STRUCTUUR 7 EN 33 DAGEN/JAREN

In de Bijbel komen we meerdere keren de structuur tegen dat er eerst een periode van 7 (dagen/jaren) is en daarna een periode van 33 (dagen/jaren) is. Dit begint natuurlijk in Leviticus bij de geboorte van een zoon of dochter, maar ook bij de onderstaande personen in de Bijbel komt dit tot uitdrukking:

David

Koning David regeerde 40 jaar waarvan 7 jaar over Juda (te Hebron) en 33 jaar over geheel Israël en Juda (te Jeruzalem). Van de 7 jaar wordt ook een lengte van 7 1/2 jaar genoemd. Dit extra half jaar komt overeen met het stilzwijgen in de hemel van een half uur direct na het einde van de 70e week.

Koning DavidDertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd.
Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda. (2 Samuel 5:4-5)

Zes zonen zijn hem in Hebron geboren. Hij regeerde daar zeven jaar en zes maanden. Drieëndertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. (1 Kronieken 3:4)

En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. (Openbaring 8:1)

De tijd nu dat David over Israël geregeerd heeft, is veertig jaar. Zeven jaar heeft hij in Hebron geregeerd, en in Jeruzalem heeft hij drieëndertig jaar geregeerd. (1 Koningen 2:11)

Zo heeft David, de zoon van Isaï, geregeerd over heel Israël. De tijd nu dat hij geregeerd heeft over Israël, is veertig jaar: in Hebron heeft hij zeven jaar geregeerd, en in Jeruzalem heeft hij drieëndertig jaar geregeerd. (1 Kronieken 29:26-27)

Mozes

MozesMozes was in totaal 40 dagen op de berg, tot de 7e dag was hij in de wolk toen had hij een ontmoeting met de Heer. Daarna was hij nog 33 dagen bij de Heer.

De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. (Exodus 24:16-18)

Thomas

Ongelovige ThomasTussen de opstanding en hemelvaart verlopen 40 dagen. Thomas geloofde de Heer pas na 7 dagen (op de 8e) waarna er nog 33 dagen verliepen tot op de hemelvaart van Christus.

En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. (Johannes 20:26-27)

Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. (Handelingen 1:3)

Jozef

Jozef onderkoningJozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. Toen kwamen er zeven vette en zeven magere jaren en daarna nog 66 jaar tot zijn dood. (In Egypte tellen alle jaren dubbel!)

En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. (Genesis 41:46)

Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader; Jozef leefde honderdtien jaar. (Genesis 50:22)

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Olaf Vos
Olaf Vos
24 december 2018 19:08

Hele duidelijk structuur. Ik ben de profetische betekenis hiervan ooit tegengekomen op volgende link: https://www.bijbelspanorama.nl/wp-content/uploads/2018/02/BP-Broch-11-De-grote-verdrukking.pdf