WAT IS HET EVANGELIE?

De vraag “Wat is het Evangelie?” is misschien wel de belangrijkste vraag die je kunt stellen. Het woord Evangelie betekent letterlijk “goed nieuws”. Het Evangelie is het plan dat God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem.

Afzondering

Om volledig te kunnen begrijpen hoe goed dit nieuws eigenlijk is, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen. Het slechte nieuws is dat wij allemaal zondaars zijn. In de Bijbel lezen we duidelijk de boodschap dat alle mensen gezondigd hebben. Romeinen 3:23 stelt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. Zondigen betekent dat we het doel missen dat God voor ons gesteld heeft.

Als gevolg van de zondeval in de hof van Eden door Adam en Eva is elk onderdeel van ons bestaan verdorven door zonde in onze gedachten, in onze emoties en in ons lichaam. Uit onszelf zoeken we God niet op.

Gevolgen

Zondigen heeft gevolgen, er zal namelijk een straf volgen. De uiteindelijke straf voor de zonde is de dood. In Romeinen 6:23 staat: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Wat wordt bedoeld met loon? Dit is wat je ontvangt als je een daad of dienst verricht. Met andere woorden: het is wat je verdient. Romeinen 6:23 zegt dat de dood het arbeidsloon voor onze zonden is. Het is wat wij verdienen. We verdienen te sterven en dan voor altijd van God afgescheiden te leven.

De oplossing

Omdat er geen enkele manier is waarop wij onze weg terug naar God kunnen verdienen, is de Here Jezus Christus volgens de Bijbel naar ons toe gekomen! Dit is het goede nieuws: het Evangelie. God Zelf heeft voor een oplossing gezorgd. Jezus Christus stierf voor jou, in jouw plaats. Romeinen 5:8 zegt het als volgt: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” De Bijbel zegt dat wij weliswaar de doodstraf verdienen voor onze zonden, maar dat Jezus die straf op Zich nam. Hij stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood. Hij bewees hiermee dat de zonde was overwonnen.

In de Bijbel staat dit als volgt uitgelegd: Ik kom bij u met het goede nieuws, dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegt is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond. (1. Korinthe 15:1-4)

Geloof

Jij kunt gered worden door in Jezus Christus te geloven. Efeze 2:8-9 zegt: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”

Het geschenk van genade mag jij ontvangen. Jij mag Jezus Christus vertrouwen, dat Hij je vergeeft en je eeuwig leven schenkt, in plaats van een eeuwige dood.

Vraag

De vraag is: wil jij Gods geschenk, vergeving door Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Jezus Christus en wijd de rest van je leven aan Hem. Als je met je mond belijdt dat Jezus Christus je Heer is en in je hart gelooft dat God Hem na drie dagen uit de dood heeft opgewekt, ben je gered! Dat is wat in de Bijbel staat in Romeinen 10:9.

Juist in deze tijd, met de spoedige komst van Jezus Christus, willen we je met klem vragen te kiezen. Wil jij reageren op Zijn daad van liefde?

Het is goed om tot God te bidden en Hem te vertellen wat er nu door je heen gaat. Eventueel kun je dit gebed hardop bidden:

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

Deze video geeft prachtig weer, welke stappen je nu hebt gezet!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest
0 Reacties