GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 13 SEPTEMBER 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Deze week is in Israël het nieuwe jaar begonnen en is de nieuwe maan gezien boven Jeruzalem. Daarom willen we alle lezers een Shanah Tovah toewensen, een goed jaar!

Het nieuwe jaar begon met een man die de sjofar blies op de Tempelberg, wat verboden is, maar wát een mooi teken: ook wij mogen op onze eigen manier de sjofar blazen. Vertellen over de spoedige komst van Jezus Christus en welke gevolgen dat heeft.

In onze focus op de komst van Jezus Christus, mogen we niet vergeten dat we ook het Evangelie delen. Je kunt soms zo gefocust zijn op het ene, op de vervulling van profetie, dat je soms kunt vergeten om Wie het allemaal gaat.

Daarom is het goed om stil te staan bij de persoon Jezus Christus en Hem de dank en eer te geven, die Hem toekomt! Hij heeft het goede nieuws, het Evangelie, een gezicht gegeven. Dát Evangelie mogen we doorgeven.

We hebben een artikel geschreven hoe je beknopt het Evangelie kunt doorgeven aan anderen of je kunt anderen wijzen op dit artikel. Van harte aanbevolen!

In deze nieuwsbrief vind je naast het genoemde artikel over het delen van het Evangelie, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet en Zijn Shalom toegewenst,

John & Joanna

"Wat is het Evangelie"

Evangelie
Je wilt wel over Jezus Christus vertellen, maar hoe vertel je over Hem?
Hoe kun je kort en bondig het Evangelie delen?
We hopen je met dit artikel een handreiking te doen!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Psalm 84:12


Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden aan hen
die in oprechtheid hun weg gaan.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
In Syrië is de provincie Idlib in het middelpunt van alle belangstelling. Om te begrijpen wat daar aan de hand is, is het goed om te weten wie nu tegen wie vecht. We zullen proberen dat uit te leggen:

Aan de ene kant staan Rusland, Iran en Turkije die de rebellen uit dit gebied willen hebben, dan wel dood of levend. Aan de andere kant staan de rebellen, die uit verschillende groeperingen bestaan: IS, Al-Qaida, Al Nusra en twee andere kleine groeperingen. De Turken zijn bevreesd voor een grote stroom vluchtelingen in hun land, dat willen ze niet. Daarom hadden ze vrijdag 7 september overleg met Rusland en Iran om een vreedzame oplossing te vinden, wat niet is gelukt.

Er is nieuws uit het gebied, maar het is niet gemakkelijk om juiste bronnen te vinden: wat is nepnieuws, maar wat klopt wel. Wat wel klopt is dat het Syrische Leger met behulp van de Russen bombardementen uitvoeren, met zowel straaljagers als helikopters. In totaal al zo'n 1200 bombardementen, waar vele slachtoffers bij vallen.

Het vreemde is, dat Al-Qaida hierbij ook betrokken is, terwijl wij denken dat zij alleen in Afghanistan actief zijn. Dat is dus niet zo. Nog vreemder wordt het dat Al-Qaida wapens en geld ontvangt van Amerika en Israël. Deze twee landen doen dit omdat zij als doel hebben de regering van Assad omver te werpen.

Bovendien is er de angst voor een chemische aanval op burgers. Rusland waarschuwt hiervoor, Amerika roept dit niet te accepteren en zo krijg je een kruitvat vol geruchten, nieuws, maar vooral veel ellende voor de mensen die daar wonen. In de provincie Idlib wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen, die nu deze verschrikkingen moeten meemaken.

Wat heeft dit nu alles met Jesaja 17:1, de vernietiging van Damascus, te maken? Zoals we al zeiden is dit een kruitvat, wat tot ontploffing kan komen. Het is mogelijk dat Idlib wordt heroverd en onder het regime van Syrië gaat vallen. Dan hebben Rusland en Iran hun zin, maar Amerika en Israël niet. Zullen zij alsnog proberen om Assad te pakken te krijgen door Damascus aan te vallen? God wist het al toen Hij aan de profeet Jesaja deze profetie gaf, Hij weet op welke manier deze profetie vervuld gaat worden. Wij zien nog in een wazige spiegel, maar er zal een dag komen, dat ook wij de vervulling zullen zien.
Op 7 september was de top-ontmoeting tussen de presidenten van Rusland, Iran en Turkije, dit keer was dit in Teheran. Je zult er ongetwijfeld beelden van hebben gezien op de televisie.

Er zijn verschillen tussen deze landen, met name over de aanpak van de provincie Idlib in Syrië. Hierover is meer te lezen onder het kopje Syrië/Damascus. Maar er zijn ook overeenkomsten: Israël en de Verenigde Staten.

Over Israël zijn ze het alle drie roerend eens, dit land wordt een zionistisch regime genoemd, die de Golanhoogten moeten teruggeven aan Syrië. Ook over de Verenigde Staten zijn ze eensgezind: Amerika brengt niets positiefs in Syrië, hun bemoeienis is illegaal en barbaars. Amerika wordt gezien als de bedreiging voor Iran, de tegenwerker van Rusland en wekt irritatie op in Turkije.

Daarnaast hebben Rusland, Iran en Turkije besloten hun onderlinge handel niet meer met Amerikaanse dollars te betalen, maar met hun eigen valuta. Dit heeft ermee te maken dat de waarde van hun eigen valuta sterk is gedaald, waardoor de prijzen enorm zijn gestegen. Dat wordt nu voorkomen met dit besluit.
Jason Greenblatt, onderhandelaar namens Amerika, had op 7 september jl. een interview met de Jewish News Syndicate en verklaarde het volgende over het vredesplan:

"Ik denk dat ons plan begint met de realiteit. Het erkent natuurlijk de geschiedenis van het conflict, maar andere plannen vertrouwden altijd op ideeën over wat het zou moeten worden. In plaats daarvan richt ons plan zich op wat het zou kunnen zijn. Ons plan is niet alleen één vel papier met twee pagina's; het is een uitgebreid document dat we hebben ontwikkeld en dat uitlegt hoe we denken dat het conflict kan worden opgelost. Het geeft elke kwestie en voorgestelde oplossingen heel duidelijk weer, zodat beide partijen kunnen begrijpen wat de oplossingen werkelijk zijn en of ze bereid zullen zijn om met die voorgestelde oplossingen te leven. Het is het resultaat van uitgebreid overleg met Israëli’s en met de Palestijnen van voor de aankondiging in Jeruzalem (6 december 2017), want vanaf dat moment praten de Palestijnse leiders niet meer met ons. En dat is wel tot hun eigen nadeel, zou ik eraan toevoegen. Het is ook samengesteld na uitgebreide gesprekken met regionale leiders en andere belanghebbenden. Al hun vragen en zorgen hebben ons geholpen een plan te smeden voor een deal waarvan we denken dat die realistisch, eerlijk, even belangrijk voor beide partijen en uitvoerbaar is."
De Derde Tempel bouwen is voor de Joden een absolute voorwaarde voordat de Here Jezus Christus kan komen als hun Messias.

Er zijn er al diverse stappen genomen voor de bouw, waaronder blauwdrukken van de Tempel en materialen verzameld. Eén belangrijk aspect, een rode koe, was er nog niet, maar dat is veranderd! Er is een rood kalfje geboren, op 28 augustus 2018, in Israël. Dit kalfje komt voort uit een fokprogramma speciaal voor het Tempelinstituut. Een video van dit rode kalfje is hier te zien.

We lezen in Numeri 19:2 "Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is." De rode koe is nodig voor het reinigingswater, wat een middel is tot ontzondiging.

Dit kalfje zal nog de komende maanden beoordeeld worden door rabbijnen, maar de eerste testen zijn positief. Vanaf de tijd van Mozes tot aan de vernietiging van de tweede tempel zijn er negen rode koeien geslacht. De afgelopen 2000 jaar is er geen geschikte rode koe geboren.

Volgens de zogeheten mondelinge overlevering van de Tohra, de Misjna, moet deze koe 3 en maximaal 4 jaar zijn voordat zij geslacht kan worden. Deze geboorte past goed in de tijdspanne van de spoedige bouw van de Tempel en het stoppen van de offers in de Tempel door de antichrist, 3,5 jaar na de opname van de Bruidsgemeente.

Het is dus uniek en zeer opmerkzaam dat er nu in deze tijd weer een rode koe is geboren, die hoogstwaarschijnlijk geschikt is voor de tempel.
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati is verschenen op 7 september 2018.
Hij bespreekt het nieuws rondom Idlib en heeft het over het Bazuinfeest. Vanavond om 20.00 uur komt Amir met een nieuwe update.
JD Faraq
Prophecy update van 9 september 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
Bemoediging
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet