GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 24 MEI 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Na alle gebeurtenissen van de eerste helft van mei lijkt er nu even een betrekkelijke rust. Het opzeggen van de Iran-deal door de Verenigde Staten, de aanval van Israël op Iraanse doelen in Syrië, de verplaatsing van de ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem, de bijbehorende protesten: u zult er allemaal van gelezen hebben op het Internet.

Het nieuws lijkt even een pas op de plaats te nemen en dat doet ons denken aan geboorteweeën. Het ene moment zitten we met elkaar nog in zo'n geboortewee en even later zitten we in een moment waar het wachten is op de volgende wee. Er lijkt even een moment van op adem komen en dat hoort erbij.

Het moment van op adem komen kan een moment van bezinning zijn: even alles weer rangschikken en ontdekken dat we kunnen vertrouwen op God, ook als we weten dat het weer kan stormen.

Juist in een storm mogen we leren onze focus op Jezus te houden. Hij is aan boord van je levensboot en is in rust (Lukas 8). Deze storm in de Bijbel was bedoeld om Jezus tegen te houden, want aan de overkant van het meer wachtte een bezetene. Deze man had een bijzondere taak na zijn bevrijding: hij kreeg de opdracht van Jezus om het gebied van Dekapolis te gaan verkondigen wat Hij voor hem had gedaan.

Zo kun je ook in je eigen leven soms een storm ervaren. Welke keuzes maak je dan? Richt je jezelf op het lijdzaam ondergaan van de storm of bestraf je de storm, omdat je weet dat je meer dan overwinnaar bent? We willen je aanmoedigen om in de naam van Jezus op te gaan staan en Zijn machtige daden te verkondigen!

In deze nieuwsbrief vind je een indringende boodschap van Jaap Dieleman met als titel "de tijd is nabij" en de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet,

John & Joanna

"De tijd is nabij"

Hemelvaart
In deze bemoedigende boodschap van Jaap Dieleman worden we opgeroepen om na te denken in welke tijd we leven en om onszelf in te schakelen om een bruikbaar instrument te zijn in de handen van God.
Een boodschap om te luisteren en te delen. Lees verder

Bijbeltekst ~ Jesaja 25:9

Op die dag zal men zeggen:
Zie dit is onze God,
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.
Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
Het Syrische leger verklaarde afgelopen dinsdag dat Damascus en zijn omgeving voor de eerste keer in zes jaar volledig onder controle van hen zijn. De aankondiging door Generaal Ali Mayhoub was te zien op de Syrische staatstelevisie en deze verklaring kwam nadat het leger de terroristen van de Islamitische Staat hadden gedood, maar ook verjaagd uit het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk en het Hajar al-Aswad district. Hij meldde dat er een groot aantal doden was, hoewel sommigen zouden zijn geëvacueerd met de bus naar het oosten van Syrië. Hiermee is de volledige zuivering van alle steden in West- en Oost-Ghouta voltooid, zei de Syrische generaal.
Iran: Na het opzeggen door de Verenigde Staten van de Iran-deal zoekt Iran meer de samenwerking met Europa en Rusland om toch de overeenkomst in tact te houden. Daarnaast berichtte Mike Pompeo (minister van Buitenlandse Zaken) dat de Verenigde Staten Iran wil treffen met de strengst mogelijke sancties, om Iran te dwingen te stoppen met nucleaire activiteiten.
Hamas leider Yahya Sinwar gaf toe in een televisie-interview afgelopen dinsdag dat de Hamas nog steeds "geld, wapentuig en kennis" ontvangt van Iran. Verder prees hij Iran en vertelde dat de betrekkingen met Iran "uitstekend" zijn. De relatie met majoor-generaal Qasem Solemeini (hoofd van de brigade die enkele weken geleden raketten op Israël schoot) noemt hij "sterk, krachtig en warm".


Turkije: Uit de mond van president Erdogan blijven uitspraken komen, die anti-Israël zijn en alleen maar meer bewijzen dat Turkije uit is op de vernietiging van Israël. Een kort overzicht van de afgelopen weken:
 • Israël is een terreur- en apartheidsstaat die genocide in Gaza pleegt.
 • Israël is een bezetter
 • We zijn vastbesloten om onze rechten op Jeruzalem niet op te geven. We zullen nooit onze eerste qiblah (richting waarnaar moslims bidden) overlaten aan de genade van een staat die zich al tientallen jaren voedt met bloed, tranen en bezetting.
 • We zullen onze strijd voortzetten totdat Jeruzalem een thuis wordt van vrede, rust en waardigheid voor alle drie monotheïstische religies.
Het lijkt erop dat het vredesplan na de beëindiging van de Ramadan, half juni, wordt gepresenteerd. President Trump wil dit vredesplan gebruiken als springplank om vrede te bewerkstelligen in het hele Midden Oosten, maar denkt dat de Palestijnen dit plan zullen afwijzen. Tegelijkertijd hoopt en verwacht hij dat andere landen in het Midden Oosten wel akkoord gaan, zodat de Palestijnen alsnog gaan onderhandelen en akkoord zullen gaan. Er zijn een aantal punten uitgelekt, waarvan wij u een opsomming willen geven:
 • Een Palestijnse staat zal worden opgericht met beperkte soevereiniteit over ongeveer de helft van de Westelijke Jordaanoever en de hele Gazastrook.
 • Israël blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van het grootste deel van de Westelijke Jordaanoever en de grensovergangen.
 • De Jordaanvallei blijft onder Israëls soevereiniteit en militaire controle.
 • De Arabische buurten van Oost-Jeruzalem gaan over naar de Palestijnse staat, met uitzondering van de oude stad, die deel zal uitmaken van Israëlisch Jeruzalem.
 • Abu Dis ten oosten van Jeruzalem is de voorgestelde hoofdstad van Palestina.
 • Palestina en Jordanië zullen religieuze jurisdictie delen over de moskeeën van de stad.
 • Gaza zal worden geïntegreerd in de nieuwe Palestijnse staat, op voorwaarde dat Hamas ermee instemt om te ontwapenen.
 • Er is geen bepaling in het plan voor het "recht op terugkeer" van de Palestijnse vluchtelingen, maar een compensatiemechanisme zal worden ingesteld en beheerd door de internationale gemeenschap.
 • Het erkennen van Israël als het thuisland van het Joodse volk en Palestina met beperkte soevereiniteit als het Palestijnse vaderland.
Israël is het eerste land ter wereld dat het F-35 gevechtsvliegtuig, voor ons ook wel bekend als de Joint Strike Fighter, heeft ingezet tijdens een gevechtsoperatie. Er werden op twee verschillende doelen raketten afgevuurd. Dit meldde Amikan Norkin, majoor-generaal van de luchtmacht van het Israëlische leger.
Amir Tsarfati
Onderwijs van Amir Tsarfati over de situatie in het Midden Oosten, gehouden in de Grace Chapel Leipers Fork, Franklin, Tennessee op 23 mei jl. De titel is "The calm before the storm"
JD Faraq
Prophecy update van 20 mei 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
DE HEERE ZEGENT U EN HIJ BEHOEDT U!
DE HEERE DOET ZIJN AANGEZICHT OVER U LICHTEN EN ZIJ U GENADIG
DE HEERE VERHEFT ZIJN AANGEZICHT OVER U EN GEEFT U VREDE!
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet