GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 5 DECEMBER 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Allereerst willen we je hartelijk bedanken dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen en we hopen en bidden dat deze mail je tot zegen mag zijn.

Deze keer hebben we het met name over Damascus, de hoofdstad van Syrië. Deze stad zal in de nabije toekomst een bijzondere plaats innemen, omdat geprofeteerd is dat deze stad zal ophouden te bestaan.

Daarnaast is het natuurlijk de stad waar Saulus heen reisde om christenen te vervolgen. Op die weg naar Damascus had Saulus, later Paulus genoemd, een bijzondere ontmoeting met de Here Jezus Christus Zelf. Die ontmoeting zette zijn leven op zijn kop en door die ontmoeting en de bereidwilligheid van Paulus is het Evangelie in de wereld gekomen. Paulus was drie dagen blind na deze ontmoeting en at en dronk niet (Handelingen 9). Daarin zie je ook de gelijkenis met Jezus Christus die drie dagen in het graf was. In die drie dagen was er voor Paulus veel geestelijk voedsel, want hij vertelt later zelf over die periode in 2 Korinthe 12 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord.

Ook na de ontmoeting met Jezus Christus blijft zijn naam eerst nog Saulus. Zijn naam betekent trouwens: om wie gebeden is. Pas in Handelingen 13 wordt hij door de Heilige Geest Paulus genoemd en dat is een zeer inspirerend moment. Paulus betekent namelijk "klein" of "gering". De les lijkt te zijn dat als de Heilige Geest in het middelpunt staat, jij klein wordt, maar wel bruikbaar! Het gaat er om dat God Paulus kan gebruiken om het Evangelie te verspreiden. Niet langer draait het om Paulus, maar om de glorie van God en hoe bruikbaar we zijn om met behulp van de Heilige Geest het verschil te maken.

Zo wil God ook door jou te ontmoeten je leven veranderen. Ben jij bereidwillig om je te laten kneden, om net als Paulus klein maar bruikbaar te worden?

In deze nieuwsbrief uiteraard het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

DAMASCUS IS GEEN STAD MEER!

abandoned-architecture-building
Damascus, de hoofdstad van Syrië. Er komt een dag, dat deze stad niet meer bestaat, volgens Jesaja 17:1 "Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne." Hoever is deze profetie al in vervulling? Lees verder

Bijbeltekst ~ 1 Thessalonicenzen 5:23-24


Moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen,
en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam
onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Jesaja 17:1 leert ons een duidelijke en belangrijke profetie: "Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne."

Deze onvervulde profetie is één van de belangrijkste profetieën, waarvan de vervulling nabij is. Misschien zijn de puinhopen van Damascus wel dé aanleiding voor de Ezechiël 38-oorlog en is dit een langzaam proces wat we voor onze eigen ogen zien gebeuren. In onderstaande video kun je beelden zien, die gemaakt zijn door een drone van het Rode Kruis. Deze drone filmde in Damascus, Aleppo (Noordwest-Syrië) en Deir ez-Zor (Oost-Syrië) in de maand oktober. Het geeft aan hoeveel puinhoop er al is.
damascus-drone
Iran: Al eerder in een nieuwsbrief hadden we een bericht over INSTEX: een betaalsysteem tussen Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië en Iran. Met dit systeem is handel met Iran mogelijk ondanks de Amerikaanse sancties. Afgelopen weekend hebben ook andere Europese landen zich bij dit systeem aangesloten, waaronder Nederland en België. Inmiddels wordt dit systeem niet alleen door Europese landen gebruikt, maar ook door Rusland en China. In eerste instantie is het systeem bedoeld om voedsel en medicijnen aan Iran te kunnen verkopen, maar er is een mogelijkheid om ook olie vanuit Iran te kopen. Op deze manier wordt Iran geholpen en ontvangt het geld vanuit het buitenland en goederen. Dit is een doorn in het oog voor de Verenigde Staten, die juist sancties gebruikt om Iran te dwingen te stoppen met hun nucleaire programma.
instex
Turkije: Als Libië een akkoord sluit met Turkije, dan is dat wel écht nieuws! Libië en Turkije worden namelijk beide genoemd in Ezechiël 38 als landen die Israël aanvallen. En inderdaad heeft Turkije vorige week met Libië een akkoord gesloten over de zeegrenzen in de Middellandse Zee, waarmee voor hun duidelijk is geworden welk stuk zee bij welk land hoort. Is dit bijzonder? Jazeker! Als twee landen die genoemd worden in Ezechiël 38 nader tot elkaar komen, is dat altijd bijzonder! Het geeft aan, dat de Ezechiël 38 - oorlog wéér een stap dichterbij is gekomen. Er is trouwens veel ophef over de overeenkomst tussen beide landen. Met name Griekenland is het er totaal niet mee eens, omdat het hun zoektocht naar olie in de Middellandse Zee blokkeert. Griekenland heeft al protest aangetekend en opheldering gevraagd.

Rusland: Opmerkelijk is de militaire oefening tussen Iran, China en Rusland in de komende weken. Zij zullen hun allereerste gezamenlijke oefening houden, waarvan leiders zeggen dat ze bedoeld zijn om een ​​"boodschap aan de wereld" te sturen over de versterkte militaire samenwerking tussen deze landen.
De bevelhebber van de Iraanse marine, admiraal Hossein Khanzadi, zei vorige week woensdag dat Iran de komende maand samenwerkt met Rusland en China om de massale oefeningen te houden. Hij zei: "Een gezamenlijk oorlogsoefening tussen verschillende landen, op land, zee of in de lucht, duidt op een opmerkelijke uitbreiding van de samenwerking tussen hen." De oorlogsoefeningen zullen gericht zijn op het zenden van een boodschap aan de wereld, met name westerse landen, zoals de Verenigde Staten, die hebben geprobeerd de groeiende militaire ambities van Iran te beperken. "De gezamenlijke oefening tussen Iran, Rusland en China, brengt de wereld een duidelijke boodschap over, dat deze drie landen een betekenisvol strategisch punt hebben bereikt in hun relatie", zei admiraal Khanzadi. De oefeningen zullen worden gehouden tussen 22 december en 20 januari in de Indische Oceaan.
Het vredesplan van president Trump is een langlopend proces, waarvan we elke keer verwachten dat het volledig gepresenteerd gaat worden. Nu gooien het mislukken van de coalitiebesprekingen weer roet in het eten en blijft het afwachten. Nieuwe verkiezingen lijken trouwens in zicht, want er komt maar geen akkoord in de Knesset. Als vroegst mogelijke datum wordt 25 februari 2020 genoemd.
Ondanks dat we nog lang niet alles weten over het vredesplan, is er al wel veel duidelijk: Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, de Golanhoogten behoort ook Israël toe en delen van de Westelijke Jordaanoever zijn ook van Israël. Het vredesplan staat niet stil, er zit nog altijd leven en beweging in.
Wat te denken van het plan om in de Gaza-strook vijf grote projecten op te zetten om de werkgelegenheid en de levensstandaard te verhogen. Drie industriële zones worden overwogen, twee met een oppervlakte van ongeveer 500 hectare elk en de derde van 370 hectare, langs de grens met Israël. Volgens het plan zullen de projecten in deze zones duizenden banen opleveren voor de Palestijnen. Waarnemers zijn van mening dat de oprichting van een Amerikaans ziekenhuis aan de rand van Gaza de eerste stap is in de uitvoering van het plan. Zo zien we het vredesplan vorm krijgen, ongeacht wie het er nu wel of niet mee eens is. Dat is aan een zakenman als Donald Trump wel toevertrouwd.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, presenteerde afgelopen vrijdag vier mogelijkheden om de bescherming van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te vergroten. De voorstellen zijn opgenomen in een rapport dat door de Algemene Vergadering is opgesteld naar aanleiding van een golf van geweld in Gaza, waar sinds eind maart 171 Palestijnen zijn gedood tijdens door Hamas geleide botsingen met Israëlische troepen. Tientallen doden waren leden van Hamas en andere terreurgroepen, heeft Hamas erkend.
Het hoofd van de Verenigde Naties benadrukte dat voor elk van de opties samenwerking door Israël met de Palestijnen noodzakelijk is. Het zal echter onwaarschijnlijk zijn dat Israël met de voorstellen instemt.
In het veertien pagina's tellende rapport stelt Antonio Guterres voor:
- We gaan zorgen voor een "robuustere VN-aanwezigheid op de Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever" met politieke functionarissen om over de situatie en de mensenrechten te rapporteren.
- We gaan meer humanitaire hulp en ontwikkelingshulp aanbieden om "het welzijn van de bevolking te waarborgen."
- We gaan een civiele waarnemersmissie opzetten die aanwezig is in deze gevoelige gebieden met controleposten nabij Israëlische nederzettingen, met een mandaat om over beschermingskwesties te rapporteren.
- We gaan een gewapend leger of politiemacht inzetten, onder een VN-mandaat, om fysieke bescherming te bieden aan Palestijnse burgers.
Een VN-mandaat voor een beschermingsmacht vereist een besluit van de Veiligheidsraad, waarbij de Verenigde Staten hun vetorecht zouden kunnen gebruiken om deze ​​maatregel tegen Israël te blokkeren.
Of dit slechts woorden zijn of dat er daadwerkelijk een VN-waarnemingsmissie gaat komen is nog onbekend.
Faraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 8 september. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
amir
De laatst verschenen Midden-Oosten update van Amir Tsarfati kwam op 2 december uit. Een aanrader om te kijken om te weten hoe de situatie in het Midden-Oosten momenteel is en hij heeft het nog over de Eurospirit-conferentie van afgelopen weekend in Nederland.
Jesusiscomingsoon
Een prachtig lied van Kristian Stanfield: Even so come

All of creation
All of the earth
Make straight a highway
A path for the Lord
Jesus is coming soon

Call back the sinner
Wake up the saint
Let every nation
Shout of Your fame
Jesus is coming soon

Like a bride Waiting for her groom
We'll be a church
Ready for You
Every heart longing for our King
We sing Even so come Lord
Jesus come
Volg ons via social media
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!