DE DUISTERE AGENDA OPENBAAR

In deze bizarre tijden breng ik u liever hoop en licht, en dat zal ik aan het einde van dit artikel ook zeker doen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor dit onrecht. Kerken worden gesloten, terwijl abortussen moeten doorgaan. Bedrijven gaan failliet, belangrijke operaties uitgesteld, cash geld afgeraden, vaccinaties opgedrongen, wijzigingen in de grondwet overwogen, privacy schendende apps aangeraden. Wat is dit voor agenda?

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” (Efeze 5:11-14, HSV)

Veritas

Hoe de media u bespeelt tijdens deze ‘crisis’, werd pijnlijk duidelijk toen Project Veritas gisteren deze video uploadde waarin een medewerker undercover ging om te laten zien hoe CBS (zeg maar de RTL van de Verenigde Staten) de feiten manipuleerde. Wachtrijen moesten langer lijken, en daarom gingen andere medewerkers maar in de rij staan om zo een heel andere indruk te wekken. Ik heb hier al weken over geschreven en blijf het herhalen. Dit is een groot complot en dat moet in stand worden gehouden. We vertrouwen allemaal op de zogenaamde “feiten” van de experts, maar wat als die feiten onjuist zijn? Omdat de meeste burgers nanobiologie niet snappen, komt het dus aan voor de meeste mensen op een stuk basisvertrouwen in het RIVM, het CDC, de WHO, noem maar op.

Keizer

Het is net als al die mensen uit het sprookje, die vertrouwden op de kleermakers die de “doorzichtige kleren” van de keizer maakten. Alleen het kleine jongetje durfde te zeggen dat de keizer echt naakt was. De rest speelde gewoon mee, omdat ze vertrouwden op de experts. Het is dus maar een klein clubje elitisten die aan de touwtjes trekt. De rest zijn marionetten, want ja.. Zij zijn de experts, toch? Ons voltallige kabinet vertrouwt op wat Jaap van Dissel hen dicteert. Maar wat als de tests helemaal niet zo betrouwbaar zijn als men doet voorkomen? Normaliter isoleert men een virus en checkt men of iemand het virus heeft. Dat gebeurt nu niet. Men kijkt naar de RNA-structuur en aan de hand daarvan wordt bepaald of iemand Covid-positief is. Zoals deze Duitse longarts al vertelde, is dat uiterst onbetrouwbaar.

Vals licht

Maar niet alleen christenen worden wakker. Ik schreef vorige week al over een Nederlandse dame die op YouTube als een heldin werd onthaald vanwege haar “documentaires” over Q. Hoewel ze in haar ontdekkingen vaak goede punten aanhaalt, dient de hele poppenkast maar één doel. Aan het einde van al haar documentaires wil ze u haar new age-geloof opdringen. Deze week gebeurde iets soortgelijks. De sociale media explodeerden zowat toen deel 1 van de nog verder te verschijnen film ‘Plandemic’ uitkwam. Iedereen begon massaal deze video te delen. In deze docu vertelt dr. Mikovits wat de ware agenda is achter o.a. Covid-19. Hoewel het een zeer sterk staaltje onderzoeksjournalistiek is wat geleverd werd door Plandemic, is ook hier een ‘catch’. Een addertje onder het gras. De maker van deze documentaire zit zeer diep in de wereld van new age. Wat denkt u dat deel 2, 3 en 4 u gaan brengen? Juist. Een vals licht. Ook gasten bij Ongehoord Nederland, Jensen, David Icke, etc. worden wakker. Maar zelfs al schijnen zij een licht op deze duistere samenzwering, het blijft een vals licht.

Jezus

Laten we ons daarom richten op Hét Licht, Jezus Christus. Niet alleen in de zin zoals mainstream christendom nu doet: Je oren en ogen dichtstoppen en denken aan je happy place. Dat is cognitieve dissonantie. Dit gebeurt écht. Het boek Openbaring krijgt vorm vóór onze ogen. Nog niet tot in het volste detail, maar het staat bij wijze van spreken al in de steigers. Behalve een ernstige boodschap van hel en verdoemenis, brengt dit boek echter ook een zegen.

“Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.​” (Openbaring 1:3, HSV)

Evangelie

Wat is dan de goede boodschap van het boek Openbaring, vraagt u zich af? Twee verzen later vinden we het belangrijkste deel van het antwoord op die vraag. Het goede nieuws is dat Jezus ons schoongewassen heeft van onze zonden. We hoeven dat alleen nog maar te geloven, daarop te vertrouwen (Efeze 2:8-9). En die wetenschap, dat vertrouwen, geeft ons de eeuwige zekerheid dat wij als christenen níet door die grote verdrukking die op de wereld af gaat komen, heen hoeven te gaan (Romeinen 5:9, 1 Thessalonicenzen 1:10, 5:9, Openbaring 3:10). Deze waarheid wordt helaas ontkend door veel christenen vandaag de dag. Veel christenen denken dat wij ons heil moeten verdienen. Dat wij door die verdrukking moeten ‘bewijzen’ dat wij waardig zijn.

Laat me u een geheim verklappen: niemand is waardig! Elke zonde die u doet is er een teveel. Denkt u iets toe te kunnen voegen aan het perfecte offer van Jezus Christus? Wat een aanmatiging! Nee, Hij heeft alles 100% volbracht als het gaat om uw redding. Dat betekent niet dat wij geen andere verdrukkingen zullen kennen (Johannes 16:33), maar dat we op Hem mogen zien en weten dat Hij deze wereld al overwonnen heeft. We merken dat misschien nog niet in ons lichaam, in ons huis, in de fysieke realiteit om ons heen. Maar wél in onze ziel. Die zekerheid kan nooit en te nimmer van ons christenen worden afgepakt (Johannes 10:28-29, Romeinen 8:38-39). We zien alle tekenen nu om ons heen, maar laat dat er niet voor zorgen dat wij angstig worden. Nee, laten wij juist enthousiast worden, wetende dat de tijd nabij is. Voor ons christenen, de opname. Voor de rest van de wereld, de eeuwige vernietiging. Wat kiest u? Jezus, of het valse licht van de wereld? God bless!

met toestemming overgenomen van https://unravelations.weebly.com/

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties