaast kunnen we in de profetieën van Daniël lezen dat de eerste helft van de verdrukking 1260 dagen duurt en wat wij de grote verdrukking noemen 1290 dagen. Op de overgang van deze twee perioden stopt het slacht- en graanoffer (Daniel 9:27). Wanneer wordt er geofferd? Bij een feest! Omdat het hier om het stoppen van het slachtoffer gaat, denken we hierbij aan het offeren van het Pesach lam. Kortom: we zoeken een Grote Verzoendag met 1290 dagen eerder het Pesachfeest en 1260 dagen weer daarvoor moet het 1 Tisri zijn, op om de exacte datum van 1 Tisri te komen, zoals deze op Gods kalender staat.

Datumprikker

Zijn we nu aan het datumprikken? Wij vinden van niet! Het enige wat we doen is de Bijbel te laten spreken en gegevens aan elkaar te koppelen! Als u gaat trouwen, weet u ver van te voren al een datum. Dit gebeurde trouwens niet in de vroegere Joodse cultuur, maar als u nu zou gaan trouwen, zou u niet ongeveer willen weten wanneer de bruiloft is? Laat staan als Jezus u als bruid komt halen! Dan wil je jezelf toch helemaal klaar maken voor de grote dag?

Grote Verzoendag

bruid en bruidegomOp 12 oktober 2024 (10 Tisri 5785) is het Grote Verzoendag volgens de Joodse kalender. Als we daar 1290 dagen terugrekenen komen we uit op 1 april 2021. Deze datum valt precies in de week van het Pesachfeest. Halen we daar weer 1260 dagen van af komen we uit op 19 oktober 2017. Volgens de Bijbel zou dit de juiste telling moeten zijn en daarmee is dit de juiste datum van 1 Tisri 5778. Zeggen we nu dat de opname op die dag is? Nee, absoluut niet! Het is een mogelijkheid dat de opname op die dag is en het lijkt dat de Joodse kalender niet gelijk is aan Gods kalender.

Mocht er deze datum niets gebeuren, dan is er geen man overboord. De opname gaat komen op de tijd dat Gods Bazuin klinkt in de hemel. Wij gaan daar niet over, we mogen vol verwachting uitkijken naar dat moment. Intussen kunnen wij ons klaar maken, heilig leven en elkaar aansporen om onze schatten in de hemel te verzamelen. Efeziërs 1:17-19 zegt het als volgt:

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht over ons die geloven.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties