GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 25 APRIL 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Op Paaszondag werden we ruw wakker geschud vanuit onze veilige omgeving en zagen de afschuwelijke beelden van de bomaanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

We moesten denken aan Openbaring 10:6 waarin de noodkreet staat "Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden."

Op die Paaszondag begon in één van de getroffen kerken, de evangelische Zion Church, de zondagsschool en de lerares van die zondagsschool, Caroline Mahendran, begon met het Paasverhaal en de vraag aan de kinderen hoeveel van hun bereid waren hun leven voor Christus te geven. Van elk kind ging de hand omhoog. Hoe bizar is het dat de helft van deze kinderen omgekomen zijn bij de bomaanslag. We weten dat ze nu in de aanwezigheid van Jezus Christus zijn en met vele anderen de noodkreet roepen "hoelang nog?".

Het verlangen naar de komst van Jezus Christus wordt hierdoor bij ons nog sterker. Waar dood en verderf wordt gezaaid, versterkt dat ook onze roep "hoelang nog?"

We weten dat Jezus Christus niet onverwacht gaat komen, omdat we wakker zijn geschud. Maar hoe vaak hoor je nog dat Hij komt als een dief in de nacht? Als Hij echt zo totaal onverwacht zou komen, waarom zijn er dan zoveel tekenen, die ons waarschuwen? Als je naar een spoorwegovergang rijdt en je ziet dat de lampen rood gaan knipperen, de bel gaat luiden en de spoorbomen dichtgaan, dan weet je: er gaat een trein aankomen. Je weet niet exact hoelang je moet wachten voor de spoorbomen, maar je weet zeker dat er een trein aankomt. Zó is het ook met de komst van Jezus Christus, alle seinen, alle tekenen geven aan: de komst is nabij! Daarom leek het ons goed om stil te staan bij de woorden "als een dief in de nacht" en daar een artikel aan te wijden. Het is verhelderend om vanuit de Bijbel te leren wat er nu écht staat en daardoor bemoedigd te raken.

In deze nieuwsbrief vind je naast dit artikel, nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden die Nederlands ondertiteld is.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"Komt Jezus terug

als een dief in de nacht?"

thief
De uitspraak: "Jezus komt terug als een dief in de nacht" kennen we allemaal. In 1972 is er zelfs een film verschenen met deze titel. Maar komt Jezus Christus écht als een dief in de nacht? Of ligt het toch iets anders?
Lees verder

Bijbeltekst ~ 2 Petrus 3:17-18


Geliefde broeders, u weet van tevoren wat er gaat komen.
Wees daarom op uw hoede
en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen.
Laat uw standvastigheid niet varen,
maar groei in de genade en in de kennis
van onze Heer en redder Jezus Christus.
Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
(NBV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Vandaag en morgen zijn er weer besprekingen tussen Rusland, Iran en Turkije over Syrië. De zogenaamde Astana besprekingen zijn dit keer in Kazachstan, in de stad die eerder Astana heette, maar nu de naam Nur-Sultan heeft. Vanuit Iran kwam de minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif eerst naar Syrië en een dag later naar Turkije om voorbesprekingen te houden.
Het draait om drie pijlers: de vorming van een nieuwe regering in Syrië, de provincie Idlib onder controle brengen van Syrië en de problemen oplossen met het gebied ten oosten van de Eufraat (waar militairen zijn die door Amerika gesteund worden).
Het uiteindelijke doel is vrede in Syrië en dat is een nobel doel. We weten dat op deze manier er wel vrede kan komen, maar dat Rusland, Iran en Turkije niet tevreden zullen zijn. De opbrengst van deze oorlog is voor deze landen zeer gering. De ogen zullen gericht worden op Israël waar vorige week nog opnieuw een groot gasveld in de Middellandse Zee werd gevonden. Er valt nog meer buit te halen in Israël (Ezechiël 38:12).
Rusland: In Syrië staan antiraketsystemen van Russische makelij, de S-300. Deze zijn bedoeld om de Israëlische raketaanvallen op Iraanse doelen te stoppen, maar nu heeft Israël heeft een nieuwe raket ontwikkeld, de "Rampage" om het raketafweersysteem te slim af te zijn. Deze raket heeft twee ladingen in de kop van de raket, die achtereenvolgend kunnen exploderen. Ze zijn ook speciaal gemaakt om bunkers te vernietigen, die veelvuldig gebruikt worden door de Iraniërs in Syrië. Deze bunkers worden gebruikt om raketten om te bouwen tot raketten uitgerust met GPS, om hun doel beter te raken. In Rusland zal dit nieuws niet goed zijn ontvangen. Ook zij zijn bezig met een nieuwe raket te ontwikkelen, de Kinzhal, die door zijn bijzondere baan moeilijk te onderscheppen valt. Israël lijkt vooralsnog koploper op dit gebied, getuige de onderstaande foto van de vernietiging van Iraanse doelen in Syrië.
attack13april2019
Iran: Vorige week donderdag was er een militaire parade in Teheran ter ere van de "Dag van het Leger". Tijdens deze parade hield president Rouhani een toespraak waarin hij verklaarde dat Israël en Amerika de oorzaak zijn van de problemen in de regio. Hij zei: "Moslimlanden moeten zich verenigen om het historische recht van Palestina te herstellen" en "het zionisme heeft de afgelopen 70 jaar misdaden gepleegd in de regio". Hij sloot af met "de uiteindelijke overwinning zal zeker bij de rechtvaardigen zijn". En dat laatste klopt natuurlijk, alleen ziet hij dit anders. We weten dat wij door God als rechtvaardigen worden gezien en dat de uiteindelijke overwinning door God zelf wordt behaald!
Turkije: Dit keer geen opvallend nieuws uit Turkije.
Zowel Jared Kushner als Jason Greenblatt benadrukte dat het vredesplan nu echt gepresenteerd gaat worden. De regering van Israël moet zijn geformeerd en het tijdstip is ná de Ramadan. Deze vastentijd voor de moslims loopt af op dinsdag 4 juni. Dit houdt in dat een presentatie op eerste Pinksterdag (9 juni) tot een mogelijkheid behoort. President Trump houdt nu eenmaal van goede gebeurtenissen op mooie data te laten gebeuren, zoals de opening van de ambassade in Jeruzalem (14 mei 2018, dag oprichting van de staat Israël) en erkenning van de Golan-hoogte (op Purim, 22 maart 2019). We zijn benieuwd!

Ook wordt er vanuit de Arabische wereld, met name door Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten druk uitgeoefend op de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Volgens bronnen is er politieke en financiële druk om te verzekeren dat de Palestijnen het vredesplan gaan accepteren. Aan de andere kant wordt verklaard dat de leiding van de Palestijnse Autoriteit nooit zullen toegeven aan welke druk dan ook. Hoe dit politieke schaakspel achter de schermen verloopt komen we waarschijnlijk niet te weten, wel is het zo dat de hele regio in het Midden Oosten kan profiteren van een vredesplan.
Iedereen heeft wel het nieuws van de brand van de Notre Dame in Parijs meegekregen, één van de belangrijkste kerken na het Vaticaan. Het bijzondere is dat er tegelijkertijd nog een brand was, waar niet of nauwelijks aandacht voor was: de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg. Deze brand was niet zó uitgebreid en werd snel geblust door de islamitische Waqf. Toch is het opmerkelijk dat zowel een gebouw dat symbool staat voor het christendom als het derde belangrijkste gebouw voor de islam tegelijkertijd vlam vat.

Hoe zou God kijken naar de verering van deze gebouwen? In Hebreeën 12 vanaf vers 25 staat het antwoord:
Pas op dat u God, Die tot u spreekt, niet de rug toekeert! Want toen de oude Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Toen God vanaf de berg Sinaï sprak, denderde de aarde van Zijn stem. "Nog één keer", zegt Hij nu, "zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden." Daarmee bedoelt Hij dat alles wat niet vaststaat, zal verdwijnen; alles wat gemaakt is. Maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. (HTB)
carlgallups
Pastor Carl Gallups vertelt over zijn visioen van de opname en wat er daarna gebeurde. Een indrukwekkend verhaal en zeker de moeite waard om even te bekijken! Nederlands ondertiteld.
spoedig
We mogen wakker worden uit onze sluimertoestand en de komst van Jezus Christus gaan verwachten. Deel deze korte video met anderen!
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet