GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 21 NOVEMBER 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Wat is er weer veel gebeurd de afgelopen twee weken: raketten vanuit de Gaza-strook, raketten vanuit Syrië, de verkiezingen in Israël die nog steeds geen regering hebben opgeleverd, de Amerikaanse erkenning van de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In het Midden-Oosten en met name in Israël lijkt er wel geen rustig moment te zijn!

We weten niet hoe jouw leven is en of jij wel rust in je leven ervaart, maar we willen je aanmoedigen om juist wel in de Rust te komen, dicht bij Jezus Christus. In Zijn aanwezigheid kun je écht tot rust komen. Bij Hem kun je de waarheid horen: "Ik heb je lief", "Ik heb je gewild", "Ik kan Mijn ogen niet van je afhouden" en "Ik bescherm je".

Zoals de God van Abraham, Israël en Jakob nog steeds het Beloofde Land, Israël, beschermt, zo wil Hij ook jou beschermen. Niet doordat je alleen maar voorspoed en geluk hebt, maar juist in het weerbarstige leven van alledag. Juist als jij denkt dat het je niet zal lukken, juist als er slecht nieuws over je gezondheid komt. Juist als je dreigt te falen door die steeds terugkerende zonde of dat er een depressie dreigt. Dan, in die momenten van onzekerheid, dáár is God! Een zin die al vrij oud is, zegt het als volgt: "Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren Hand"

Inmiddels weten we wél wat de toekomst ons brengt, namelijk de opname van de Bruidsgemeente, maar het tijdspad er naar toe is niet altijd even duidelijk! We hebben een aantal Bijbelse profetieën voor je op een rij gezet en een antwoord gezocht op de vraag op welk moment de opname zou kunnen plaatsvinden. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de link naar het artikel. Dit artikel hebben we trouwens geschreven omdat uit de poll van de vorige nieuwsbrief bleek dat daar wel behoefte naar was.

In deze nieuwsbrief uiteraard nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er één gevonden die in het Nederlands zijn en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

HET PAD VAN DE TOEKOMST:

BEZAAID MET HOOP!

padhoop
Twee weken geleden hielden we een poll met de vraag welk artikel jij graag zou willen zien op onze site Godskalender. Duidelijk werd dat de vraag "wanneer is de opname voor/tijdens/na de Ezechiel 38-oorlog?" jullie het meest bezighoudt. We hopen het antwoord te hebben gevonden, wat je kunt lezen in het volgende artikel: Lees verder

Bijbeltekst ~ Hebreeën 6:18-19


Wij ontvangen een sterke troost,
wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben
om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel,
dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom,
achter het voorhangsel.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Raketten vanuit Syrië naar Israël, dat is wat er gelukkig niet elke dag gebeurd! Dinsdag werden er vier afgeschoten vanuit Syrië en deze werden onderschept door het Iron Dome luchtafweergeschut van Israël. Er was gelijk een reactie vanuit Israël doordat er in het zuidwesten van Damascus een Iraans doel werd bestookt. Hierbij bleef het niet: in de nacht van dinsdag op woensdag werden veel meer Iraanse doelen bestookt, de meeste rondom Damascus. Dit gebeurde na een aantal dagen betrekkelijke rust na de liquidatie door het Israëlische Leger op de leider van de Islamitische Jihad, Bahaa Abu al-Ata, op 12 november 2019, en de heftige reactie daarop vanuit de Gaza-strook. Op diezelfde dag was er ook de aanslag door Israël op Akram al-Ajouri, een ander lid van de leiding van de Islamitische Jihad in Damascus. Hij overleefde de aanslag, maar een zoon en een bodyguard kwamen wel om.

Zo blijft het in Syrië onrustig en blijft de noodzaak voor Israël om zeer alert te blijven. De dreiging komt uit het noorden, dat is wat we uit de Bijbel leren: "U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. (Ezechiël 38:15-16)
Iran: Majid Takht-Revanchi is de Iraanse gezant bij de Verenigde Naties en is aanwezig bij de conferentie over de realisatie van een Midden-Oosten zonder kernwapens en andere massavernietigingswapens. Deze conferentie wordt gehouden van 18 tot en met 22 november in New York.
Hij benadrukte in zijn toespraak dat de Verenigde Staten en Israël de grootste obstakels zijn om tot een kernwapen-vrij Midden-Oosten te komen. Alleen de onwil al om deze conferentie bij te wonen door deze beide landen getuigd hiervan, zei hij. Hij benadrukte verder het belang van het bereiken van internationale vrede en veiligheid door eliminatie van alle drie soorten massavernietigingswapens, namelijk nucleaire, chemische en biologische wapens.

Opvallend was zijn opmerking over Iraanse massavernietigingswapens: "Wat Iran betreft is er geen plaats voor zulke wapens in ons land. We gaan voor een totaal verbod van de wapens en dit beleid komt voort uit onze islamitische overtuiging."

De waarheid is dat Iran wel druk bezig is om nucleaire wapens te fabriceren. Zo hebben ze vele tonnen zwaar water in hun bezit (dit water heeft nucleaire eigenschappen), ze zijn bezig om uranium te verrijken in centrifuges en zijn op nucleair gebied onder meer bezig in Natanz, waar een nucleaire fabriek staat.
Turkije: Dit keer geen nieuws uit Turkije!

Rusland: Rusland veroordeelde gisteren de luchtaanvallen van Israël tegen Iraanse doelen in Syrië in de nacht van dinsdag op woensdag en noemde ze een "verkeerde zet" die het internationale recht schendt. De luchtaanvallen, gericht tegen Syrische leger maar ook tegen Iran, doodden 11 mensen, waaronder zeven niet-Syriërs die worden beschouwd als Iraniërs. De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov bestempelde de aanval als een "verkeerde zet" die in "schril contrast" staat met het internationale recht, eraan toevoegend dat Rusland nog steeds zijn bondgenoten Syrië en Iran steunt.

Elke keer is weer de vraag: hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog voordat écht de vlam in de pan vliegt en dat Israël iets doet/vernietigt, waardoor Rusland, samen met Turkije en Iran Israël gaat binnenvallen. Wanneer is het geduld van Rusland op? Volgens Ezechiël 38:4 heeft God Zelf dit moment bepaald!
Het vredesplan en een coalitie vormen in Israël: het hoort inmiddels bij elkaar. Tot en met gisteravond had Benny Gantz de tijd om een coalitie te vormen in de Knesset met daarbij vanuit de Verenigde Staten een enorme druk om dat ook daadwerkelijk te doen.

Maar het is niet gelukt en nu is er de situatie dat elk Knesset-lid 21 dagen de tijd heeft om 61 andere leden achter zich te scharen, zodat er alsnog een regering gevormd kan worden.

Nogmaals verkiezingen, wellicht in maart, zullen de presentatie van het vredesplan op de lange baan schuiven en daar zit president Trump niet op te wachten. Volgend jaar november zijn immers ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen waarbij Donald Trump hoopt herkozen te worden. Ook de afzettingsprocedure tegen president Trump zal dan zijn hoogtepunt beleven. Al met al is de druk enorm om een regering te vormen.

Toch worden wel de contouren van het vredesplan zichtbaar met de Amerikaanse erkenning van de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, het Bijbelse Judea en Samaria. Ten tijde van de grote verdrukking zullen daar ook Joden moeten wonen, omdat in Mattheus 24:16 staat dat "laten zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen". Europa is het met die erkenning absoluut niet eens, maar dan is het goed om te lezen dat Joël Voordewind, Tweede Kamer-lid voor de Christenunie, een motie heeft ingediend bij de Europese Unie waarin hij de uitspraak van het Europese Hof betwist.
De Tempelberg in Jeruzalem is dé plaats op aarde, waar zoveel om te doen is. Op die berg mogen Moslims hun god aanbidden, de Joden niet. Het is de plaats waar God tegen Jezus Christus zei: "En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken" (Johannes 12:28).

De Tempelberg is in de stad Jeruzalem waarvan God zegt in Psalm 132:13-14 "Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd."

En de Verenigde Naties? Die denken hier heel anders over: in een ontwerpresolutie werd afgelopen vrijdag de naam Tempelberg niet meer gebruikt, maar de Islamitische naam "Haram al-Sharif". Met vele stemmen vóór werd deze resolutie aangenomen en zal in december naar alle waarschijnlijk ook worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waar God door Zijn Woord heen laat zien, welke waarde Jeruzalem en de Tempelberg heeft, wordt dit verworpen door de wereld.
Faraq
Een prachtige video van JD Faraq en Nederlands ondertiteld! Hij neemt ons mee, vanaf Genesis en leidt ons naar onze zalige hoop in Jezus Christus.
amir
De laatst verschenen Midden-Oosten update van Amir Tsarfati kwam vandaag uit. Een aanrader om te kijken om te weten hoe de situatie in het Midden-Oosten momenteel is.
love
bruidskleed
slechts één dag gedragen
is vergeeld, nog niet vergaan
de minuten, uren, dagen
zijn zo snel voorbij gegaan

bruidskleed
voor de toekomstdagen
hemels wit dat nooit verbleekt
hangt al klaar om eens te dragen
als de nieuwe dag aanbreekt

(Cobie Verheij - de Peuter)
Volg ons via social media
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!