EEN NIEUWE OPENBARING?

BijbelIn ons onderzoek om antwoord op de volgende vraag te vinden: “Wanneer is er een mogelijkheid van een opname?” hielden we rekening met de datum 23 september, of net daarvoor. Nu we weten dat op deze datum de opname niet is gebeurd, gaan we verder op onderzoek. We willen je graag laten zien, welke mogelijkheden we ook zien in 2017. We blijven ons focussen op 2017 omdat de tijdslijnen blijven wijzen naar dit jaar.

Als je opnieuw naar Openbaring 12:1-5 kijkt, dan is het voor ons een feit dat vers 1 en 2 op 23 september 2017 is gebeurd. Maar nu is de vraag: is vers 3 en 4 en vers 5 gelijktijdig op hetzelfde moment als vers 1 en 2? Of zit er tijd tussen de gebeurtenissen?

Als je momenteel naar de sterrenhemel kijkt, is er de Maagd en de Leeuw, als uitbeelding van Openbaring 12:1 en 2. Waar zien we de uitbeelding dan van Openbaring 12:3 en 4 aan de sterrenhemel? Vertelt de sterrenhemel meer over komende gebeurtenissen? Welke sterrenbeelden en planeten kunnen ons helpen om hier beter zicht op te krijgen?

Saturnus

De cyclus van Saturnus is opmerkelijk lang: eens in de 29,5 jaar staat deze planeet in het sterrenbeeld Slangendrager. En inderdaad deze maanden staat Saturnus in het sterrenbeeld Slangendrager, welke vlak bij de Maagd is. Maar waar staat Saturnus voor? Dat leggen we uit op deze pagina. Als je dit leest, helpt het om te begrijpen welke rol Saturnus speelt!

Het beeld van de draak

De draak wacht tot de vrouw gaat bevallen. De draak met zijn zeven koppen, tien horens en op elke kop een kroon. Dit tweede teken hebben we al eerder onderzocht en nu weer opnieuw. Het was voor ons belangrijk om daar nogmaals naar te kijken en wat we daar van hebben ontdekt, staat op de pagina: het tweede teken van Openbaring 12.

Jubeljaar

We hebben onderzocht of 2017 een jubeljaar is. Mocht dit zo zijn, geeft dit belangrijke aanwijzingen en een extra reden waardoor de mogelijkheid van een opname in dit jaar toeneemt. Waarom geeft een jubeljaar extra aanwijzingen en wat is de betekenis van een jubeljaar? Als we antwoorden hierop kunnen vinden, komt er meer duidelijkheid van het schouwspel in de hemel. Ook hier hebben we een aparte pagina van gemaakt, hij heet jubeljaar. Van het jubeljaar leren we dat dit gevierd moet worden op Grote Verzoendag.

Grote Verzoendag

Wat moeten we vieren op Grote Verzoendag en waarom wordt dit de meest heilige dag van het jaar genoemd. Als we deze dag meer gaan begrijpen, raken we nog meer onder de indruk waarom God deze dag op de kalender heeft gezet. We willen je graag uitleggen, waarom de Grote Verzoendag past in het verhaal van een mogelijke opname van de Gemeente.

In de wacht

Zoals Noach zeven dagen in de ark moest wachten, voordat de ark werd opgeheven boven het water, zitten wij ook in een wachtstand. Het teken van 23 september is geweest, Openbaring 12:1-2 is vervuld, nu is het wachten op de vervulling van vers 5: het wegvoeren naar Gods Troon. Is dat ook na zeven dagen? Daar valt iets voor te zeggen, als we naar de geschiedenis van Noach kijken. Kijken we naar Leviticus 12 zien we dezelfde periode dat een vrouw onrein is nadat ze heeft gebaard. In Leviticus komt na de besnijdenis op de achtste dag nog een periode van 33 dagen onrein. Waarom worden er nog 33 dagen toegevoegd? Zou het kunnen zijn dat God dit nu omdraait: van 21 augustus 2017 (zonsverduistering in Amerika) tot 23 september 2017 is het 33 dagen, dan de geboorte, dan de zeven dagen onreinheid?

Wat leren we meer van Noach?

Jezus leert ons om naar Noach te kijken, omdat Hij dit zegt in Mattheus 24:37-40: “Zoals in de dagen van Noach”. Noach ging in de ark, zeven dagen voordat de vloed begon en wat er toen gebeurde, lezen we in het Boek van Jasher hoofdstuk 6:

Alle dieren en beesten en vogels waren er nog, en zij omringden de ark overal, en de regen viel pas zeven dagen later. En op die dag liet de Heer de gehele aarde schudden, en de zon werd verduisterd, en de grondvesten der aarde gingen tekeer, en de gehele aarde werd hevig bewogen, en de bliksem flitste, en de donder rommelde, en alle fonteinen des groten afgronds werden opengebroken, zoals de aard bewoners voordien niet hadden meegemaakt; en God handelde aldus om de zonen der mensen te doen schrikken zodat er geen kwaad meer zou geschieden op aarde. Toch wilden de zonen der mensen zich niet bekeren van hun boze wegen, en zij deden de toorn des Heren toen nog toenemen, en neigden zelfs hun harten niet ertoe.

We zien dit laatste ook nu gebeuren. Christenen worden bespot en gehoond omdat er geen opname was op de 23e. We hebben smaad te verdragen. Voor al die mensen die daar last van hebben, willen we het volgende meegeven uit 1 Petrus 4:14 :

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.

Laten we doorgaan, en elkaar aanmoedigen om Gods Woord en de tekenen beter en beter te begrijpen.

Nieuwe datum?

Noemen we nu een nieuwe datum? Is Grote Verzoendag een nieuwe mogelijkheid? Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Het past niet in de juiste volgorde van de vervulling van de feesten, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er zijn ook bronnen die beweren dat in een jubeljaar het bazuinfeest wordt overgeslagen en dit gelijk gevierd wordt met Grote Verzoendag. Het zou een mooi gegeven zijn, en de nabije toekomst zal leren of dit klopt.

Maar hoe het ook zij: de opname staat vastgepind op Gods kalender.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties