ONTDEK MEER AVONDEN

Dit najaar zullen we in Drachten drie “ONTDEK MEER” avonden organiseren. Tijdens deze avonden gaan we stilstaan bij Gods Heilsplan en de comeback van Jezus Christus.

Er is zoveel meer te ontdekken in Gods Woord, wat ons kan helpen om nog beter Gods plan en Zijn handelen te begrijpen. Zoals God zelf zegt in Zijn Woord: “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.” (Jesaja 46:9-10). Kom ook en ontdek meer over Gods Heilsplan en raak onder de indruk van Gods volmaaktheid. Hij heeft de regie en Zijn plannen falen niet.

Ervaar deze avonden dat we sinds Adam en Eva als mensheid onderweg zijn. Deze weg loopt van de zondeval tot de zondvloed, van Abraham tot David. Van de kruisiging van Jezus Christus tot aan de uitstorting van de Heilige Geest.

Onze weg gaat met vallen en opstaan, maar vooral is in alles God aanwezig. Dit is zichtbaar in het grote Heilsplan, namelijk Zijn Weg met deze wereld, maar ook in je eigen leven wil God graag aanwezig zijn en richting geven.

Hoe ziet Gods Heilsplan eruit in het verleden, het heden, maar ook in de toekomst? Mogen we leren vanuit de Bijbelse profetie en de vervulling daarvan? Mogen we hopen op wat komen gaat? En wat is onze rol daarin?

We gaan met elkaar op zoek naar antwoorden en daardoor hopelijk verwachtingsvol uitkijken naar de comeback van Jezus Christus.

Wanneer: 8 september, 6 oktober en 3 november 2019

Waar: Oosterstraat 35, 9203 BA Drachten

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.15 uur

Parkeren: achter de Hema

We willen u van harte uitnodigen om deze avonden bij te wonen!

Download de flyer!