GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 14 FEBRUARI 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Word jij ook wel eens stil en bedenk je dan hoe groot God is? In de Bijbel staat een prachtig voorbeeld van een man die lyrisch wordt als Hij God beschrijft; zijn naam was Elihu (Job 36 en 37). Om er enkele teksten uit te halen, als voorbeeld: "Ken jij de wonderen van Hem, die volmaakt in kennis is?" "Blijf staan en let op de wonderen van God." "Hij trekt Zijn ogen niet af van de rechtvaardige" en tenslotte: "God is hoogverheven door Zijn kracht, wie is een Leraar als Hij?"

Dit is God! groot in Zijn woorden en in Zijn daden! Deze God mogen we dienen en we mogen Hem loven en eren met wie wij zijn. Als we Zijn hand zien in het schaakspel van de wereld, komen we onder de indruk van wie Hij is. Hij regeert! En Hij wil ook regeren in jouw en ons leven. We hebben een artikel geschreven over dit schaakspel, wat voor onze ogen ontvouwd wordt. Je vindt verderop in deze nieuwsbrief een link er naar toe.

We hoorden een nieuw lied van de Casting Crowns, The Bridge, en we wilden daar graag wat lyrics uit citeren. Het verwoordt op een muzikale manier de tijd waarin we leven:

"De wereld wordt met de dag donkerder, ik ben geknield, maar weet niet wat ik moet bidden. We zien de gebroken dingen die gebroken mensen doen, maar ik weet hoe ver U voor mij ging. Het geeft mij hoop voor elke ziel die ik ontmoet, want er is nog niemand zó ver weg, dat U hem niet kan bereiken. Raak hen aan door mij heen, laat hen zien, Heer, laat hen zien".

Gevolgd door het refrein: "Uw liefde is de brug, die U met een kruis hebt gebouwd. Uw waarheid is het licht, dat zoekt naar de verlorenen. Uw genade stopt niet om aan te raken, Uw genade laat niet los. Omdat Uw liefde de brug is en Uw waarheid leidt ons naar huis, ja leidt ons naar huis!"

In deze nieuwsbrief vind je naast eerdergenoemd artikel, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's en als laatste de video van de Casting Crowns.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"Schaken op het wereldtoneel"

schaken
Het schaakspel is al eeuwen oud. Een spel vol spanning, goed nadenken en vooruitkijken. Zo is het leven ook: soms wat spanning en soms is het goed om na te denken en vooruit te kijken wat je volgende zet moet zijn.
En God: Is Hij de Regisseur van elk schaakspel?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Jeremia 33:3


Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden
Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken,
die u niet weet. (HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
p-en-s
In Warschau was gisteren en vandaag de conferentie om vrede en veiligheid te bevorderen in het Midden-Oosten. Iran was hierbij niet uitgenodigd, maar zowel de Russen als de Palestijnen gingen niet op de uitnodiging in om hierbij wel aanwezig te zijn. Vanmiddag was de afsluitende persconferentie en daarin werd verklaard dat er besloten is om internationale werkgroepen op te richten die oplossingen gaan bedenken voor de volgende gebieden:
  1. Terrorismebestrijding en illegale financiering
  2. Beperking raketontwikkeling
  3. Maritieme en luchtvaartbeveiliging
  4. Digitale beveiliging
  5. Energiebeveiliging
  6. Humanitaire problemen en vluchtelingen
  7. Onrechtmatige gedetineerden en mensenrechten
Doel is om vrede en veiligheid in het Midden Oosten te verkrijgen en te behouden. Deze vrede en veiligheid zal er inderdaad komen, maar niet door werkgroepen die oplossingen gaan bedenken. Als Jezus Christus zelf gaat regeren vanuit Jeruzalem ná Zijn wederkomst, zal er pas échte vrede en veiligheid zijn!

Hoe bijzonder is het dat deze conferentie "vrede en veiligheid" als hoofdthema heeft, als we de woorden van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:1-6 lezen: "Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn."
Rusland: Vandaag is er in Sotsji, Rusland, de vierde topontmoeting tussen de Russische president, Poetin, de president van Turkije, Erdogan, en de Iraanse president, Rouhani. Deze drie landen noemen zichzelf de "garantielanden" en beweren dat ze vechten voor het veiligstellen van vrede in Syrië. Op de agenda staan besprekingen over terrorismebestrijding, het herstellen van de rust, de terugkeer van vluchtelingen, het regelen van politieke stabiliteit in Syrië en de samenwerking om Syrië weer op te bouwen. En wat vooral onze aandacht trok: Ook zullen de Israëlische aanvallen op Syrië besproken worden. We zijn benieuwd wat deze leiders daar over te zeggen hebben.

Iran: Dat Iran zijn eigen koers vaart en zich niets aantrekt van resoluties van de VN blijkt maar weer uit het volgende: Vorige week was er een tweede poging om een satelliet in de ruimte te krijgen, maar dit mislukte. Wat wel goed ging was een test met een lange-afstands kruisraket. Deze raket met als naam Hoveizeh, landde 1200 kilometer verderop exact op het gekozen doel. Deze ontwikkelingen worden terecht scherp in de gaten gehouden door Israël.

Turkije: Onder druk van Rusland wordt er nog steeds een oplossing gezocht voor de provincie Idlib in Syrië. Afgelopen maandag ontmoetten de ministers van Defensie van Turkije, Hulusi Akar, en Rusland, Sergei Shoigu, elkaar in Ankara om hierover te spreken. In de gezamenlijke verklaring die na de bespreking naar buiten kwam, stond dat "de noodzaak er is om doortastende maatregelen te nemen om de veiligheid in de gedemilitariseerde zone van Idlib te waarborgen". Verder stond er in de verklaring: "Ondanks provocaties onderstrepen we het belang en de noodzaak om het partnerschap tussen de inlichtingendiensten en militaire strijdkrachten van onze twee landen voort te zetten om vrede te stichten en de stabiliteit in Idlib te ondersteunen." Wat dan die doortastende maatregelen zijn, werd niet genoemd. Het zijn mooie, veelbelovende woorden, maar in Idlib zelf zien we dit niet terug. Helaas zijn de burgers nog steeds de dupe van een falende regering.
Deze maand zal Jared Kushner met een delegatie het Midden-Oosten bezoeken. Het doel is om het economische deel van het vredesplan te bespreken met de landen Oman, Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. In deze besprekingen moet duidelijk worden hoe deze landen denken over de economische prikkels die in het plan staan om de Palestijnen te helpen. Met de goedkeuring van deze Arabische leiders heeft het plan veel meer kans van slagen.

Jared Kushner was ook aanwezig in Warschau en daar benadrukte hij nogmaals dat ná 9 april (verkiezingsdatum Israël) het vredesplan gepresenteerd gaat worden.
Op 9 april zullen er in Israël verkiezingen zijn en de partijen zijn al druk bezig met campagne voeren. Dat zal in maart en begin april alleen maar intensiever worden. Opmerkelijk is de campagne die premier Netanyahu momenteel voert, want op websites en op grote billboards prijkt zijn portret samen met die van president Trump en hierbij staan de woorden: "een ander verbond". Het lijken profetische woorden die slaan op het vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, wat openbaar gaat worden vlak ná de verkiezingen. Dit zou het verbond kunnen zijn, wat de antichrist gaat versterken, volgens Daniël 9:27.
Faraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 10 februari. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
AFP-1D003E
Amir Tsarfati en pastor Bob Kopeny spreken over het bezoek van de Paus aan de Verenigde Arabische Emiraten en in het licht daarvan ook over de opname. De video is Nederlands ondertiteld.
Casting Crowns - The Bridge

Your love is the bridge and Your truth leads us home
the bridge
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet