GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 27 SEPTEMBER 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Je ontvangt deze nieuwsbrief iets later, omdat we graag de toespraken van Netanyahu en Abbas tijdens de Algemene Vergadering nog in onze nieuwsbrief wilden hebben. Verderop kun je lezen wat zij hebben gezegd.

Momenteel vieren de Joden in Israël het Loofhuttenfeest. Zeven dagen lang eten de Joden in hun zelfgemaakte hut, de soeka, en sommige slapen daar ook in. Dit om te herdenken dat de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trokken en er in tenten verbleven. Daarnaast is het een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald.

De toekomstige vervulling door Jezus Christus van dit feest is, dat Hij gaat regeren op deze aarde tijdens het duizendjarig vrederijk. Hij gaat als het ware tabernakelen (wonen) op aarde. Wat een bijzondere tijd zal dat worden!

Maar voor die tijd zal er onder meer een oorlog plaatsvinden, die in Ezechiël 38 wordt genoemd, gevolgd door de Grote Verdrukking. In deze profetie van Ezechiël zien we een aantal, bij name genoemde landen, oorlog gaan voeren tegen Israël om buit te behalen op Israël. We zien de hoofdrolspelers van deze oorlog al samenwerken in Syrië en dat Israël inderdaad buit heeft: enorme gas- en olievoorraden zijn gevonden in het land. Wanneer deze oorlog gaat uitbreken, weten we niet, maar dat hij gaat uitbreken is zeker. Ook de uitkomst van deze oorlog is beschreven in dezelfde profetie. We hebben een artikel gewijd aan deze oorlog, waarin we dit verder uitleggen.

In deze nieuwsbrief vind je naast dit artikel, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet en Zijn Shalom toegewenst,

John & Joanna

"Ezechiël 38 - oorlog"

Oorlog
Het hebben over een oorlog is nu niet bepaald het leukste onderwerp.
Toch gloort er een oorlog aan de horizon, waar we je aandacht voor vragen!
Lees verder

Bijbeltekst ~ 1 Korinthe 13:12


Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
In Syrië is de provincie Idlib ook deze weken in het middelpunt van alle belangstelling. Om te begrijpen wat daar aan de hand is, is het goed om te weten wie nu tegen wie vecht. We zullen proberen dat uit te leggen:

Aan de ene kant staan Rusland, Iran en Turkije die de rebellen uit dit gebied willen hebben, dan wel dood of levend. Aan de andere kant staan de rebellen, die uit verschillende groeperingen bestaan: IS, Al-Qaida, Al Nusra en twee andere kleine groeperingen. De Turken zijn bevreesd voor een grote stroom vluchtelingen in hun land, dat willen ze niet. Daarom hadden ze vrijdag 7 september overleg met Rusland en Iran om een vreedzame oplossing te vinden, wat niet is gelukt. Nu twee weken later hebben de Russen en de Turken een gebied in het zuidoosten van Idlib bepaald, waar niet gevochten mag worden en door dit gebied heen kunnen de burgers hun provincie uitvluchten naar een ander gebied in Syrië. Afgelopen maandag, 24 september, is deze afspraak ingegaan en volgens het Syrische Observatiecentrum voor de Rechten van de mens wordt dit goed nageleefd, er zijn geen incidenten meer.

Dit betekent dat er in de provincie Idlib momenteel betrekkelijke rust is en lijkt er meer onderhandeld te worden over hoe het nu verder moet. Toch blijft dit gebied een kruitvat, waar één vonk, één incident, alles weer kan veranderen. In andere gebieden wordt wel gevochten, zoals ten oosten van de rivier de Eufraat en rondom de steden Aleppo en Dara'a.

Turkije en Rusland zullen Syrië helpen om de rebellen in Idlib te bestrijden, de rebellen die vechten met wapens geleverd door Amerika en Israël. Daardoor blijft het een situatie waar vele partijen een belang bij hebben en de gewone burger het slachtoffer blijft.
Rusland: Vorige week was het incident met een Russisch vliegtuig, een IL-20, die werd neergeschoten door het Syrische afweergeschut. Israël kreeg hiervan de schuld, omdat Israël vlak daarvoor in Syrië een wapendepot van Iran had aangevallen. Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen Rusland en Israël om duidelijkheid te geven wat er gebeurd is en Rusland lijkt nog steeds overtuigd, en de wereld te willen overtuigen, dat Israël de veroorzaker is van dit incident.

Als reactie op het incident werd begin deze week officieel bekend gemaakt dat Rusland het S-300 luchtafweersysteem gaat leveren aan Syrië en dat binnen twee weken de eersten al geleverd zullen zijn. Dat geeft een bijzonder vreemde situatie: Rusland geeft Israël toestemming om via de lucht doelen in Syrië te bestoken en tegelijkertijd kunnen de raketten die afgeschoten worden onderschept worden door een luchtafweersysteem van Russische makelij of de Israëlische straaljagers raken. John Bolton, adviseur voor de nationale veiligheid van Amerika reageerde hierop door deze stap een "belangrijke escalatie" te noemen.

Om duidelijk te maken dat dit inderdaad een escalatie is, is het goed om te weten dat dit afweersysteem door Syrië zelf gebruikt mag gaan worden en niet dat de Russen over het gebruik enige zeggenschap hebben. De raketten van dit afweersysteem zijn veel preciezer en hebben veel meer bereik. Zo kan er vanuit Damascus een raket worden afgeschoten die in Jeruzalem kan neerkomen. Bovendien gaat Rusland ook geavanceerde radar- en satelliet stoorsystemen leveren, die de Israëlieten kunnen belemmeren zicht te houden op de toevoer van raketten door Iran aan Syrië.

Iran: Afgelopen zaterdag was er in de stad Ahvaz in Iran een militaire parade ter ere van de start van de oorlog tussen Iran en Irak in 1980. Vier mannen opende het vuur midden in de parade en er vielen 25 doden en minstens 60 gewonden. Deze mannen waren lid van een lokale groepering, die waarschijnlijk onder de IS valt. De onvrede in Iran onder de bevolking is nog altijd groot, omdat er teveel geld gaat naar wapens voor Hezbollah, Hamas en de Huti's in Jemen.

Turkije: Er zijn besprekingen tussen Turkije en Israël gaande om hun diplomatieke betrekkingen te normaliseren. Dit nadat vier maanden geleden de beide ambassadeurs werden teruggestuurd naar resp. Turkije en Israël. Dit betekent niet dat ze ineens bevriend zijn of daar de intentie toe hebben. Turkije wil nog steeds het Ottomaanse Rijk vestigen, dit rijk was er tot 1918.
Deze week is in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en vele wereldleiders hebben al een toespraak gehouden. De woorden die telkens klinken zijn: "peace and safety" of "peace and security". Deze woorden zijn exact dezelfde woorden die we in 1 Thessalonicenzen 5:2 kunnen lezen: "Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten." Paulus spreekt over wat hun overkomt, en geeft daarmee aan dat ons geen verderf zal overkomen. Als voorbeeld noemt Paulus de barensweeën en ook dat is niet toevallig. We leven nu ook in de tijd van een toename van barensweeën: o.a. te zien in het toenemende aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, de oorlogen en geruchten daarvan.

Vandaag spraken president Netanyahu en Abbas de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Hieronder in het kort wat er gezegd werd:

President Abbas begon met de uitspraak "Jeruzalem is niet te koop" en ontving hiervoor applaus. Tot drie keer toe in zijn toespraak zei hij te geloven in vrede, maar voelde ook het juk van Israël in zijn land. Hij zei niet te geloven in geweld en terrorisme. Hij daagde Israël uit door te vragen naar een landkaart met daarop de grenzen van Israël, "bring me a map", zei hij. Daarmee aangevend dat zijn eigen land Palestina ook onduidelijke grenzen heeft. Later verklaarde hij nogmaals dat "Oost-Jeruzalem onze hoofdstad is, en niet één of enkele wijken van Oost-Jeruzalem". "Als er over Jeruzalem, de vluchtelingen-status en de nederzettingen niet te onderhandelen valt, valt er dan nog iets om over te onderhandelen?" vroeg hij zich af. Graag zien ze nog een partij aan de onderhandelingstafel naast de Verenigde Staten. Hij riep andere landen op Palestina te erkennen, "anders kan er nooit een twee-staten oplossing komen, als er maar één land wordt erkent". Tenslotte verklaarde hij niet verantwoordelijk te zijn voor wat Hamas doet en respect te hebben voor de martelaren, die hun leven geven.

President Netanyahu begon zijn toespraak met te vertellen over de eerdere ontdekking in Iran van gegevens dat Iran bezig is met een nucleaire bom te maken. Dat was in april en sindsdien heeft het Internationale Atoomagentschap (IAEA) hier niets mee gedaan. Zij hebben Iran niet bezocht of enige actie ondernomen. Daarom kwam Nethanyahu met een nieuwe ontdekking, die nog niet publiekelijk was gemaakt: in Teheran is ook een magazijn waar nucleair materiaal, machines en gereedschappen opgeslagen liggen. Hij liet een foto zien van de ingang van het gebouw plus de straatnaam en coördinaten van het gebouw. Hij vertelde dat Iran 15 kg radioactief materiaal uit dit magazijn had gehaald om dit vervolgens in Teheran rond te strooien, zodat het niet meer te vinden is. Hij zei dat hij graag de waarheid over Iran verteld en waarschuwde Iran met de woorden: "we weten wat je doet en waar". Hij riep Europa op om wakker te worden en te stoppen met het steunen van Iran.

Volgens Netanyahu heeft de Iran-deal één positief effect en dat is dat andere Arabische landen dichter bij Israël komen, er ontstaan nieuwe vriendschappen. Netanyahu wil graag een vredesovereenkomst met deze landen, inclusief Palestina, voegde hij er aan toe.

Ook liet hij op een foto een drietal plaatsen in Libanon zien, waar Hezbollah wapens maakt om Israël aan te vallen, één van de plaatsen is onder een voetbalstadion. Daarnaast riep hij de Verenigde Naties op om de betalingen aan terroristen door Palestina sterk te veroordelen.

Hij was de Amerikaanse president Trump zeer erkentelijk voor alle hulp die hij krijgt, er was applaus voor deze opmerking, waarbij hij zelf ook klapte.

Hij is trots op Israël, trots op de soldaten van de IDF (het Israëlische Leger) en trots op de vele uitvindingen die Israël doet, trots op de inwoners van Israël die met elkaar aan een veilig land bouwen. Hij sloot af met de woorden dat hij trots is op de "one and only Jewish State: Israël".
Tijdens een andere meeting van de Verenigde Naties in New York, vertelde President Trump woensdag het volgende over het vredesplan: "Mijn voorkeur gaat uit naar een twee-staten oplossing". En op de vraag hoe lang het nog gaat duren voordat het plan wordt gepresenteerd, antwoordde hij: "Ik wil een plan dat solide is, gedragen door beide partijen; echt overeengekomen door beide partijen voordat we het presenteren. Ik zou zeggen twee - drie - vier maanden."

God weet dat het land van Israël is en dat een twee-staten oplossing geen oplossing is. In Joël 3:1-2 kunnen we lezen wat het gevolg is van het verdelen van het land: "Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld." Hier spreekt God over de tijd na de wederkomst van Jezus Christus, als de volken bijeen worden gebracht in Armageddon voor het oordeel. Openbaring 16:6 "En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd."
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati is verschenen op 23 september 2018.
Hij bespreekt het nieuws rondom het neerhalen van het Russische vliegtuig IL-20 en de situatie in Iran.
JD Faraq
Prophecy update van 23 september 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
Reyer - Hoop in mij
Reyer - Hoop in mij
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!