GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 3 JANUARI 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Allereerst wensen we je in dit nieuwe jaar, een leven toe waarin God centraal staat. Als Hij op de eerste plaats komt, zullen je dromen en wensen in lijn zijn met Hem. Een nieuw jaar ligt voor ons en bij ons leeft nog steeds dezelfde hoop en verwachting en we hopen bij jou ook: we zien uit naar de komst van Jezus Christus!

Deze verwachting heeft ons leven in positieve zin veranderd en daarbij ervaren we zelf de woorden uit Romeinen 13:12-14: "De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen en ons bekleden met Jezus Christus". Weten in welke tijd we leven, helpt bij de keuzes van elke dag.

Wat brengt ons 2019? Is dit ons laatste jaar op aarde in ons vergankelijk lichaam, omdat dit jaar de opname plaatsvindt? Hoe gaat het verder met de ontwikkelingen rondom Israël en Syrië? Hoe zullen de geboorteweeën nog meer vorm krijgen in de wereld? En persoonlijk gezien: Heb je zelf nog dromen of wensen die je graag uit ziet komen? Over deze dromen en wensen hebben we een kort artikel geschreven, waarvan je verderop in deze nieuwsbrief de link vindt.

In deze nieuwsbrief vind je naast het eerder genoemde artikel, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"Dromen en wensen"

Dromen
Dromen, wensen, goede voornemens: zo rond de jaarwisseling hebben we allemaal wel een moment van een terugblik op 2018 en vooruitkijken vol verwachting naar 2019. Wat zijn jouw verwachtingen?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Galaten 6:9-10


Laten we steeds het goede blijven doen,
en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt.
Zolang we daarop wachten, moeten we dus
goed zijn voor iedereen, en zeker voor andere christenen. (BGT)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
Met het vertrekken van de Amerikaanse troepen uit Syrië, lijkt het erop dat Turkije de controle over dat gebied gaat overnemen. Vele Turkse troepen zijn het gebied al binnengetrokken en vooral de Koerden, gezien als vijanden van Turkije, zullen hiervan de dupe zijn. Hoe dit verder afloopt is nog onduidelijk, maar wel duidelijk is dat er nog drie hoofdrolspelers in Syrië zijn: Rusland, Iran en Turkije. Wel zal de snelheid waarmee de Amerikaanse troepen vertrekken iets vertraagd worden: waar eerst gesproken werd over 60 tot 100 dagen, wordt nu gesproken over een tijdsspanne van 4 maanden.

Er wordt ook over de wederopbouw van Syrië gesproken, al is de burgeroorlog nog niet voorbij. Iran en Syrië hebben een overeenkomst gesloten waarbij Iran geld investeert in Syrië om bedrijven te helpen met de wederopbouw. Ook heropenen diverse Arabische landen hun ambassade in Damascus en worden economische banden weer aangehaald. Als de burgeroorlog echt over zou zijn in Syrië, wat gaat er dan gebeuren? Zou het kunnen zijn, dat dan de focus niet meer is op Syrië, maar dat dan Rusland, Iran en Turkije hun focus verleggen naar Israël? We willen beslist geen sensatieverhaal ervan maken, maar stel dat de burgeroorlog binnenkort voorbij is en Israël bombardeert in Damascus Iraanse troepen of ze nemen het heft in handen om president Bashar al-Assad uit de weg te ruimen. Kunnen zulke gebeurtenissen de trigger zijn voor de Ezechiël 38 oorlog? Het zou zomaar kunnen!
Rusland: Vorige week was er een aanval van Israël op Iraanse doelen in Syrië en dat gaf de nodig beroering aan Russische zijde. Normaliter houdt Rusland zich afzijdig als Israël dit doet, maar nu kwam er via de minister van Buitenlandse Zaken naar buiten dat Rusland deze aanvallen "een overduidelijke schending vinden van de soevereiniteit van Syrië". Dit lijkt op een teken dat Rusland genoeg begint te krijgen van deze aanvallen. Zo vertoont de zogenaamde "vriendschap" tussen Rusland en Israël wel al wat scheuren.

Iran: De Iraanse regering breidt zijn invloed in Irak uit en volgens het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst, Tamir Hayman, kan Iran het land gebruiken als springplank voor aanvallen op Israël. Hayman is ook van mening dat er in Syrië in 2019 "belangrijke veranderingen" gaan plaatsvinden. "De aanwezigheid van Iran, met de terugkeer van Syrië naar stabilisatie onder een Russische paraplu, is iets dat we nauwlettend in de gaten houden," zei hij.

Turkije: Als we kijken naar de feiten rondom het vertrekken van de Amerikaanse troepen uit Syrië, blijkt dat president Erdogan van Turkije hierin een grote rol heeft gespeeld. Er is telefonisch overleg geweest tussen Trump en Erdogan waarbij een overeenkomst is gesloten dat Turkije Amerikaanse Patriot-raketten gaat kopen ter waarde van 3,5 miljard dollar in ruil voor het vertrek van de Amerikaanse troepen. Waarom wil president Erdogan zo graag dat de Amerikaanse troepen vertrekken uit Syrië? Erdogan heeft zichzelf als doel gesteld het Ottomaanse Rijk te heroprichten en als je dan aan een stuk land ten oosten van de Eufraat kan komen wat grenst aan je eigen land? Daar maak je gebruik van. Uiteindelijk heeft dit een dieper doel: we zien dat God ook hierin de regie heeft. Nog duidelijker wordt zichtbaar dat Rusland, Iran en Turkije in Syrië aanwezig zijn en zoals Ezechiël heeft geprofeteerd, Israël vanuit het noorden (de Golan-hoogten) aanvallen. (Ezechiël 38:15).
De operatie Noordelijk Schild, waarbij Israël zoekt naar tunnels van Hezbollah is nu vier weken aan de gang. Afgelopen week werd de vijfde tunnel gevonden. Volgens een woordvoerder van het Israëlische Leger zijn deze tunnels een schending van VN-resolutie 1701. Deze resolutie werd in 2006 van kracht na de oorlog tussen Libanon en Israël. In deze resolutie staat dat beide landen de neutrale zone tussen de landen moet respecteren. Met de bouw van tunnels is dat niet het geval. Israël zelf geeft aan dat deze overtreding hun het recht geeft om Libanon/Hezbollah aan te vallen.
Met de verkiezingen in Israël op 9 april 2019 in het vooruitzicht, lijkt het erop dat de presentatie van het vredesplan pas na deze datum zal plaatsvinden. Toch kan ook dat zomaar ineens veranderen, zo heeft president Trump ons al vaker verrast met onaangekondigde mededelingen rondom de erkenning van Jeruzalem en de verplaatsing van de ambassade. We houden het nieuws voor je in de gaten en mocht er iets te melden zijn, lees je dat uiteraard in onze nieuwsbrief.
Amir Tsarfati
De nieuwe video van Amir Tsarfati is verschenen op 30 december 2018. Hij spreekt over de gevolgen van het vertrek van Amerikaanse troepen uit Syrië en over de Israëlische aanval op Syrië.
JD Faraq
Prophecy update van 30 december 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
Wij staan aan het begin van een nieuw jaar.
Wat mogen wij hopen en verwachten?
Veel heil en zegen wensen wij elkaar
ieder met eigen gevoelens en gedachten.

Met een hart vol hoop en verwachting
of van angst, spanning en ongerustheid
voor een uitslag of terreurdreiging.
Zoek alleen bij Hem geloofszekerheid.

Wij gaan een onbekend jaar binnen.
Dat doen wij aan de hand van God.
Het wordt tijd om ons te bezinnen
hoe onze levensweg een heilsweg wordt.

Een leven volkomen aan Hem toegewijd.
Hij geeft ons kracht en moed
onderweg naar Zijn stralende heerlijkheid.
Zijn grote toekomst tegemoet.

Mina Mulder - Zuur
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet