WAT KUNNEN WE IN 2024 VERWACHTEN?

Met het verstrijken van de jaren blijft de hoop op een spoedige opname levend. Nog veel meer zien we de geboorteweeën beschreven in Mattheus 24 tot leven komen, met een toenemende frequentie en intensiteit. Ook dit jaar kijken we met elkaar weer omhoog: onze Verlosser komt eraan! 

Lukt het om nog een jaar te wachten? Of kan er een een opname zijn in de winter of lente? Laten we het gaan ontrafelen om nog meer bemoedigd te raken over de spoedige komst van Jezus Christus.

Feesten van God

Er is een belangrijke aanwijzing in Leviticus 23, die aanduidt wanneer de feesten van de Heer gevierd moeten worden. In het voorjaar zijn er vier feesten en in het najaar drie. De voorjaarsfeesten zijn alle vier op exact het moment dat ze gevierd moesten worden, vervuld door Jezus Christus Zelf. Door Zijn lijden, sterven en Zijn opstanding zijn deze vervuld, met tenslotte de uitstorting van de Heilige Geest als vervulling van het vierde feest. Alle vier de voorjaarsfeesten zijn door Jezus vervuld in één jaar én in Jeruzalem. Als je hierover uitgebreidere informatie wil, kun je hier terecht.

De najaarsfeesten zijn daarentegen nog niet vervuld, deze worden gevierd in de maand Tisri, bij ons is dit september/oktober. Gezien het patroon van God voor de voorjaarsfeesten, vervulling in één jaar door Jezus in Jeruzalem, is het zeer wel mogelijk dat dit ook bij de najaarsfeesten gaat gebeuren. Het patroon is dan: wederkomst, Joden komen tot geloof en Jezus bestijgt de troon in Jeruzalem en woont (tabernakelt) onder ons.

Oud en Nieuw

Een ander belangrijk punt is dat het nieuwe jaar begint op 1 Nisan. Mozes krijgt deze aanwijzing van God in Exodus 12:2: “Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar”. Daarnaast moet dit beginnen ná 21 maart, omdat dan de lente begint. Dus de eerste nieuwe maan ná 21 maart is het 1 Nisan en zo kun je hetzelfde toepassen op de najaarsfeesten in de herfst: 1 Tisri is de eerste nieuwe maan ná 21 september.

Dagen

Ook de dagen van de grote verdrukking zullen moeten passen in een raamwerk als je hiervoor 2520 dagen neemt (7 jaren van 12 maanden en 30 dagen per maand). In Daniël 12, maar ook in Openbaring 12:6, Openbaring 11:2 en 3 en Openbaring 13:5 staan deze tijdsaanduidingen. Kunnen we dan eenvoudig rekenen van 1 Tisri als het begin van de verdrukking tot 1 Tisri 7 jaar later als einde van de verdrukking? Of moeten we die 2520 dagen omzetten naar onze tijdsrekening van 365 dagen per jaar? Als je dit laatste doet, krijg je een grote verdrukking van 6 jaar, 10 maanden, 3 weken en 3 dagen. 

Welke rekenmethode er ook is: met een verwacht begin van de grote verdrukking in de maand Tisri, moet de opname ook vóór 1 Tisri zijn. De grote verdrukking begint namelijk niet met de opname maar met het versterken van een verbond: “Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken, voor één week lang” (Daniël 9:27).

Harpazo

Een andere aanwijzing voor het tijdstip van de opname zit verscholen in het Griekse woord voor opname, namelijk “harpazo”. Het houdt namelijk een wegrukking in, vóór het naderende onheil. Onheil zien we zeker naderen, maar is het al zó dichtbij dat we weggerukt moeten worden? Of moet het nog erger worden, het onheil, zodat Gods timing perfect gaat worden.

Wat is zoal het onheil? De natuurrampen, de digitale munt, een digitale ID, vaccins met mRNA, misleidingen op grote schaal, oorlog en dreigingen daarvan, ook met nucleaire wapens. De vraag mag zijn: “Is dit al dreigend genoeg?” En een andere goede vraag: “Voor wie moet het dreigend genoeg zijn?” Voor de mensen in Europa, voor vervolgde christenen, voor Afrika? Hierop is geen gemakkelijk antwoord te geven! Alleen God weet het!

2000 jaar

Dan is er ook nog de profetie uit Hosea 6:2, die luidt: “Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad”

Als je deze twee dagen toepast op de periode ná de kruisiging van Jezus, waarbij het Joodse volk Hem verworpen heeft, hoever zijn we nu? Of je kijkt naar een andere toepassing dat de Bruidsgemeente op de derde dag opstaat en wij voor Zijn aangezicht zullen leven. Wanneer is dat? We rekenen uit dat één dag als duizend jaar is, dus dan is deze gebeurtenis 2000 jaar later dan het jaar waarin Jezus werd gekruisigd. Ook over dát jaar is enige onduidelijkheid en omdat de kalendertelling ná die tijd geregeld is gewijzigd, is het niet met 100% zekerheid vast te stellen. Wél weten we vanuit de Bijbel dat 10 Nisan van dat jaar een zondag was (Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen) en 17 Nisan was opnieuw een zondag, dat was de opstandingsdag.

Mocht dit het jaar 32 zijn, betekent het dat in 2032 uiterlijk deze profetie in vervulling gaat. Stel dat het slaat op het Joodse volk, dat Hem gaat aanschouwen en dat zij voor Zijn aangezicht gaan leven, is de wederkomst uiterlijk in 2032. Daar halen we dan 7 jaren af van de grote verdrukking en dan kom je tot de conclusie dat uiterlijk in het najaar van 2025 de grote verdrukking gaat starten. Hoe dicht zijn we dát punt genaderd.

Rekenwonder

We beseffen terdege dat dit gereken stuit op weerstand, want “niemand weet toch het uur en de dag”? Dát vers, uit Mattheüs 24:36 is een vers wat helaas te pas en te onpas wordt gebruikt. Het geeft aan diegenen die Hem verwachten en uitzien naar Zijn komst als het ware een slag in het gezicht, alsof verwachten en uitzien iets is wat verboden is. We weten het toch niet, dus laten we ons maar richten op wat we wél weten. Helaas ben je dan gericht op jezelf, op je eigen welzijn en natuurlijk, ook op die van anderen, maar is je blik niet gericht op wat komen gaat. 

De meest indrukwekkende, onvoorstelbare, de wereld-op-zijn-kop-zettende gebeurtenis staat namelijk voor de deur: de opname van de gemeente. Dat besef geeft richting voor vandaag en hoop voor morgen! Dat helpt vandaag om de duisternis om je heen te plaatsen en vol te houden. Dat besef doet je opspringen van vreugde en overlaadt je met een onbeschrijfelijke vrede en rust!

2024 in een notendop

1 Nisan (voorjaar) begint met een zonsverduistering, daarmee wordt de streep door Amerika voltooid. Op 21 augustus 2017 was de eerste totale zonsverduistering te zien in de Verenigde Staten, nu de tweede zoals op het plaatje te zien is. Dat is al een heel bijzonder begin van het nieuwe jaar. Daarnaast is het op 1 Tisri (najaar) precies 7 jaar geleden dat het Openbaring 12 teken aan de hemel stond. Dit hoeft op zich niets te betekenen. Of heeft God ons nog zeven jaar de tijd gegeven om te verkondigen in welke tijd we leven? Als we omrekenen naar onze kalender is 1 Nisan dus op 8 april 2024 en 1 Tisri is op 5 oktober 2024. Als we zeven jaar verder kijken is 1 Tisri op 18 oktober 2031 (volgens Stellarium). Tussen deze twee data zitten 2570 dagen en komt in de buurt van de dagen die in Daniël 12 worden genoemd: 1260 dagen, 1290 dagen en 1335 dagen. Het aantal van 1260 plus 1290 is 2550 dagen en 1260 plus 1335 is 2595 dagen.

Als we hetzelfde toepassen op 2025 krijgen we deze uitkomst: 24 september 2025 (1 Tisri) en 6 oktober 2032 (1 Tisri). Dit zijn exact weer dezelfde 2570 dagen. Met al deze getallen willen we niet bereiken dat je afhaakt, maar juist enthousiast raakt en onder de indruk van God’s perfecte tijdsplan die we proberen te begrijpen.

Digitaal geld

Ook zal er in 2024 de komst van het digitale geld zijn. Dit heeft in zich dat dit systeem gekoppeld kan worden aan een sociaal kredietsysteem waar er controle is op wat je koopt en verkoopt. En dat is juist waar het teken van het beest om bekend staat zoals we in Openbaring 13:16-17 lezen: “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam”. Wat we nu zien is een schaduw van wat komen gaat. Als we weten dat de schaduw al in het zicht is, weten we ook dat de werkelijkheid ervan dichtbij is. Tegelijkertijd mogen we beseffen dat een leeuw je kan bijten, maar zijn schaduw niet!

World Economic Forum

Het jaar begint met de jaarlijkse ontmoeting in Davos van 15 tot 19 januari. Wat staat er zo al op de agenda? “De 54e jaarlijkse bijeenkomst zal zich in de eerste plaats richten op het verkennen van de mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden en de implicaties daarvan voor de besluitvorming en het wereldwijde partnerschap”, zo staat er te lezen op de website van het WEF.

Een onderwerp wat behandelt wordt, is “Draai de klok terug: de wetenschap van veroudering”. Dit is een sessie om de nieuwste doorbraken op het gebied van ziektepreventie en de wetenschap van het omkeren van veroudering te ontdekken. Hoe kan de wetenschap helpen een toekomst te bereiken waarin we langer, gezonder en ziektevrij kunnen leven? En een ander onderwerp is: “Van regenwouden tot riffen: het leven op aarde in stand houden” Deze sessie gaat over hoe samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en beleid het leven en de bestaansmiddelen op onze planeet kan veiligstellen. 

Alles gericht op het “zelf”, op hoe wij langer kunnen leven, op hoe wij de planeet kunnen redden. Het laat God volledig buiten de deur. 

Top van de Toekomst

“Er is een kans die maar één keer in een generatie voorkomt” Met deze woorden wordt de Top van de Toekomst aangekondigd. Tijdens deze top van de Verenigde Naties die in september 2024 wordt gehouden zal de wereldwijde samenwerking worden benadrukt in een “pact voor de toekomst”.

Speerpunten van de agenda van de Top voor de Toekomst zijn: de toekomst veiligstellen, wereldwijde schokken opvangen, betekenisvolle inclusie van jongeren, meten waar we waarde aan hechten, een open, vrije en veilige digitale toekomst, een wereldwijd financieel systeem dat werkt voor iedereen, voordelen van de ruimte delen (Mars maan enz), een nieuwe agenda voor vrede, onderwijs transformeren, integriteit in informatie en VN2.0. Deze Top zal zijn op 22 en 23 september 2024.

En wat nog meer in 2024?

JANUARI

In januari zullen zes nieuwe landen sluiten zich aan bij de BRICS landen van grote opkomende economieën, waardoor het een BRICS+ wordt. De bestaande leden Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zullen worden vergezeld door Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook vinden er presidentsverkiezingen plaats in Taiwan. De uitslag hiervan kan de relatie tussen China en Taiwan nog meer onder druk zetten, waar de spanningen nu al hoog zijn opgelopen.

FEBRUARI

In februari begint het Chinese Nieuwjaar, met dit jaar de draak als symbool (dit is om de 12 jaar). Volgens de Chinese traditie brengt dit jaar kracht, fortuin en geluk. Ook lezen we uiteraard in Openbaring veel over de draak, als symbool van de duivel. De draak wordt op de aarde neergeworpen (Openbaring 12) en zal zijn eigen kracht tonen, op zoek naar zijn eigen fortuin en geluk. En de bewoners van deze aarde zullen de draak aanbidden: “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht had gegeven” (Openbaring 13:4). 

Nog meer te kiezen: Indonesië, de op twee na grootste democratie ter wereld, op Valentijnsdag presidents- en parlementsverkiezingen.

APRIL

In april is er, zoals eerder genoemd, de tweede totale zonsverduistering in de Verenigde Staten. Over het hele continent zal een totale zonsverduistering zichtbaar zijn. Het pad, waarin de zon volledig door de maan wordt bedekt, loopt van Sinaloa in Mexico (Sinaloa is de naam van het grootste drugskartel in Mexico) naar Salvage op Newfoundland (salvage betekent berging, maar ook wel redden/redding).

JUNI

Staatshoofden en oorlogsveteranen verzamelen zich op Omaha Beach in Normandië ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de landingen van D-Day tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook vinden er verkiezingen voor het Europees Parlement plaats in alle 27 lidstaten, om vertegenwoordigers te kiezen voor het nieuwe, uitgebreide Parlement met 720 zetels. Dit zal van 6 tot en met 9 juni zijn.

JULI

Leiders van de NAVO landen verzamelen zich in Washington voor hun jaarlijkse top. Dit jaar markeert deze top haar 75-jarig bestaan en kan er een nieuwe leider worden gepresenteerd. Zou Mark Rutte de opvolger worden van Jens Stoltenberg?

SEPTEMBER

De Verenigde Naties komt bijeen in New York voor het pact van de toekomst. De afgevaardigden zullen de hervorming van multilaterale organen en mondiaal bestuur overwegen, met als doel de samenwerking op het gebied van klimaatverandering en andere kritieke uitdagingen te versterken.

OKTOBER

Deze maand viert Jimmy Carter, de langstlevende president van Amerika, zijn 100ste verjaardag.

In de Verenigde Staten wordt door de NASA de Europa Clipper gelanceerd. Dit is een sonde die de bewoonbaarheid van een van de grootste manen van Jupiter zal bestuderen. Deze maan, Europa genaamd, zou een ondergrondse oceaan hebben die mogelijk buitenaards leven zou kunnen herbergen. De sonde zal pas in 2030 bij Jupiter aankomen. Dit past natuurlijk bij het verhaal van het bestaan van UFO’s en mogelijk buitenaards leven.

NOVEMBER

Wie gaat er winnen? Wie komt aan de macht in de Verenigde Staten? Op 5 november 2024 zullen er presidentsverkiezingen zijn. Komt Donald Trump weer aan de macht? Of zijn er zoveel machten tegen hem, dat hij niet aan de verkiezingen deel mag nemen? De wereld zal toekijken hoe dit er zal toegaan in Amerika. Het belooft bij voorbaat al een ongekende strijd te zijn.

Ook zal COP29 plaatsvinden, de jaarlijkse klimaatconferentie waar zoveel om te doen is. Het lijkt erop dat dit in Azerbeidzjan gaat plaatsvinden. 

DECEMBER

De Europese Unie zal naar verwachting beginnen met de uitrol van haar “ Entry/Exit Systeem ” (EES). Dit is een registratiesysteem bedoelt om gegevens te verzamelen over grensoverschrijding van burgers van derde landen aan de buitengrenzen van de EU en om het afstempelen van het paspoort af te schaffen. De verzamelde gegevens omvatten o.a. de naam en geboortedatum van de reiziger, evenals de data van binnenkomst en vertrek in / uit de EU. Naast deze alfanumerieke gegevenspunten is het de bedoeling om biometrische gegevens zoals foto’s en vier vingerafdrukken op te slaan. Oftewel: meer controle onder het mom van veiligheid!

Kortom: een jaar vol verandering, een jaar waarin de wereld op drift zal zijn en de roep om “vrede en veiligheid” groot zal zijn. De rode loper ligt al uit voor de antichrist. Hij wacht tot de timing perfect zal zijn.

EN JOUW 2024?

Hoe ziet jouw 2024 er uit? Wat staat er op jouw agenda? Deze komende gebeurtenissen kunnen ons beïnvloeden of iets van ons vragen. In 2024 gaan er zoveel verkiezingen in de wereld plaatsvinden, dat 2024 wel draait om kiezen!

“Kies heden wie gij dienen zult” is een indringende vraag die we in het verhaal van Jozua 24:13-25 vinden. Wat is daar jouw antwoord op? Kies jij ook voor Jezus Christus als jouw Redder en Verlosser? Dat zal je beste keuze ooit zijn! Bij Hem vind je echte vrede, echte veiligheid. 

En ken je Hem al? Dan ben je zo bevoorrecht! Laat ook in 2024 je hart afgestemd zijn op de hartenklop van jouw God. Deel Zijn hart, deel het goede nieuws, meer dan ooit. Deel Zijn reddingsplan wat voor iedereen bestemd is.

Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven.
Want wij verwachten uit de hemel onze Redder, de Heer Jezus Christus.
(Filippenzen 3:20 BGT)

4.8 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

5 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
somebody
somebody
2 mei 2024 11:40

Wat 2024 ons brengt? Dat is waarvoor wij zelf kiezen vanuit onze eigen kracht en inzichten en ons eigen Hart. Daar hebben we geen politicie, overheid en andere satanisten-clubjes voor nodig om dat voor ons te gaan beslissen. We zijn toch allemaal immers geschapen naar Zijn evenbeeld? Zijn we dan immers niet allemaal “God(in)en”? en in staat om one eigen wereld te gaan scheppen? Waarom zouden we dan nog ook maar iemand buiten onszelf toestemming moeten vragen aan anderen, om onze eigen wereld te scheppen, samen met gelijkgezinde anderen? Komt weer tezamen, Volg je eigen Hart, leef in Liefde en… Lees verder »

DrM
DrM
14 januari 2024 16:59

De antichrist als radicaal-rechtse fascistische leider: Het progressief-liberale D66-achtige beleid van het World Economic Forum en andere organisaties als de huidige EU maakt de gewone burger in Europa ontevreden en arm, waardoor zij op radicaal-rechtse populistische politieke partijen stemmen die vaak fascistische trekken hebben. Zie https://www.theguardian.com/world/2023/dec/01/younger-voters-far-right-europe “Why are younger voters flocking to the far right in parts of Europe”. Naar mijn mening zal het Europese Hersteld Romeinse Rijk uit 10 landen bestaan die radicaal-rechtse partijen in hun regeringen kunnen hebben, of dat die 10 koningen zelfs radicaal-rechtse regeringsleiders kunnen zijn. Daniel 11:23 (KJV): 23 And after the league made with… Lees verder »

Monika
Monika
4 januari 2024 18:03

In 1 Thessalonicenzen 5 staat duidelijk dat die dag ons niet overvallen zal. Veel tekstverwijzingen wijzen naar deze tijd. En het wordt alleen maar duidelijker. Dank jullie wel voor de agenda van dit jaar. Fijn om te weten wanneer er wat gebeurd.
Gods zegen toegewenst

Anna
Anna
3 januari 2024 22:53

Stop met dat rekenen. Dat is geheel tegen de woorden van Jezus in. Als de dicipelen hem vragen wanneer zal dat zijn en hoe dat zal zijn…… Dan antwoord Jezus: de tijd daar moet je niet naar vragen die is ALLEEN BIJ DE VADER BEKEND.Maar let op de tekenen en het zal zijn als in de dagen van Noach. uit die periode zijn ons drie aspecten bekend. Jabal, de vader van alles wat leeft en even geeft. Tubal Kaïn de vader / grondlegger van alle dode materie, in de Bijbel worden ploegen genoemd maar daaronder vallen ook oorlogswerktuogen. en Tubal… Lees verder »

DrM
DrM
30 december 2023 08:18

Op https://unravelations.weebly.com/home/wef-vs-arc-een-vals-dilemma “WEF vs. ARC, een vals dilemma” lees ik dat er naast het WEF een rechts-conservatieve tegenhanger daarvan is opgericht, namelijk “Alliance for Responsible Citizenship (ARC)”. Zie ook https://www.arcforum.com/.