GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 23 JANUARI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Dit jaar is nog maar net onderweg en wat gebeurt er al veel! Het nieuws rondom Israël en het Midden-Oosten zit in een soort stroomversnelling, waardoor het lijkt dat de tijd vliegt. We houden ons veel meer dan vroeger bezig met de tijd. We weten vaak hoe laat het is, we komen graag op tijd en willen onze tijd niet verdoen. Er zijn vele spreekwoorden en gezegden over de tijd, maar een wijze uitspraak over de tijd lezen we in Prediker 3:1 "Voor alles is een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel".

God is daarentegen tijdloos en tegelijk ook de Schepper van de tijd. Voor Hem gebeurt alles op de bestemde tijd. De Bijbelse Feesten zijn op een vaste tijd, Jezus Christus kwam naar deze aarde en werd gekruisigd op de bestemde tijd en de Bruidegom komt ook op een bestemde tijd Zijn Bruid, de gemeente, ophalen.

Het zal God niet overvallen, dat het ineens tijd is voor de opname en door Zijn Woord heen geeft Hij aanwijzingen hierover die we mogen ontdekken. Die aanwijzingen laten duidelijk zien: het is bijna zover, nog een korte tijd! Bijna dagelijks zien we nieuws voorbijkomen, waarin God dit bevestigt en Hij laat zien, dat Hij de regie heeft. Profetieën komen voor onze ogen tot leven en daarmee mogen we elkaar bemoedigen en aanmoedigen om waakzaam te blijven.

In het Hebreeuws is het woord voor bestemde tijden "moadiem" en dit woord komt iets meer dan 250x voor in het Oude Testament en wordt niet altijd op dezelfde manier vertaald. Daarom hier enkele voorbeelden: ontmoeting, feesten, seizoenen, verzameling, vastgestelde tijd. Wat een rijkdom kan er in één woord zitten: Het is een feest om God te ontmoeten, elke keer op Zijn bestemde tijd, door alle seizoenen heen.

Tijd: ook wij kunnen maar één keer onze tijd spenderen en helaas waren we daardoor genoodzaakt deze nieuwsbrief in te korten. Dat betekent dat er dit keer geen nieuwsberichten zijn, maar wel twee prachtige video's, waarvan er één ondertiteld is en we sluiten af met een ontroerend gedicht.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

HOOPGEVER OF HOOPROVER?

hoopgever
Wat we steeds meer merken is dat het moment van de opname enorm onder vuur ligt. We bestoken elkaar met Bijbelteksten om gelijk te krijgen dat de opname ná de Grote Verdrukking is, of halverwege.
Maar vooral liggen diegenen onder vuur die geloven in en vertrouwen op de opname vóór de Grote Verdrukking.
Die laatste groep willen we graag een hart onder de riem steken!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Psalm 130:3-5


Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn Woord.
(HSV)
JDFaraq
Pastor J.D. Faraq sprak afgelopen zondag over de grote "what if" vraag, of te wel: wat als...... Wordt bemoedigd en wakker geschud door zijn boodschap van hoop!
amir
Amir Tsarfati spreekt over het zoeken van de dingen die boven zijn, het hemelgericht zijn. Dit kan alleen als je een wedergeboren christen bent en het is heel belangrijk dat in dit leven hier op aarde te doen. Welke dingen van boven moet je zoeken? Dat zijn er verschillende, bijv. de opname. Je wilt de Bruid zijn, je wilt met Christus terugkomen naar de aarde! Een hele mooie en doordringende boodschap. Nederlands ondertiteld.
Zelden klonk Gods roep zó sterk
zó dringend met gezag,
over een verdorven wereld
als wel op deze dag!

't Is als in Noach’s tijden
God roept met luide stem,
maar niemand schijnt te horen
of te luisteren naar Hem!

Ieder doet zijn eigen ding
en leeft zoals hij wil,
maar dat Hij ons met Liefde trekt
daar staan we niet bij stil!

Want volk zal opstaan tegen volk
en natie tegen natie,
maar nog is het genadetijd
en God geeft ons Zijn gratie.

Hij wil niet dat er iemand
waar dan ook op aarde
verloren gaat voor eeuwig
wij zijn van grote waarde!

Daarom klinkt Zijn stem zó luid,
raakt mensen in hun dromen,
de hele wereld schudt en zucht
want Jezus zal gauw komen!

Els Hengstman – van Olst
Enkele mooie conferenties komen eraan, die we van harte bij je aanbevelen:

22 februari 2020:
The final battle met Jaap Kooij en Jaap Dieleman in Nieuwegein,
meer informatie via deze link

29 februari 2020:
Eindtijdconferentie met Jaap Dieleman in Nijverdal,
meer informatie via deze link

7 maart 2020:
Ready for Rapture met Jaap Dieleman, Peter de Leau en John Olson in Aalsmeerderbrug, meer informatie via deze link

14 maart 2020:
Eindtijdconferentie in woord en beeld met Leen Koster in Nieuwerkerk a/d IJssel, meer informatie via deze link

Volg ons via social media
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!