WAT KUNNEN WE IN 2022 VERWACHTEN?

Samen willen we vooruitkijken wat we in 2022 aan nieuws kunnen verwachten en of we iets hierover in de Bijbel kunnen vinden. Omdat we in een wereld leven, die zoveel en zo snel verandert, is dit vooruitkijken niet eenvoudig. Toch mogen we de Bijbel bestuderen om te ontdekken wat er gaat gebeuren. In de Bijbel staat dat wij het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan, daarop acht te slaan (2 Petrus 1:19). 

Hieronder vind je een opsomming van welke gebeurtenissen we in 2022 verwachten en/of gebeurd zijn. We zullen dit artikel aanvullen als daar aanleiding toe is. De gebeurtenissen zijn gekoppeld aan de eerste vier zegels waarover we in Openbaring 6 kunnen lezen. Deze zegels zullen zichtbaar worden in de grote verdrukking, die over de gehele wereld komen zal en we zien nu al de voorafschaduwing daarvan. Daardoor weten we hoe dichtbij dat is, beseffende dat de opname van wedergeboren christenen vóór de grote verdrukking zal plaatsvinden.

Eerste zegel

En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! Ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen (Openbaring 6:2).

Hiermee wordt het begin van de grote verdrukking aangekondigd. De antichrist verschijnt op het toneel met een boog. De eerste boog die we in de Bijbel tegenkomen was een (regen)boog, in Genesis 9:13. Hier sluit God een verbond met Noach en het teken van dit verbond is een (regen)boog. In de Griekse Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament), wordt zowel in Genesis 9 als in Openbaring 6 hetzelfde woord gebruikt, namelijk “toxon”. In Openbaring 6 zien we de imitator met een boog komen, om een verbond te sluiten tussen zichzelf en de mensen op de aarde. Dit kunnen we teruglezen in Daniel 9:27: Hij, de antichrist, versterkt een verbond met velen. Ook heeft de antichrist een kroon, omdat hij de heerser is op deze aarde en de aarde gedurende zeven jaar zal terroriseren.

Hoe zien we dit vandaag de dag?

Door alle chaos van vandaag de dag heen, is er de roep om een oplossing. Een oplossing die vrede en veiligheid brengt (1 Thessalonicenzen 5:3). Een oplossing die een verbond versterkt (Daniël 9:27). En een oplossing om de nieuwe economie vorm te geven: het merkteken waarmee je kan kopen en verkopen (Openbaring 13:16-17).

In 2022 zullen we dit steeds verder uitgewerkt zien worden. De Verenigde Naties zullen vrede willen ná de Rusland-Oekraïne oorlog en zeker na de Ezechiël 38 oorlog. De Abraham-Akkoorden zullen uitgebreid worden met andere islamitische landen. De techniek, die het merkteken mogelijk maakt, zal nog verder verfijnd worden, zodat het spoedig ná de opname ingevoerd kan worden.

Met dit eerste zegel wordt ook Mattheus 24:4-5 vervuld: En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

Tweede zegel

En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! Een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven (Openbaring 6:3-4).

De grote verdrukking wordt gekenmerkt door het ontbreken van vrede. Daarmee wordt niet alleen maar bedoeld dat er oorlog is. Het betekent ook, dat er strijd is in onderlinge relaties, er is verdeeldheid en ruzie. Er is geen respect voor het leven, er is onrust, men gunt elkaar niets, er is veel egoïsme.

Hoe zien we dit vandaag de dag?

Er is steeds meer een beleid vanuit de regeringen van verdeel en heers. Vóór en tegenstanders van het beleid worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat zien we bij het corona-beleid, bij Black Live Matters en bij de discussie over de klimaatverandering. God raakt steeds meer uit beeld. Het gaat niet meer om God, de Vader, maar draait het om Moeder Natuur en om jezelf.

Het rode paard duidt op het communisme en het systeem wat daarbij hoort: “je bezit niets en toch ben je gelukkig” (een doel van het World Economic Forum). Maar ook een sociaal kredietsysteem waarbij je een basisinkomen vanuit de staat ontvangt en bij goed gedrag privileges ontvangt. Dit systeem kan ingevoerd worden nadat er hoge inflatie is, banken failliet gaan en mensen daardoor steeds meer afhankelijk worden van de regering. Hoe dicht zijn we bij dit systeem belandt!

Door het tweede zegel wordt Mattheus 24:6-7a vervuld. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;

Derde zegel

Toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! Ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe (Openbaring 6:5-6).

Een penning was het dagloon van een arbeider, wat inhoudt dat de prijs voor tarwe en gerst enorm hoog zullen worden. Dit is alleen mogelijk doordat er schaarste ontstaat, wat de prijs opdrijft.

Ook staat er, dat er geen schade gebracht moet worden aan de olie en de wijn. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat alleen de basis levensbehoeften worden geraakt door dit zegel, niet de genotsmiddelen of de secundaire levensbehoeften, zoals olie en wijn.

Hoe zien we dit vandaag de dag?

We zien voor onze ogen de voorafschaduwing van het derde zegel: de prijzen lopen enorm op waardoor de bestedingsruimte zal afnemen en armoede zal toenemen. Neem als voorbeeld alleen al de stijgende tarweprijs van de afgelopen tijd. Dit wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, omdat dit land een groot exportland is voor de graan in Europa.

Graanprijs op de beurs:


Bron: tradingeconomics.com

De stijgende prijzen zullen de inflatie verder omhoog stuwen, wat voor veel onzekerheid zal zorgen. De prijzen die momenteel exploderen zijn de energieprijzen en de benzineprijs, maar dat zal slechts het begin zijn. Omdat ook de aanvoerketens van goederen onder druk staan, is de kans groot dat daardoor ook de prijzen van de eerste levensbehoeften stijgen. Er kan zo een vicieuze cirkel ontstaan van angst voor hogere prijzen, waardoor mensen gaan hamsteren. Hierdoor zullen de prijzen door schaarste verder stijgen, wat de angst weer aanwakkert.

De inflatiecijfers van de Europese Unie staan hieronder. 


Bron: tradingeconomics.com

Door het derde zegel wordt ook Mattheus 24:7b vervuld. En er zullen hongersnoden zijn.

Vierde zegel

En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. Hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde (Openbaring 6:7-8).

Deze ramp is een uitkomst van het tweede en derde zegel. De aarde zal getroffen worden door oorlog (het zwaard), honger (door gigantische, onbetaalbare prijzen van eerste levensbehoeften), dood (door de rampen die de aarde treffen) en de wilde dieren van de aarde.

Vooral het laatste, de wilde dieren van de aarde, is wel een bijzondere groep. Op het eerste gezicht lijken dat voor ons leeuwen, krokodillen en slangen; in ieder geval dieren die mensen kunnen doden. Maar als je naar de Griekse grondtekst gaat kijken, staat er heel iets anders dan “wilde dieren”. In het Grieks staat er namelijk “thērion“. Dit wordt veelvuldig gebruikt in Openbaring 13 en wordt daar steevast vertaald met “beest”. Dat is een veel betere en meer logische vertaling, omdat door het demonische systeem van het beest veel mensen gedood zullen worden.

En wat gebeurt er nog meer in 2022?

Abrahamic Family House

In 2022 zal de opening zijn van het “Abrahamic Family House” in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is een terrein in de stad Abu Dhabi waar naast elkaar een kerk, een synagoge en een moskee gebouwd zullen worden. Volgens de site van de organisatie voor menselijke broederschap (human fraternity) komt er een kerk “ontworpen voor verschillende christelijke denominaties om te aanbidden”, een synagoge “die opkomt voor de deugden van gemeenschap en ritueel” en een moskee “die traditie eert en gemeenschappelijke bijeenkomsten viert”. Dit alles is onderdeel van de chrislam, waar paus Franciscus en imam Ahmed Al-Tayeb een voortrekkersrol in hebben. Uiteindelijk zal dit leiden tot één wereldreligie, waarbij allen het beest aanbidden (Openbaring 13:8).

Is er nog hoop?

Wat we vandaag de dag zien, lijkt op een langzame gewenning aan de verschrikkelijke tijd die komen gaat. De wereld wordt klaargestoomd om de antichrist met open armen te ontvangen.

Doordat Gods Woord laat zien wat komen gaat, mag ons dat duidelijkheid en houvast geven. Het is Jezus Christus Zelf die deze openbaring aan Johannes over deze tijd heeft gegeven. Als volgeling van Hem mogen we daar acht op slaan en onder de indruk raken van de accuraatheid van Gods Woord. Daardoor groeit ons geloof en vertrouwen. Hij die was, die is en die komen, zal heeft ons lief! Wij mogen Zijn liefde beantwoorden, door uit te roepen “Kom, Here Jezus, kom!”

En de Here Jezus antwoordt: “Ja, Ik kom spoedig!”

Sla jij acht op deze dingen die in de wereld gebeuren, maar ben je nog geen volgeling van Jezus? Maak dan vandaag nog een keuze voor Hem. De enige Hoop in deze onzekere wereld!

4.5 8
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

18 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
DrM
DrM
30 mei 2022 11:37

EenVandaag: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-oorlog-in-oekraine-is-niet-de-enige-veroorzaker-van-hoge-prijzen-in-de-supermarkt-dit-is-hoe-dat-zit/ “De oorlog in Oekraïne is niet de enige veroorzaker van hoge prijzen in de supermarkt, dit is hoe dat zit”:

“Boodschappen zijn dit jaar flink duurder geworden. Deels heeft dat te maken met de oorlog in Oekraïne, maar dat is niet het hele verhaal. Grote beleggers verdienen namelijk miljarden door te speculeren met grondstoffen, concluderen onderzoekers.”

Hoe dan ook, zal de enorme voedselschaarste van Openbaring 6 voornamelijk het gevolg zijn van speculanten die met graan zitten te speculeren wanneer er al sprake is van enorme schaarste. Of dat de antichrist zelf voedsel als wapen zal inzetten.

DrM
DrM
18 mei 2022 11:24

Op https://www.youtube.com/watch?v=rK_Cs3e0wwg “We Are On The Verge Of Something Huge Folks!!!” about Israel going to attack Iran’s nuclear facilities.

Op https://www.youtube.com/watch?v=2EBZMhHcphc “Amir Tsarfati: Breaking News: Israel just put Iran on notice!”.

Het lijkt erop dat de aanhoudende oorlog in Oekraïne slechts een voorgerecht is van wat er binnenkort in het Midden-Oosten gaat gebeuren. Een grote oorlog in het Midden-Oosten zal profetische ontwikkelingen in gang zetten, die zullen leiden tot de glorieuze wederkomst van de Heere Jezus.

Mariet
Mariet
23 maart 2022 12:48

Bedankt voor deze mooie uitleg ,zeker Jezus komt spoedig Amen

Wiebe
Wiebe
22 maart 2022 11:53

De opname is pas bij het zesde zegel. Lees maar eens de tekst in Mattheus 24: 29-31. De zon en de maan zullen verduisterd worden en de sterren zullen naar beneden vallen. Deze tekst komt overeen met het 6e zegel in Openbaring 6: 12-13. There is no such thing as a pre-trib rapture. Dat is niet hoe Jezus zelf het ons vertelt in de rede op de Olijfberg in Mattheus 24.De toorn van God zit in het zevende zegel en daar worden we voor bewaard staat in Openbaring 3:10.

Anita hessels
Anita hessels
22 maart 2022 08:48

Ik verwacht Hem elk moment geweldig

Jacob lubach
Jacob lubach
22 maart 2022 03:05

Dank voor de helderheid en nu maar uitzien naar zijn komst voor de zijne

Arie Buitelaar
Arie Buitelaar
22 maart 2022 00:29

Met aandacht maar ook met kritische blik heb ik gelezen wat we (?) kunnen verwachten in 2022. Als we 2 Petrus 1 vers 1 en 2 open slaan, zien wij dat degene die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen, genade en vrede worde u vermenigvuldigd! Maar dan had het opschrift moeten zijn: wat kan de wereld verwachten in 2022? Gods zegen in jullie woordkeuze.

Tineke
Tineke
21 maart 2022 22:49

Mooie uitleg. Toevoeging: Op de kerk van dat House Of One mag geen kruis worden bevestigd, dat zou aanstoot geven vonden ze. Voor mij de gedachte dat wij dan misschien al opgenomen zijn, want daarna mag niemand het natuurlijk meer over de gekruisigde (en opgestane) Jezus hebben. En dat rode paard… ik heb van andere uitleggers altijd gehoord dat dit op oorlog duidt.

D Oldenkamp
D Oldenkamp
21 maart 2022 21:28

Gaaf stuk,…bemoedigend, dit jaar zou HET jaar kunnen zijn en..verwacht ik eigenlijk dat we naar onze Hemelse woning gaan met Jezus.

Martijn ter Haar
Martijn ter Haar
20 maart 2022 17:58

Heel duidelijk
Heel belangerijk
Laten we ons lijden laten elke dag
Door onze wonderbare Schepper

DrM
DrM
16 maart 2022 09:40

Wanneer in de Grote Verdrukking voedsel zo duur is geworden dat je gehele inkomen opgaat aan een beetje voedsel, kun je je huur/hypotheek, gas, licht en water, internet, (zorg)verzekeringen, enz. niet meer betalen. Met als gevolg massadakloosheid waarbij de regering van de antichrist daklozen massaal af zal voeren naar concentratiekampen om daar slavenarbeid te verrichten.

Janny
Janny
15 maart 2022 20:55

Amen 🙏🙏🙏

Chantal Remoo
Chantal Remoo
15 maart 2022 13:04

@ Ed van Hemert er staat in dit artikel toch ook dat de zegels waar dit artikel over spreekt zichtbaar zullen worden tijdens de grote verdrukking.. zie de gekopieerde tekst hier onder: Hieronder vind je een opsomming van welke gebeurtenissen we in 2022 verwachten en/of gebeurd zijn. We zullen dit artikel aanvullen als daar aanleiding toe is. De gebeurtenissen zijn gekoppeld aan de eerste vier zegels waarover we in Openbaring 6 kunnen lezen. Deze zegels zullen zichtbaar worden in de grote verdrukking, die over de gehele wereld komen zal en we zien nu al de voorafschaduwing daarvan. Daardoor weten we… Lees verder »

Ed van Hemert
Ed van Hemert
15 maart 2022 10:47

Ik volg je nu al een paar jaar en ik ben het met een hoop dingen eens. Maar een rood paard duiden als een teken dat het om iets communistisch gaat is pure invulling en niet bijbels te duiden. En ik geloof niet dat we nu in de tijd van de opening van de zegels zitten maar in de tijd van de weeën die elkaar steeds sneller zullen opvolgen. En daarbij horen oorlogen hongersnoden etc. Maar ik denk dat wij ons niet kunnen voorstellen als na de opname de zegels worden verbroken. Daarbij is wat er nu gebeurt denk ik… Lees verder »

Samantha
Samantha
15 maart 2022 10:27

Amen!

Joke Slokker
Joke Slokker
15 maart 2022 10:13

Een heel goed overzicht wat ons te wachten staat in 2022

Frank van der Drift
Frank van der Drift
15 maart 2022 09:08

Amen!