GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 9 MEI 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Onderweg zijn met Jezus Christus is één groot avontuur. Zoals een navigatiesysteem je leidt naar de juiste bestemming, mogen we leren om te luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest die ook richting geeft.

Dat is genade om op die Bron afgestemd te mogen zijn en vanuit die genade mogen we richting ons eeuwige Huis! Het Evangelie, de blijde boodschap is niet alleen voor ons bestemd, maar vooral ook voor de mensen die bij de olijftak horen: de Joden. Zoals wij zijn geënt op de olijfboom, zullen ook de Joden op een dag weer geënt worden op de olijfboom (Romeinen 11:24).

Als we verder lezen, weten we dat er een verharding over Israël gekomen is (vers 25), maar we zien ook dat deze verharding verzacht wordt door ingrijpen van de Heilige Geest. Neem bijvoorbeeld het verhaal van rabbijn Yitzak Kaduri, waarvan je verderop in deze nieuwsbrief een video kunt bekijken. Deze rabbi was een zeer bijzondere man: Hij had een briefje geschreven wat pas een jaar na zijn overlijden openbaar gemaakt mocht worden en hij had verteld dat er op dat briefje zou staan wie de Messias is. En inderdaad een jaar na zijn overlijden werd het briefje openbaar gemaakt en de teleurstelling was groot, want op het briefje stond slechts de zin:"Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn."

In het Hebreeuws staan hier zes woorden, en wat pas later werd ontdekt is, dat als je elke eerste letter van elk woord achter elkaar zet, dat er Yeshua, Jezus stond. Deze rabbijn had dus ontdekt dat Jezus de Messias is! Deze ontdekking heeft zeer bijzondere gevolgen, welke te zien zijn in die video. Echt het bekijken waard!

Zelf hebben we een artikel geschreven over het belang van Bijbelse profetie voor je dagelijks leven. Het helpt in je geloofsleven, het biedt troost in moeilijke tijden en je kunt door de vervulling van Bijbelse profetie Gods almacht zien. We hopen je hiermee te bemoedigen, aan te sporen wakker te blijven en te blijven uitzien naar de spoedige komst van de Here Jezus Christus.

In deze nieuwsbrief vind je naast dit artikel, nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden die Nederlands ondertiteld is.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"Waarom helpt Bijbelse profetie?"

profetie
Het ontdekken van Bijbelse profetie met betrekking tot de eindtijd, heeft in ons iets wakker gemaakt. Het helpt bij het dagelijkse leven, bij het wakker blijven en bij het vooruitzien naar de toekomst.
Lees verder

Bijbeltekst ~ Zacharia 2:10-11


Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom,
en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.
Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden
en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal in uw midden wonen.
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten
Mij tot u gezonden heeft.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Vanuit de provincie Idlib komen berichten dat het geweld weer is opgelaaid. Met name Syrische troepen zijn bezig de zogenaamde rebellen te doden of gevangen te nemen. Dit is in tegenspraak met een deal die tussen Rusland en Turkije is gesloten, nu ongeveer vijf maanden geleden, waarin was afgesproken dat het leger van Syrië niet zou ingrijpen. Waarschijnlijk komt er weer topoverleg tussen president Poetin en president Assad om deze nieuwe situatie te bespreken. Deze aanvallen zullen de samenwerking tussen de Russen en Turken onder druk zetten, maar daardoor komt er wel meer dialoog op gang. Dialoog die tot doel heeft om samen te werken, samen met Syrië en ook daarin Iran te betrekken. Het doel is om een veilige zone in Idlib te creeëren, zodat de burger niet de dupe wordt van zulke escalaties. Op deze manier lijkt vrede nog ver weg in dit verscheurde land en toch, we weten dat alle ogen gericht zullen worden op de Golanhoogte en Israël, om daar buit te behalen. Buit waar de slecht draaiende economieën van Rusland, Turkije en Iran met smart op zitten te wachten.
Turkije: Zoals je verderop in de nieuwsbrief kunt lezen, werd Israël aangevallen door de Hamas en de Palestijnse Jihad. De reactie van Israël bleef niet uit. Er werd o.a. een gebouw in de Gazastrook geraakt waarin ook het Turkse persbureau Andolu gevestigd was. De reactie uit Turkije was voorspelbaar: geen enkele veroordeling voor de raketaanvallen vanuit de Gazastrook, maar juist voor de Israëlische reactie. Zo twitterde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, "het raken van het kantoor van Andolu is een nieuw voorbeeld van Israëls ongeremde agressie" en "Israëlisch geweld tegen onschuldige mensen zonder onderscheid is een misdaad tegen de mensheid. Degenen die Israël aanmoedigen zijn ook schuldig."
Iran: Ook het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde zondag, net als Turkije, de Israëlische "wilde" aanval op Gaza en beschuldigde de "onbeperkte Amerikaanse steun" voor Israël. Abbas Mousavi, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat Iran de aanval van het zionistische regime (Israël) krachtig veroordeelde, die vele Palestijnen, inclusief vrouwen en kinderen, doodde en verwondde." "Vanwege de onbeperkte Amerikaanse steun voor dit regime en de gênante stilte van sommige islamitische regeringen, is er geen einde aan zionistische misdaden in de bezette Palestijnse gebieden."

Vanwege deze berichtgeving zien we dat Turkije en Iran het roerend met elkaar eens zijn en opkomen voor de Palestijnen. Dit komt natuurlijk hun samenwerking ten goede, want ze hebben samen één vijand: Israël.
Rusland: Dit keer geen nieuws over Rusland.
Jared Kushner vertelde afgelopen donderdag dat het vredesplan een "goed uitgangspunt" is om het Israëlisch-Palestijnse Arabische conflict aan te pakken en een bedrijfsplan biedt om de twee partijen een beter leven te bieden. "Wat we hebben samengesteld is een oplossing die volgens ons een goed uitgangspunt is voor de politieke problemen en vervolgens een blauwdruk kan zijn om deze mensen te helpen een beter leven te leiden." Verder vertelde hij: "Ik kreeg de opdracht om een ​​oplossing tussen de twee partijen te vinden en ik denk dat ons plan een raamwerk is waarvan ik denk dat het realistisch is, uitvoerbaar en het is iets waarvan ik denk dat beide partijen beter af zullen zijn. "Mensen zullen verrast zijn door wat er in het vredesplan staat" en "het zal een antwoord bieden op de definitieve statusproblemen". Ook de twee-staten oplossing wordt niet genoemd in het plan. Hij voegde eraan toe dat "het oplossen van het conflict met de Palestijnen in het belang is van Israël op de lange termijn" en zei dat Israël een compromis zou moeten sluiten, maar niet dat dit de veiligheid in gevaar zou brengen.
Stilte..... Rust..... Vogels hoor je weer fluiten....... Eindelijk........ Dit zullen ongetwijfeld enkele gedachten zijn van alle Israëlieten in het zuiden van Israël na het staakt-het-vuren van afgelopen maandag.
Het was een intens weekend voor de bewoners van dit stuk van Israël: maar liefst 690 raketten werden er door de Hamas en de Palestijnse Jihad afgevuurd en al was er veel schade (ter waarde van ongeveer 14 miljoen dollar), toch zien we ook in dat het veel erger had kunnen zijn. God Zelf is de Bewaarder van Israël, die noch slaapt noch sluimert.
De dreiging was zó groot, dat er zelfs een vliegdekschip van de Verenigde Staten, de USS Abraham Lincoln en bommenwerpers richting Iran werden gestuurd. Dit als waarschuwing aan Iran om "geen aanvallen op belangen van de VS of hun bondgenoten uit te voeren".
Als je in Nederland het nieuws op televisie volgde, was er vooral aandacht voor de Palestijnen, zoals verwacht. We weten dat we niet de hele waarheid horen in het nieuws (NOS en RTL): niet Israël is begonnen met de aanval maar de Hamas! Natuurlijk beseffen we dat er onschuldige Palestijnse mensen worden getroffen door de reactie van Israël, maar zijn er tegelijk van overtuigd dat Israël alleen doelen probeert te raken, waarvan ze weten dat het gebouwen of plaatsen zijn waarvan de Hamas opereert.
Wat wel de realiteit is, zagen we in een korte video op de Twitterpagina van het Israëlische Leger. De titel is "een bericht aan de terreurorganisaties in Gaza".
Faraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 5 mei. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
Yitzhak Kaduri
Pastor Carl Gallups en de messiaanse rabbijn Zev Porat schreven samen een boek over de geheime boodschap van Israëls grootste rabbijn ooit: Yitzhak Kaduri. Hij onthulde de naam van de Messias in een geheime boodschap. We vonden de video zeer indrukwekkend en we raden je aan om er even lekker voor te gaan zitten! Deze video is Nederlands ondertiteld.
nwbrief95
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!