DE TIJDSLIJN VAN MICHA 5

Zou het Openbaring 12 teken ook hét belangrijkste teken kunnen zijn van het moment wanneer God Zijn focus weer terug op Israël richt? We hebben een profetie in het Oude Testament gevonden, die het antwoord op deze vraag kan geven.

Tijdslijn

In Micha 5 wordt er een tijdslijn gevormd door drie opeenvolgende verzen. De verzen vertellen over de geboorte van Jezus Christus, over de gedeeltelijke verharding van Israël na Zijn dood en over het duizendjarig rijk na Zijn Wederkomst. In het midden van deze verzen is er een grote aanwijzing voor de timing hiervan. Het laat mogelijk de timing zien van wanneer God Zijn focus weer op Israël richt en de genadetijd (waar we nu nog in leven) afsluit. De gevolgen hiervan zijn enorm. Om de Joden te ontwaken, zal God een 7-jarige periode van ongekende rampen op de hele aarde ontketenen.

Stap voor stap

Laten we deze verzen stap voor stap gaan behandelen. Te beginnen met Micha 5:1, het eerste vers in deze tijdslijn:

En u, Bethlehem in Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

babyIn dit vers lezen we een profetie over waar Jezus geboren wordt. Dit is dezelfde passage die de priester van koning Herodes over Hem heeft gelezen nadat de wijzen uit het Oosten Herodes bezochten na het zien van een astronomisch teken. Dit is te lezen in Mattheus 2:4-5 en in Lukas 2:4. Vers 1 geeft ook meer informatie over Jezus, waarin Micha verklaart dat Hij de Heerser in Israël zal zijn en dat hij van oudsher, uit de eeuwige dagen komt. We geloven dat dit is ontleent aan Zijn eeuwig bestaan, zoals in Daniël 7:14 en Johannes 1:1 staat beschreven.

Opgeven

Laten we eens kijken naar het eerste gedeelte van Micha 5:2:

Daarom zal hij hen opgeven

Wie wordt er opgegeven en waarom? Die uit de eeuwige dagen (is Jezus) voortkomt, zal de stammen van Juda (is het Joodse volk) opgeven. Hij gaf hen op omdat ze Hem niet als hun Messias aanvaardden, maar in plaats daarvan Hem hebben gekruisigd. We weten dat dit allemaal onderdeel is van Gods grote plan (Johannes 3:16), maar het Joodse volk is nog steeds verantwoordelijk voor hun handelen en God heeft ze in een soort time-out gezet.

Romeinen 11

In Romeinen 11 doet Paulus een uiteenzetting waarom God de Joden heeft opgegeven voor deze periode (die al ongeveer 2000 jaar aan de gang is). Romeinen 11:25 beschrijft deze gedeeltelijke verharding en zijn specifieke doel. De verharding heeft tot doel, dat het evangelie van redding en verlossing ook voor de niet-Joden, voor jou en mij, is. Gelukkig voor de Joden heeft God beloofd dat deze verharding niet voor altijd zal duren. Helaas houdt dit ook in dat voor de ongelovigen betekent dat ook dat de genadetijd op een bepaald moment zal eindigen.

Het vervolg van vers 2

In het vervolg van vers 2 staat:

Daarom zal hij hen opgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.

Wanneer komt de tijd dat deze vrouw gaat baren? Zou dit dezelfde vrouw zijn die in Openbaring 12 vers 2 wordt genoemd? Gezien de tijd waarin wij leven, kan dit haast niet anders. Het kan niet zomaar een vrouw zijn, die gaat bevallen. Er zijn zoveel bevallingen, elk jaar weer. Deze bevalling moet een bijzondere zijn.

En het laatste stukje van vers 2 luidt:

Dan zullen de rest van Zijn broeders terugkeren naar het volk van Israël.

JodenDit is wanneer de gedeeltelijke verharding eindigt. Dit is wanneer de time-out voorbij is. Dit staat ook in Romeinen 11:26 en in Jeremia 31:33-34. Met het woordje “dan” wordt iets aangeduid. Er moet aan een voorwaarde worden voldaan en daarna kan het volgende gebeuren. Door dit vers kunnen we begrijpen dat na het geboorteteken van Openbaring 12 de Joden niet meer verhard zullen zijn. Wat zorgt ervoor dat ze hun harten naar Jezus verzachten? De verdrukking gaat daar voor zorgen.

Het laatste vers

In Micha 5:3 wordt gesproken over het komende duizendjarig rijk:

Hij zal staan ​​en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

Jezus zal gaan staan ​​en de Herder voor zijn kudde zijn. Zijn kudde bestaat uit allen die in Hem geloven,Leeuw en het lam of ze nu Jood waren of heiden. Zijn Kracht en Majesteit zal duidelijk zichtbaar zijn. We zullen veilig wonen en Zijn naam zal geweldig klinken over de hele aarde. Wat een glorieuze tijd zal het zijn! Christus zal naar de aarde komen om zijn plaats te nemen als heerser in Israël. Over de veilige woning wordt gesproken in Jesaja 32:18 en dit klinkt verwachtingsvol:

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

We hopen dat Micha 5 je heeft aangemoedigd om uit te zien naar de opname en tegelijkertijd je heeft aangespoord om voortdurend anderen op deze tekenen te wijzen. De tekenen wijzen maar naar één persoon: Jezus Christus. Laten we Hem in onze woorden en daden verkondigen! Hij komt spoedig!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties