GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 19 JULI 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Als je denkt dat er in de maand juli weinig gebeurt en het komkommertijd is, kom je dit jaar bedrogen uit. Zo was er deze week het gesprek tussen Trump en Poetin en de vele raketten die door de Hamas op Israël werden afgevuurd en de reactie van Israël hierop.

We schreven al eerder een artikel over de grondwet van Israël en over de profetische betekenis hiervan. Vandaag, op 19 juli 2018, is deze wet aangenomen in de Knesset met 62 stemmen voor en 55 tegen. Dit is niet zomaar een wet, maar een zeer belangrijke! Eén deel van de wet bijvoorbeeld zegt dat Israël het land is van de Joden en niet langer het land van de Arabieren, wat eerder wel het geval was. Ook Jeruzalem wordt in deze wet genoemd als de "complete en verenigde" hoofdstad.

De komende week wordt ook weer een bijzondere week: allereerst op 23 juli de traditionele rouwdag van de Joden, want op deze dag (9 Av) is namelijk de eerste en de tweede tempel vernietigd.

Later volgende week is er op de 27e een bloedmaan (maansverduistering) zichtbaar. De tijd dat hij zichtbaar is, zal ongeveer anderhalf uur zijn en dat is tegelijkertijd de langst zichtbare bloedmaan van deze eeuw. Ook in Nederland is hij zichtbaar, net na zonsondergang, als je naar het zuidoosten kijkt. Bovendien is in Israël deze datum, 27 juli, een zeer populaire trouwdatum.

Zo ligt rouwen en trouwen dicht bij elkaar, maar we willen ons vooral richten op het trouwen. We hebben een artikel herschreven waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de rituelen van een Joodse bruiloft in de tijd dat Jezus op aarde leefde.

Deze rituelen hebben prachtige overeenkomsten met onze levenswandel als christen. Vanaf onze bekering naar onze heiliging en tenslotte het gereed maken voor de komende bruiloft, als Jezus ons meeneemt tijdens de opname. Het artikel moedigt ons aan om uit te zien naar dat moment.

Vandaag en in de komende tijd mogen we Hem verwachten en genieten van de rijkdom van Gods Woord en onder de indruk te zijn van Zijn Aanwezigheid. Hij is onze gezegende Hoop.

In deze nieuwsbrief vind je naast het genoemde artikel waarmee we een tipje van de sluier oplichten, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet en shalom,

John & Joanna

P.S. In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende nieuwsbrief op 9 augustus verschijnen.

"Een tipje van de sluier"

Israël
Wat kunnen we leren van de rituelen rondom een Joodse bruiloft? In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Psalm 33:20-22


Wij verwachten de HERE van ganser harte.
Hij helpt en beschermt ons.
Ja, ons hele hart juicht van vreugde en wij vertrouwen alleen op Hem. HERE, laten Uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
En wij willen U altijd blijven verwachten.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
Syrië komt steeds meer onder controle van het Syrische Leger en daardoor ook onder het regime van president Bashar Assad. Dit regime vind het belangrijk dat op scholen wordt onderwezen dat Israël de vijand is. De burgeroorlog heeft de inwoners van Syrië laten zien, dat Israël vredelievend is, onder meer door gewonde burgers in hun ziekenhuizen toe te laten en hulpgoederen te sturen waar dat nodig is. Helaas gaan de Syrische kinderen toch weer leren op hun scholen dat "de zionistische entiteit de geschiedenis heeft herschreven, Arabische grond heeft gestolen en op wrede wijze haar eigen cultuur en taal heeft opgedrongen aan de Arabieren die onder haar controle leven".
Rusland: Afgelopen maandag was er in Helsinki een uitgebreid gesprek tussen de presidenten Poetin en Trump. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de situatie in het Midden Oosten. In de persconferentie naderhand vertelden ze de verzamelde pers dat ze willen samenwerken in Syrië om de veiligheid van Israël te verzekeren. Hoe die samenwerking er exact uitziet werd er niet bij verteld. Het lijkt goed nieuws voor Israël, hulp van zowel Amerika als van Rusland. Toch weten we, en dat lezen we in Ezechiël 38, dat er een breuk gaat komen in de samenwerking en dat Rusland zich tegen Israël gaat keren en Amerika zich afzijdig gaat houden. Deze persconferentie past in het beeld dat er hard gewerkt wordt aan vrede en veiligheid (1. Tess. 5:3-4), maar dat het plotselinge verderf hun zal overkomen. Met "hun" bedoelen wij de landen die Israël gaan aanvallen in de Ezechiël 38 oorlog.

Iran: Hoe de regering en het leger van Iran over Israël denken, werd weer duidelijk gemaakt in een toespraak van Hossein Salami, de vicecommandant van de Iraanse Revolutionaire Garde. Hij zei dat "al zeventig jaar lang er een vervloekte en criminele boom (Israël) wortel schiet in het Midden Oosten" en dat "Hezbollah gelukkig klaar staat met hun 100.000 raketten om deze af te vuren". Ook zei hij dat "er in Syrië een Islamitisch Leger klaar staat om aan te vallen" en beweerde dat "het leven van de Israëlieten nog nooit zo in gevaar was geweest als vandaag de dag". De diepere betekenis achter deze woorden is, dat ook de Islamieten een messias verwachten. Deze kan pas komen als Jeruzalem en daarmee Israël is vernietigd.


Turkije: De Turkse ambassadeur in Teheran, Reza Hakin Tekin, verklaarde afgelopen zondag tijdens een viering van de mislukte coup in Turkije twee jaar geleden, dat "Turkije veel aan Iran heeft te danken, vooral voor de hulp tijdens de mislukte coup". Vanwege de komende sancties tegen Iran, zal Turkije het land blijven steunen en de economische samenwerking tussen beiden landen blijft in stand. De Turkse gezant in Tabriz (derde grote stad in Iran) zei min of meer hetzelfde: "Niemand komt tussen het Turks-Iraanse bondgenootschap" en "we zijn broeders, we helpen elkaar als we problemen tegenkomen".
Het vredesplan lijkt voor nu te zijn vastgelopen, omdat er geen medewerking van de Palestijnse Autoriteit is.

Toch worden de pogingen om het plan alsnog wel goedgekeurd te krijgen niet opgegeven. De Amerikaanse regering probeert nu op een andere manier de Palestijnen goed gezind te krijgen en dat is door plannen op te stellen om de economie van de Gaza strook te versterken. Als eerste is het de bedoeling om de stroom- en watervoorziening op een beter peil te krijgen. Israël denkt ook dat dit kan helpen, omdat er op deze manier meer in de eerste levensbehoeften van de Palestijnen zelf wordt voorzien en dat daarmee de onvrede wordt weggenomen.
Afgelopen weekend werd vanuit de Gaza strook maar liefst 200 raketten en mortiergranaten op Israël afgevuurd. Gelukkig waren er maar drie gewonden en enige materiële schade. Israël reageerde hard terug en er werden 40 doelen geraakt waaronder twee tunnels die naar Israël liepen en het Hamas hoofdkwartier in Beit Lahiya werd vernietigd. Inmiddels is er een staakt-het-vuren, maar Israël wil graag dat ook het oplaten van de brandende luchtballonnen stopt met dit staakt-het-vuren. Zoals verwacht is de Hamas het daar niet mee eens.

Ook werd er twee keer een drone onderschept die vanuit Syrië kwam, waarvan één boven het meer van Galilea. Daarnaast was in het noorden van Israël een reeks aardbevingen van maximaal 4,7 op de schaal van Richter. Experts verwachten een grotere aardbeving in dit gebied. We weten dat er een dag gaat komen dat de aarde echt gaat beven in Jeruzalem, bij de opname van de twee getuigen (Openbaring 11:13) en bij de wederkomst van Jezus op de Olijfberg (Zacharia 14:4). Ook zal bij het begin van de Ezechiël 38-oorlog de aarde heftig beven (Ezechiël 38:19).

Er zijn ook twee, zeer positieve nieuwsfeiten te melden: In de lijst van de meest machtige landen die onlangs uitkwam staat Israël op de achtste plaats. De ranglijst kijkt naar de invloed van een natie en de politieke, economische en militaire macht ervan. De allianties van een land spelen mee, evenals de invloed ervan en of het land leidinggevend is.

Het tweede opmerkelijke feit is dat Israël meedoet met een maanlanding en dat de vlag van Israël op DV 13 februari 2019 gaat wapperen op de maan. Na Amerika, Rusland en China is Israël het vierde land, die een vlag plaatst op de maan.
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati is verschenen op 17 juli 2018.
Hij bespreekt de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin en heeft het over de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van Syrische troepen op de Golan hoogte.
JD Faraq
Prophecy update van 15 juli 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
reyer
Verwacht jij de spoedige komst van Jezus Christus?
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet