HOOPGEVER OF HOOPROVER?

Wat we steeds meer merken is dat het moment van de opname enorm onder vuur ligt. We bestoken elkaar met Bijbelteksten om gelijk te krijgen dat de opname ná de Grote Verdrukking is, of halverwege. Maar vooral liggen diegenen onder vuur die geloven in en vertrouwen op de opname vóór de Grote Verdrukking. Die laatste groep willen we graag even een hart onder de riem steken!

De Here Jezus Zelf

Stel dat je al een tijd lang gelooft dat de opname vóór de Grote Verdrukking gaat plaatsvinden, maar je weet dat je niet een tekst kan vinden, die rechtstreeks zegt: “De Here Jezus Zelf zal met een bazuin van God vóór de Grote Verdrukking neerdalen uit de hemel”. Nee, dát staat er niet. Maar je weet en je weet en je wéét dat het niet anders kan: het moet wel vóór de Grote Verdrukking. Wat kun je dan zeggen als antwoord op de vragen en op overtuigend lijkende Bijbelverzen voor andere mogelijkheden?

Hoop

Dan komen we maar bij één woord uit en dat is HOOP. Telkens als de Bijbel spreekt over de opname, over de verschijning van de Here Jezus, spreekt de Bijbel over hoop. In het Bijbelgedeelte over de opname uit 1 Thessalonicenzen 4:15-18 eindigt Paulus met de zin “Bemoedigt elkander met deze woorden”. Dáár spreekt hoop uit! Een andere tekst is Openbaring 3:10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Opnieuw geeft dit vers ons hoop, hoop dat we bewaard blijven en daarnaast weten wij dat de verzoeking niet voor ons is omdat wij niet op deze aarde wonen (geworteld zijn), maar dat wij hemelburgers zijn.

Vrede en veiligheid

Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid zal hun plotseling verderf overkomen zegt 1 Thessalonincenzen 5:3. Ook hier zal hún iets overkomen, niet wij. Wij mogen Jezus Christus uit de hemelen verwachten, die ons verlost van de komende toorn (1. Thess 1.10) en wij zijn niet bestemd voor de komende toorn (1. Thess 5:9). Het woord toorn is in het Hebreeuws za’am en wordt gebruikt in Daniel 11:36. Van dat Hebreeuwse woord kunnen we iets bijzonders leren!

Heiligen

In de brieven van Paulus lezen we telkens dat wedergeboren christenen heiligen worden genoemd. De brieven beginnen vaak met de woorden: “aan de heiligen in…..”. In de Griekse grondtekst staat hier het woord “hagios” en dit woord vinden we ook terug in 1 Thessalonicenzen 3:13 “bij de komst van onze Here Jezus Christus met al Zijn heiligen.” Dat de heiligen samen met Jezus Christus naar de aarde komen, kan alleen verklaard worden als de opname vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt. We geloven niet in een “U-bocht” theorie, waarin we opgenomen worden en dan gelijk met Hem mee teruggaan naar de aarde. Waarom zijn dan al die woningen gebouwd in het Hemels Huis?

De Weerhouder is nog een Hoopgever

In 2 Thessalonicenzen 2:6 staat dat de antichrist tegengehouden wordt. Dat komt omdat zolang de Gemeente nog op aarde is ook de Heilige Geest nog op aarde is. De antichrist wordt nu nog door de Heilige Geest weerhouden. Hij kan pas echt volledig zijn gang gaan als de Gemeente weg is.
Daarnaast vinden we in de Bijbel typologie. Een beeld van het Oude Testament is een (voor)beeld hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Een voorbeeld hiervan vinden we in Genesis 19:22. Daar zien we dat de Here God Lot aanvuurt om snel uit Sodom te vertrekken. Immers God wil Sodom straffen en verwoesten. Lot moet wel eerst uit Sodom zijn vertrokken want we lezen daar: haast u (Lot) , vlucht daarheen, want Ik (God) zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt. God kan zijn oordelen pas uitvoeren als de Zijnen veilig zijn. Dit principe geldt ook voor de oordelen van God over de hele wereld. De Zijnen haalt hij eerst weg.

Gods Toorn

Gods Toorn zal neerkomen op deze aarde gedurende de zeven jaar verdrukking en het bijzondere is, dat de Bijbel de gehele zeven jaar de tijd van Gods Toorn noemt. Dit staat namelijk in Daniël 11:36, de antichrist zal voorspoedig zijn tot de gramschap is voltrokken. Het Hebreeuwse woord voor gramschap is za’am wat ook wel toorn betekent. Omdat we weten dat de antichrist zeven jaren zal regeren (de 70ste week), zal de gramschap ook zeven jaar duren en zal daarom de opname vóór deze zeven jaar zijn, omdat wij niet bestemd zijn voor Gods Toorn.

Hoopgever of hooprover

Onze hoop is in Hem, de Onwankelbare! Hij zal je niet begeven noch verlaten en niets kan je roven uit Zijn hand. De hooprover rooft een hoop, maar we mogen onze Hoopgever alle dank en eer geven, die Hem toekomt! Hij zál ons verlossen vóór de komende toorn, het is gewoonweg niet voor ons bestemd. Laat dit landen in je hart en komt de hooprover weer langs, stuur hem maar weer gauw weg. We hebben een zalige hoop in de verschijning van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Daar mogen we onze hoop op vestigen!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

15 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Hermine Noor
Hermine Noor
24 april 2023 09:45

Precies, zo zal het gaan! Ben blij met deze bemoediging .Dankjewel Coba

Coba Stam- Kamma
Coba Stam- Kamma
23 april 2023 07:37

Dank voor deze duidelijke uitleg. Zo is het geloof ook tot mij gekomen.
Dit is in Christus onze hoop en verwachting. Spoedig zal de bazuin klinken. Zijn we gereed om de Heer te ontmoeten?

José
José
2 februari 2020 11:46

Ik heb vertrouwen in God.
Hij weet wat goed voor mij is.
En Hij zal mij helpen in moeilijke tijden

Kees
Kees
24 januari 2020 11:17

De Heer Jezus leerde ons meerdere malen te bidden dat wij niet in de verzoeking komen. Ook in het ‘onze Vader’ staat ‘leidt ons niet in verzoeking. Dit is geen verzoeking tot zonde, een soort test. De Here God verleidt de mensen niet tot zonde. In Openbaringen 3:10 belooft de Heer Jezus ons, ons te bewaren voor ‘de ure der verzoeking die over de aarde komen zal’. Dit woord ‘verzoeking’ is gelijk aan de andere oproepen om te bidden om niet in (de) verzoeking te komen. De Heer Jezus waarschuwde de discipelen dus al voor die tijd van verzoeking, de… Lees verder »

Alwina Uthmann
Alwina Uthmann
23 januari 2020 19:28

Nooit meer pijn, nooit meer verdriet, nooit meer rouw.

Herman
Herman
10 juni 2019 19:20

Er wordt dus volkomen aan Matth.24 voorbij gegaan, waar staat dat terstond na de verdrukking het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnt, mensen roepen het “bergen valt op ons, heuvelen bedek ons, want de Toorn van het Lam is gekomen etc.. Openb.
En dan nog een vraag, wie zijn de uitverkorenen die van de 4 windstreken der aarde verzameld worden door de engelen die daarvoor uitgestuurd zijn?

Pieter Waelkens
Pieter Waelkens
10 juni 2019 13:35

Volledig akkoord en dank voor de studie.

Carla
Carla
7 juni 2019 11:27

Ik ben hier zó blij mee!! Inderdaad zelfs bij ons in de kerk (predikant ook!) staan we lijnrecht tegenover elkaar, word er wel verdrietig van! Gelukkig hangt het allemaal niet van ons af maar van onze Grote Regisseur!!

Micky
Micky
6 juni 2019 21:45

Gewoon een vraag, zou het niet ook zo kunnen gaan als in de tijd van Mozes, waar de plagen wel kwamen op de Egyptenaren, maar niet op de Hebreeuwers die in Gozen woonde.
Ik hoop van harte van niet.

Yvonne
Yvonne
6 juni 2019 21:26

Ik ben blij dat wij eerst worden opgenomen dat wij de verdruking niet mee hoeven te maken. Ik hoop dat er meer mensen de Heer willen volgen en dat ze dat ook niet hoeven mee te maken.

Groet Yvonne

Tineke
Tineke
6 juni 2019 20:54

Heel hartelijk dank voor dit Hoopgevende artikel.

F.Mellink
F.Mellink
6 juni 2019 20:23

Er wordt inderdaad van alles gediscussieerd. Als Yeshua inderdaad voor de grote verdrukking zou komen, dan klopt de Bijbel niet, want na de zesde bazuin direct na het optreden van de 2 getuigen, zou Yeshua dan voor de derde komst komen om 1000 jaar te regeren. We zijn als huiskring Openbaring aan get bestuderen, met verwijzingen uit Ezechiel, Daniël, Zacharia en Psalmen. Voor wie interesse heeft voor de studies, ga naar http://www.mellink.info en klik op hoofdmenu ‘Sabbatvierende christenen’

Diny
Diny
6 juni 2019 20:07

Helemaal mee eens. We worden op genomen voor de grote verdrukking

Ilse
Ilse
6 juni 2019 20:05

Er wordt idd veel geprofeteerd dat wij door de verdrukking heen moeten. Ik vond het heel moeilijk als men dit zei. Maar Yah opende mijn ogen bij de volgende vers: Openbaringen 7 vs 14: ” Deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking, zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.” Ik begreep toen dat, omdat Yah’s Geest de aarde heeft verlaten en wij met Hem, de achterblijvers niet meer van binnen rein zijn, de Heilige Geest niet meer in hun woont en dat ze daarom gewaden dragen welke gewassen zijn door… Lees verder »