GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 30 AUGUSTUS 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Hartelijk dank dat je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief en we hopen dat je hem met belangstelling zult lezen!

Nog heel even en dan beginnen de najaarsfeesten. Feesten die we als christenen niet kennen op onze eigen kalender, maar die wel het verhaal vertellen van Gods Tijdsplan en Heilsplan.

Daarom is het goed te weten welke feesten dit zijn en welke betekenis ze hebben. Elk voorjaarsfeest, van Pasen tot Pinksteren, is vervuld door Jezus Christus exact op het moment dat het feest werd gevierd. Juist daarom mogen we verwachten dat ook de najaarsfeesten worden vervuld door Jezus Christus, exact op het moment dat ze gevierd worden.

Allereerst is er het Bazuinfeest, wat een schaduw is van de opname van de Bruidsgemeente, daarna wordt Grote Verzoendag gevierd, een schaduw van de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg en tenslotte is er het Loofhuttenfeest, wat een schaduw is van het duizendjarig vrederijk, als Jezus de hut van David hersteld (Amos 9:11).

Deze keer staat het Bazuinfeest centraal en leggen we in een artikel uit, wat we mogen leren van het Bazuinfeest en waarom we er enorm naar uitzien.

In deze nieuwsbrief vind je naast het genoemde artikel over het Bazuinfeest, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet en Zijn Shalom toegewenst,

John & Joanna

"Met een bazuin van God"

Bazuin van God
Het Bazuinfeest is het eerstkomende feest,
wat nog op vervulling wacht door Jezus Christus.
Waarom mogen we hopen dat dit feest spoedig vervuld gaat worden?
Lees verder

Bijbeltekst ~ 1 Korinthe 15:51-52


Zie, ik vertel u een geheimenis:
Wij zullen wel niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken
en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden,
en ook wij zullen veranderd worden.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
In Syrië is er nog één provincie waar president Assad nog niet de macht heeft heroverd en dat is Idlib. Eerder dit jaar mochten de tegenstanders van het regime na besprekingen in Oost-Ghouta vertrekken naar Idlib en nu is als laatste ook deze provincie aan de beurt om weer onder het regime te komen. Idlib ligt in het noorden en grenst aan Turkije. Ook Rusland en Turkije zijn hierbij betrokken en zeggen in gesprek te zijn met de zogenaamde rebellen om zichzelf over te geven. Intussen zijn er Russische bombardementen en is er de angst voor een chemische aanval van Syrië in dit gebied.
Rusland: Volgens Vladimir Gutenev, lid van de Russische Tweede Kamer en betrokken bij het economisch beleid in Rusland, heeft Amerika een lijn gepasseerd met hun sancties tegen Rusland. Deze sancties treffen Rusland ook op het gebied van de verkoop van wapens aan andere landen. Gutenev beweert dat Rusland moet gaan stoppen met het naleven van verdragen op het gebied van rakettechnologie en, net als Amerika, ook zijn kernwapens in het buitenland moeten gaan inzetten. Syrië zou een mogelijkheid kunnen zijn, omdat Rusland daar een beschermde luchtmachtbasis heeft, zegt hij. De burgeroorlog in Syrië wordt gebruikt om de spanningen tussen Amerika en Israël enerzijds en anderzijds Rusland, Turkije en Iran op te voeren.

Iran: Tijdens de oefeningen die Iran hield in de Straat van Hormuz (de zee tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten) werd ook een nieuwe raket getest. De test was bedoeld om aan Amerika te laten zien, dat Iran zijn eigen koers vaart en zich niets van hun sancties aantrekt.


Turkije: President Trump heeft nu echt de levering aan Turkije van het nieuwe gevechtsvliegtuig, de F35, stopgezet. In Turkije zelf wordt ook een belangrijk onderdeel van het vliegtuig, namelijk de motor, geproduceerd; er wordt overwogen om ook dit stop te zetten en de productie in een ander land, mogelijk in Israël, te laten plaatsvinden. Dit alles is voor president Erdogan nog meer reden om de banden met Rusland aan te halen en ook te dreigen om uit de NAVO te stappen.

Op 7 september zullen de presidenten van Rusland, Turkije en Iran elkaar opnieuw ontmoeten, ditmaal in Iran. Het bespreken van de situatie in Syrië is het belangrijkste agendapunt.
Na diverse keren al gemeld te hebben, dat het vredesplan eraan komt, lijkt er nu een datum te zijn waarop het plan wordt gepresenteerd: 25 september 2018. De presentatie vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Deze dag is de eerste dag van het Loofhuttenfeest, als je de Joodse kalender, www.torahcalender.com, volgt. In de synagoge wordt die dag uit Zacharia 14 gelezen, waarin we lezen over de toekomst van Jeruzalem. Bijzonder!

Ook zal duidelijk worden wat Amerika echt wil met het Palestijnse vluchtelingen probleem. Het is nu namelijk zo dat als je vluchteling bent in deze wereld, dat die status niet overgaat op je kinderen of kleinkinderen. Alleen als je een Palestijnse vluchteling bent, ook dan hebben zelfs je kleinkinderen de status als vluchteling. Amerika wil hier een einde aan maken, omdat dit probleem enerzijds handenvol geld kost (er zijn nu ongeveer 5,9 miljoen vluchtelingen), anderzijds omdat de Palestijnse Autoriteit hier gebruik van maakt om te eisen dat al deze mensen terugkeren naar "Palestina". In werkelijkheid, met de regels zoals voor de rest van de wereld, zijn er enkele tienduizenden vluchtelingen.
De gasvelden voor de kust van Israël hebben verschillende namen, waaronder Leviathan, Tamar en Dalit. Twee andere gasvelden, namelijk Karish en Tanin, zijn recent onderzocht op hun hoeveelheid gas. Metingen wijzen uit dat deze velden ongeveer uit 212 miljard m3 gas bestaan. Ter vergelijking: het grootste gasveld, Leviathan bevat ongeveer 535 miljard m3 gas. De opbrengst van deze gasvelden is natuurlijk een enorm bedrag, waar Israël van kan profiteren.

Zo wordt des te meer duidelijk dat er een enorme buit te halen valt in Israël. Buit waarover in Ezechiël 38:11-12 al wordt gesproken: "Ik, Gog, zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont."
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati is verschenen op 25 augustus 2018.
Hij bespreekt het nieuws rondom het vredesplan en heeft het over de laatste ontwikkelingen in Syrië.
JD Faraq
Prophecy update van 12 augustus 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
Wedding DAY
Dit prachtige lied van Casting Crowns gaat over de dag waar we naar uit zien: de Bruiloft van het Lam.
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!