GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 19 DECEMBER 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Voor je ligt de laatste nieuwsbrief van 2019 en als we kijken naar het nieuws van dit jaar zien we dat God de regie heeft en op Zijn manier en op Zijn tijd wordt alles op de juiste plaats gezet zodat de zeven jaar van de verdrukking kan beginnen. We zijn bevoorrecht dat wij dit niet hoeven mee te maken, maar dat we ons vast mogen houden en mogen uitzien naar dat ondeelbaar ogenblik dat ons sterfelijk lichaam wordt getransformeerd in een onsterfelijk lichaam, zodat we voor altijd bij de Here Jezus Christus mogen en kunnen zijn.

Terugblikkend zien we zegen op ons werk voor Godskalender: in dit jaar is het aantal abonnees op onze nieuwsbrief verdubbeld, onze Facebook-pagina heeft inmiddels 2.300 volgers en via onze website werden dit jaar bijna 60.000 pagina's bekeken!

We weten niet hoe jouw jaar was, maar we hopen dat je Gods hand in jouw leven ziet. Soms gaat het door moeite, verdriet en pijn, soms door vreugde heen. God heeft je volledig aanvaard en heeft jou volkomen lief. Hoe jouw situatie ook in 2019 was en hoe jouw vooruitzichten in 2020 zullen zijn: NIETS kan jou scheiden van Zijn liefde en mag je zeker weten dat jouw leven geborgen is in Hem.

En dan komt straks 2020. Alleen het getal 2020 is al bijzonder. Als je 20 optelt bij 20 kom je uit op 40, het getal van de woestijn. Na veertig jaren in de woestijn kwam het Joodse volk aan in het Beloofde Land. Ook voor ons ligt het Beloofde Land klaar, maar staan we al bijna aan de oever van de Jordaan? Zijn we, ben jij, klaar voor de oversteek? In Jozua 3 kunnen we lezen dat het Joodse volk moest volgen, zodra ze de ark van het verbond zagen. Dat is een schitterend beeld van Jezus Christus die komen gaat. Hij is de vervulling van het nieuwe verbond en bij Zijn komst, als we Hem zien, mogen we Hem volgen. Daarom, houd moed in deze enerverende tijd en weet dat de komst van Jezus Christus voor de deur staat.

In deze nieuwsbrief uiteraard het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

We wensen je fijne Kerstdagen en een gezegend 2020 toe, waarin je Zijn Vrede, Zijn Shalom, zult ervaren.

John & Joanna

P.S. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 januari 2020

HAPPY CHANOEKAH!

Chanouka
Het Chanoekah-feest, wat ook in de tijd van Jezus Christus werd gevierd, heeft niet alleen de betekenis als het feest van het licht. Ook vandaag de dag mogen we bemoedigd worden door de oorsprong van het feest.
Lees verder

Bijbeltekst ~ Spreuken 18:10


De Naam van de HEERE is een sterke toren,
een rechtvaardige snelt daarheen
en wordt in een veilige vesting gezet.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Aan de ene kant zijn er de puinhopen van Damascus en aan de andere kant willen de bewoners van Damascus vrede. Dat is een schril contrast en in deze kersttijd wordt dit nog meer zichtbaar. Onderstaande foto's geven weer hoe Damascus zich opmaakt voor de kerst (klik op de foto om te vergroten).
kerst1
kerst2
kerst3
kerst4
Iran: Op 10 en 11 december waren er in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan, weer besprekingen rondom Syrië. Iran, Rusland en Turkije kwamen bij elkaar om de situatie in Syrië te bespreken en proberen met elkaar tot een oplossing voor de burgeroorlog te komen. In de gezamenlijke verklaring, die uitkwam aan het eind van de besprekingen, stond dat zij de Israëlische aanvallen in Syrië veroordelen en dat deze aanvallen in strijd zijn met het internationale recht. Bovendien brengen de aanvallen de stabiliteit en de veiligheid van de regio in gevaar. Voor het eerst werd deze verklaring ook door Rusland ondertekent, en veroordeelde daarmee Israël om zijn luchtaanvallen op Syrië. We zien dat deze drie landen, Rusland, Iran en Turkije elkaar steeds meer vinden en de gezamenlijke vijand wordt steeds meer zichtbaar: Israël. Hoe lang duurt het nog voordat Ezechiël 38 werkelijkheid wordt?
astana-meeting
Turkije: In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over de overeenkomst van Turkije met Libië, over de zeegrenzen. Deze zijn op deze manier opgesteld om Israël te dwarsbomen om een gaspijplijn naar Europa te bouwen, want die moet door het gebied lopen wat Turkije en Libië zich hebben toegeëigend. Daarnaast gaat Turkije Libië ook militair ondersteunen. In deze nieuwe overeenkomst staat dat Turkije een militaire eenheid gaat oprichten met politietaken in Libië, ook wordt de samenwerking intensiever op het gebied van cyberveiligheid, geneeskunde, humanitaire hulp en de strijd tegen piraten.
Over het blokkeren van de pijplijn is met name door Griekenland geprotesteerd en terecht: Turkije doet wat het zelf wil. Turkije gaat daarna nog een stap verder, zo kwam dit weekend in het nieuws: Turkije wil met Israël gaan onderhandelen over de gaspijplijn die nu dus ineens door Turks grondgebied gaat lopen. En dat is precies wat Turkije wil! Ze manoeuvreren zichzelf in een positie, waardoor andere landen niet om Turkije heen kunnen. Het lijkt op een spel, sterker nog, het is een spel met de naam eindtijd!
(Hieronder een plaatje van de situatie met de zeegrenzen.)
turk-lib
Rusland: Zijn Israël en Rusland nu vrienden of vijanden? Ook dit keer is er geen éénduidig antwoord. Israël wilde wapens verkopen aan Georgië, maar op verzoek van Rusland hebben ze daar van af gezien. Volgens een adviseur van premier Netanyahu, Ariel Buhlstein, zag Israël anderhalve maand geleden ook af van de verkoop van wapens aan de Oekraïne in ruil voor het stopzetten van een wapenovereenkomst tussen Rusland en Iran. Bovendien staat er in januari een bezoek gepland van president Poetin aan Israël.
Maar tegelijkertijd is er de veroordeling van Rusland van Israëlische bombardementen in Syrië op met name Iraanse doelen. Zo lijkt er een tegenstrijdigheid: zijn ze nu vriend of vijand? Uiteindelijk worden ze vijanden, wat ons duidelijk gemaakt wordt in Ezechiël 38:9-10 "U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult."
Nu we weten dat pas in maart 2020 nieuwe verkiezingen in Israël zijn, is de grote vraag: "En het vredesplan dan? Wanneer wordt het gepresenteerd?" Ook wij weten hierop het antwoord niet.
Wat we wel weten is dat het Congres in de Verenigde Staten de begroting van 2020 heeft afgekeurd waarin een post is opgenomen van 175 miljoen dollar voor "fondsen die het vredeplan ten goede zouden komen." De verklaring erbij was dat niemand denkt dat dit vredesplan binnenkort uitkomt, dus waarom moet er geld eraan besteedt worden? Mocht het wel serieus worden, dan komt er alsnog steun vanuit het Congres.

Gisteren kwam er wel een (groot) deel van het politieke stuk van het vredesplan naar buiten. Niet door president Trump, maar door de Libanese TV-zender Al-Mayadeen. Voor ons reden om hier een artikel aan te wijden, waarin je de plannen kunt lezen.
kushner
Er komen nieuwe verkiezingen in Israël en wel op 2 maart 2020. Afgelopen week werd duidelijk dat er geen akkoord is bereikt en dat nieuwe verkiezingen noodzakelijk zijn. Dit zijn de derde binnen één jaar. Bijzonder is dat door deze verkiezingen de 23e Knesset wordt gekozen op 2-3, en dat is ook 23. Het doet ons ook denken aan Psalm 23, de Psalm waaruit we zoveel hoop uit kunnen putten. We zullen tot in lengte van dagen in het huis van de HEERE verblijven, in het nieuwe Jeruzalem. We worden achtervolgd door goedheid en goedertierenheid: deze goedheid is hetzelfde woord als genade. We mogen beseffen dat we door genade zijn gered!
theoniemeijer
Theo Niemeijer van het Zoeklicht spreekt over de opname van de gemeente. Hij geeft een heldere uitleg hierover en wil ons daarmee bemoedigen.
bema-seat
Amir Tsarfati spreekt over de betekenis van de Rechterstoel van Christus. Wat is dat precies en voor wie? En wat heeft de opname ermee te maken? Een leerzame aanrader om even rustig te bekijken. Deze video is Nederlands ondertiteld.
kerstgedicht
Volg ons via social media
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!