GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 28 MAART 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Als we op de klok kijken, weten we hoe laat het is. Het is zó gewoon en vanzelfsprekend dat we weten wanneer het bijna etenstijd is, of dat we weten dat we bijna naar huis mogen na een dag werken. Tijd: een door God geschapen begrip, waar we allemaal mee te maken hebben.

Stel dat er in de hemel een klok zou zijn, op welke tijd zou die klok staan? We weten dat God tijdloos is en buiten de tijd staat, maar toch zal Hij weten in welk jaartal de aarde zich bevindt en dat we bijna over gaan van dag zes naar dag zeven. Aan zoveel tekenen is te zien, dat er bijna 6000 jaar om is en we overgaan, uiteindelijk, naar dag zeven: het duizendjarig vrederijk.

Maar we krijgen nog tijd: tijd om het Evangelie te verkondigen, tijd om anderen wakker te schudden, tijd om te bemoedigen, tijd om ons getuigenis te delen. We hebben een veelbelovend vooruitzicht, maar er is nog steeds tijd! Tegelijkertijd zien we zoveel om ons heen gebeuren deze afgelopen weken: een ramp in Mozambique, raketbeschietingen in Israël, de aankomende Brexit en de aanslag in Utrecht. Er is zoveel, dat het amper bij te houden is. We mogen weten en ervaren dat in alles God de regie heeft. De tijd ontglipt Hem niet!

In deze tijd waar er zoveel gebeurt, is een oogwenk maar een heel klein momentje. Even knipperen én klaar! In een oogwenk, zegt Paulus in 1 Korinthe 15:52, zullen we veranderd worden. Maar is een oogwenk, inderdaad: "even knipperen en klaar"? We hebben een artikel geschreven om hier meer duidelijkheid over te geven, van harte aanbevolen!

In deze nieuwsbrief vind je naast dit artikel, nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. Deze video's zijn Nederlands ondertiteld.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"In een oogwenk"

close-up-eye
Ik knipper met mijn ogen en heb geleerd dat dat moment een oogwenk is. Maar is dat hetzelfde begrip, dat de Bijbel gebruikt dat we in een oogwenk worden opgenomen?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Johannes 14:27-29


Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb:
Ik ga heen maar kom weer naar u toe.
Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb:
Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.
En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren,
opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Vorige week was er hoog militair bezoek in Syrië. Een delegatie van Iran en Irak bezochten Damascus om te praten over verdere militaire samenwerking tussen deze landen. Waar het vooral om draait is de rol van Iran en zijn poging om de Amerikaanse sancties te omzeilen.
Zo wordt er een grensovergang geopend tussen Irak en Syrië, bij het dorp Al Qa'im, deze was gesloten sinds 2013. Deze grensovergang wordt geopend onder het mom van dat Iraanse toeristen nu ook Syrië kunnen bezoeken, maar het is eerder ideaal voor Iran, die nu ook via de grond eenvoudig wapens Syrië binnen kan krijgen.
Ook komt er een inlichtingencoördinatiecentrum in Syrië, die de informatie rondom terrorisme gaat verzamelen en delen met Iran, Irak en Rusland. De Syrische president Bashar Assad had ook een ontmoeting met de Iraakse en Iraanse delegaties en zei op de Iraanse televisie dat "Bagdad en Teheran een gemeenschappelijke vijand hebben, evenals een gemeenschappelijk slagveld." Hiermee doelde hij op Israël en de Verenigde Staten.
Waarom gaat Irak ook een rol spelen momenteel? Dit land wordt niet in Ezechiël 38 genoemd, maar biedt nu wel de helpende hand aan Iran. Dit komt omdat Irak bereid is olie te kopen van Iran. Daarnaast worden duizenden Iraakse militairen opgeleid door Iran om mee te vechten met het Iraanse leger.
Rusland: De beslissing van de Verenigde Staten om de Golanhoogte te erkennen als Israëlisch grondgebied, kan een nieuwe golf van spanningen opleveren, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland. Daaraan werd toegevoegd dat deze beslissing "een grove schending van het internationaal recht is, het blokkeert de oplossing van de Syrische crisis en het verergert de situatie in het gehele Midden-Oosten".
Iran: Iraanse leiders blijven zeer uitgesproken over hun plannen met Israël en hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat het "zionistische project" of de zionistische "kankertumor" zeer binnenkort zal worden uitgeroeid. Hoewel de sjiitische islam geen enkele band heeft met Jeruzalem, doet de Iraanse leiding niettemin alsof het de heilige plicht van elke sjiiet is om zich aan te sluiten bij de voortdurende inspanningen om Israël te destabiliseren en te laten verdwijnen.
Om deze reden heeft ayatollah Ali Khamenei, een divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) vernoemd naar Jeruzalem (al-Quds in het Arabisch). Deze divisie van het Iraanse leger is gestationeerd in Syrië. Verder was er onlangs een grote oefening met op afstand bestuurde onbemande gevechtsvliegtuigen (drones) de codenaam "Bayt al-Maqdis" of Beit HaMaqdish in het Hebreeuws. Ook deze naam is niet toevallig gekozen: Bayt al-Maqdis (tempel in het Engels) was de naam die vroeger door moslims aan Jeruzalem werd gegeven. Door een oefening met aanvalsdrones naar Jeruzalem te vernoemen, maakt Iran wederom duidelijk dat de oefening een voorbereiding is op een oorlog met Israël.
Turkije: President Erdogan steek niet onder stoelen of banken hoe hij denkt over de Amerikaanse beslissingen om de Golanhoogte te erkennen als Israëlisch grondgebied. Hij zei: "Onder de huidige VN-resoluties, kan Israël geen aanspraak maken op zelfs maar een klein beetje van de Golanhoogten" en "de opmerkingen van president Trump over de Golanhoogte kunnen de regio naar een nieuwe escalatie leiden. Dit is onaanvaardbaar."
Inmiddels weten we dat het niet zomaar tweets en opmerkingen zijn, maar dat er afgelopen maandag inderdaad een presidentiële verklaring is getekend, waarin staat dat wat de Verenigde Staten betreft, de Golanhoogte Israëlisch grondgebied is.
Trump253
Deze Amerikaanse erkenning zet de situatie in Syrië meer op scherp. We weten nog niet wat de reactie van Syrië/Rusland zal zijn, maar dit kan een verdere escalatie opleveren. We weten dat deze erkenning in Gods plannen past en mogen daardoor aanschouwen, verwachten en vol enthousiasme Zijn plannen ontvouwt zien worden.
De erkenning van de Verenigde Staten van de Golanhoogte als Israëlisch grondgebied was vorige week een hoogtepunt in het nieuws. Ook de verkiezingen in Israël over anderhalve week (op 9 april) trekt veel aandacht, maar vooral ook op een negatieve manier, met name hoe de kandidaten met elkaar omgaan. Er zijn veel beschuldigingen richting premier Netanyahu over corruptie en fraude en als het al waar is heeft het maar één doel: stemmen trekken voor de eigen partij.

Ook morgen en zaterdag zijn bijzondere data: vrijdag 29 maart markeert de dag dat er nu één jaar lang elke vrijdag Palestijnen bij de Israëlische grens demonstreren, met het trieste resultaat dat er ongevver 200 doden zijn gevallen en 20.000 gewonden. Zaterdag is de 23ste verjaardag van "Land Day", een Palestijnse herdenkingsdag, die zijn oorsprong vindt in 1976. In dat jaar, als reactie op de aankondiging door de Israëlische regering van een plan om duizenden hectare land voor overheidsdoeleinden te onteigenen, werden een algemene staking en marsen georganiseerd in Arabische steden van Galilea tot aan de Negev. In de daaropvolgende confrontaties met het Israëlische leger en de politie werden zes ongewapende Arabische burgers gedood, ongeveer honderd gewond en honderden anderen gearresteerd. Deze twee herdenkingsdagen achter elkaar kunnen aan de grens dit weekend weer vele protesten opleveren, waar mogelijk doden en gewonden zullen vallen. Het Israëlische leger is in ieder geval "alert" op wat er komend weekend staat te gebeuren, volgens het hoofd van het leger, luitenant-generaal Aviv Kohani.

Vorige week was Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, op bezoek in Israël. Van dat bezoek heeft hij op zijn eigen Twitterpagina een video geplaatst. In die video zijn zéér opmerkelijke beelden te zien (zo ongeveer na één minuut), namelijk dat hij samen met premier Netanyahu de maquette van de Derde Tempel bewonderd. Er is nog één struikelblok voor de bouw van deze tempel: het grondgebied van de Tempelberg valt nog onder Jordaans bestuur. De grote vraag is of dit in het komende vredesplan gewijzigd gaat worden. Vanuit de Bijbel weten we dat deze tempel gebouwd gaat worden, waar de antichrist zijn ware aard zal tonen. (2 Thessalonicenzen 2:4)
Faraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 24 maart. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
Deze video is Nederlands ondertiteld!
front
In deze prachtige en bemoedigende video wordt je meegenomen in het verlangen naar en de verwachting op de spoedige komst van Jezus Christus. Een aanrader om even te kijken en dit keer is de video Nederlands ondertiteld!
verwachten
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet