GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 10 OKTOBER 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Het Bijbelboek Openbaring staat vol met profetie en met woorden en zinnen, die we proberen te ontrafelen en te begrijpen. Desondanks is ons denken en begrijpen beperkt en zullen we wellicht nooit ten volle begrijpen wat er staat.

Toch begint Openbaring 1:3 met een prachtige proclamatie: "Gezegend is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." Het is een belofte voor diegene die de woorden lezen: je ontvangt zegen. En het is een oproep om de geschreven woorden in acht te nemen en nog meer om ze in je hart te laten landen. Ook is er de uitleg waarom dit nodig is: de tijd is nabij!

En inderdaad als we het dagelijks nieuws horen en zien, schreeuwt de aarde en de mensheid om een oplossing. We zien dat de tijd nabij is dat de woorden van Openbaring niet alleen maar woorden zijn, maar daadwerkelijk gebeurtenissen worden op deze aarde.

Maar er is nog tijd! De volheid van de heidenen is nog niet binnengegaan. We mogen nog steeds een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen en ze laten zien met onze woorden en daden wie Jezus Christus is. In een wereld zonder hoop, mogen wij Zijn hoop brengen. Dat is een groot voorrecht!

We willen je bemoedigen om vol te houden, als je soms moe bent, als je denkt dat er niemand naar je luistert, als angst je soms omringt door de zorgen voor morgen. God is erbij in je beproevingen en zorgen. Juist als jij niet meer kunt, kan God nog steeds. Juist als jij overmand wordt door zorgen om je geliefden, kan Zijn liefde je optillen boven de situatie uit. Onderaan in de nieuwsbrief vind je een mooi lied, wat hieraan woorden geeft.

Met de dreiging in Syrië door Turkije deze week, kun je de vraag stellen hoe het met de komende Ezechiël 38-oorlog staat. Een artikel wat we al eerder hierover hebben geschreven is nog steeds zeer actueel. Je vindt de link naar dat artikel iets verderop in de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief uiteraard nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er één gevonden die in het Nederlands zijn en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

P.S. Over vier weken zal de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.

EZECHIËL 38 - OORLOG

Putin-Rouhani-Erdogan
Nu deze week Turkije een offensief houdt in het noordoosten van Syrië, komt ook weer de vraag: hoe zit het met de Ezechiël 38-oorlog? We hebben al eerder hier een artikel over geschreven, maar gezien het nieuws van deze weken, is dit artikel zeer actueel!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Openbaring 1:3

Gezegend is hij die leest
en zijn zij die horen de woorden van de profetie,
en die in acht nemen wat daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Het volgende bericht trok onze aandacht, omdat we hiermee zien dat er ook in en rond Damascus iets gebeurd, waardoor de vervulling van de profetie van Jesaja 17:1 wellicht een stap dichterbij komt.
Iran is druk bezig om militaire installaties te bouwen in Syrië en daarbij zijn ze ook op zoek naar een meer permanente plek om hun commandocentrum te bouwen. Daarbij is het oog gevallen op de zuidelijke voorstad van Damascus, Sayyidah Zaynab. Er zou een groot aantal accommodaties, hoofdkantoren en logistieke pakhuizen gebouwd moeten worden, maar dit plan stuit op tegenstand van Rusland. Volgens media hebben de Russen belangrijke wegen afgesloten voor de troepen van Iran in de zuidelijke delen van de hoofdstad, uit angst dat de Iraanse plannen een Israëlische militaire reactie kunnen uitlokken en hun eigen militairen in gevaar komen. Er werd ook gemeld dat de controle over Damascus en de omliggende omgeving momenteel in handen is van Syrische legereenheden die directe instructies van de Russen ontvangen. Zorgelijk voor Rusland is, dat als Israël de locaties beginnen te bombarderen, deze gebieden niet meer onder controle van de Syrische president Bashar Al-Assad blijven. De zorgen zijn dat hierdoor de zogenaamde rebellen de mogelijkheid hebben om het grondgebied opnieuw in te nemen. Sayyidah Zaynab ligt op minder dan 10 kilometer van de hoofdstad.
Iran: Dat Iran zeer druk bezig is om een wapenarsenaal op te bouwen in Syrië, bij de Hezbollah (Libanon) en op de Gaza-strook is geen nieuws en weten we met z'n allen. De dreiging voor Israël lijkt alleen maar toe te nemen. Helaas komt dit door het regime in Iran en niet door de bevolking van Iran. Nee, bij de bevolking in Iran lijkt een bijzondere ontwikkeling gaande, die we graag met je willen delen.
Door Iraanse revolutie van 1979 werd er in Iran een streng islamitisch regime gevestigd en in de eerste twintig jaren daarna werden christenen geconfronteerd met een toenemende tegenstand en vervolging: alle zendelingen werden uit het land gezet, evangelisatie en Bijbels werden verboden en verschillende dominees werden gedood. De kerk kwam onder enorme druk te staan. Er werd gevreesd dat het kleine overblijfsel van christenen in Iran spoedig volledig zou verdwijnen.
Maar God! Precies het tegenovergestelde is gebeurd. Ondanks aanhoudende vijandigheid vanaf het einde van de jaren zeventig tot nu toe, zijn Iraniërs het meest open voor het evangelie in het Midden-Oosten. Hoe is dit gebeurd? Ten eerste heeft het geweld in naam van de islam voor een desillusie gezorgd en heeft veel Iraniërs ertoe gebracht hun islamitische overtuiging in twijfel te trekken. Ten tweede zijn veel Iraanse christenen hun landgenoten moedig en trouw blijven vertellen over Jezus Christus, ondanks vervolging. Als gevolg hiervan zijn meer Iraniërs christen geworden in de afgelopen 20 jaar dan in de voorgaande dertien eeuwen samen, sinds dat Iran een islamitisch land werd.
In 1979 waren er naar schatting 500 christenen met een moslimachtergrond in Iran. Tegenwoordig zijn er honderdduizenden en sommigen zeggen meer dan één miljoen. Wat het exacte aantal ook is, veel Iraniërs wenden zich tot Jezus Christus als hun Heer en Verlosser. Vorig jaar noemde de organisatie Operation World het land Iran de plaats waar het aantal mensen die tot geloof komen het snelste groeit ter wereld!
Turkije: Zijn Turkije en de Verenigde Staten weer vrienden? Dat is een vraag die je zomaar kan stellen, na het nieuws van afgelopen zondag en maandag. Wat is er aan de hand? President Trump heeft het besluit genomen dat Turkije de vrije hand krijgt om het noordoosten van Syrië binnen te vallen en daar te vechten tegen de Koerden. De Koerden die eerder bescherming van de Verenigde Staten ontvingen, worden nu overgeleverd aan de grillen van Turkije. Het gebied waar veel IS-strijders gevangen zitten, zou daardoor weer een bolwerk van de IS kunnen worden. Het gebied zou een bufferzone moeten worden waar huizen gebouwd gaan worden om veel van 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije wonen, te huisvesten. Hieronder is een foto te zien van de huidige situatie in Syrië.
Syria710
Gisteren liet president Erdogan in een tweet het volgende weten: "De Turkse strijdkrachten hebben samen met het Syrische nationale leger zojuist Operation Peace Spring gelanceerd tegen PKK (Koerden), YPG (ook Koerden) en Daesh-terroristen (IS) in Noord-Syrië. Onze missie is om het ontstaan van een terreurcorridor over onze zuidelijke grens te voorkomen en vrede in het gebied te brengen."
Gisteren heeft Turkije vanuit de lucht diverse dorpen gebombardeerd met name in het gebied waar de dorpen Kobani en Jarablus zijn (zie onderstaand plaatje). De tegenstand van de Koerden is nog te groot en de Turken winnen nauwelijks terrein.
aanval turkije
Dit nieuws is natuurlijk verschrikkelijk, zonder de schuld aan president Trump of de Europese Unie te geven. Omdat we niet al het nieuws horen en weten, is het onmogelijk om iemand hiervan de schuld te geven en in die discussie willen we ons niet mengen. De vraag voor ons is meer: wat is hier profetisch aan?
Turkije trekt naar de rivier de Eufraat (het blauwe op het plaatje). Op het bovenste plaatje is te zien, dat de rivier de Eufraat als een scheidslijn is (tussen het blauwe gebied (wat Turkije wil controleren) en het gele (wat onder controle van Syrië is)). We lezen Jeremia 46:9-10, wat gaat over de rivier de Eufraat en daar klinkt het profetische in door: de dag gaat komen dat de HEERE zich zal wreken op Zijn tegenstanders. "Kom op, paarden, raas, strijdwagens, laten de helden uittrekken, de Cusjieten, de Puteeërs, die het schild hanteren, de Lydiërs, die de boog hanteren en spannen. Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat." Het gebied van de Lydiërs is nu west-Turkije (waar ook Efeze, Smyrna en Sardis waren). Om dit profetisch woord te vervullen moeten er Turken bij de Eufraat zijn, iets wat we nu voor onze ogen zien gebeuren.

Rusland: Dit keer geen nieuws uit Rusland, maar vanuit Turkije was er meer dan genoeg om te melden!
De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, ontkende dat er een crisis is in de betrekkingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Friedman ontkende dat er recent een kloof is geweest in de Amerikaans-Israëlische betrekkingen, noch op persoonlijk niveau tussen Netanyahu en Trump, noch op het niveau van de twee landen. Hij zei dat het vredesplan later in 2019 zou worden aangekondigd wanneer Israël er klaar voor was. In een interview met de Jerusalem Post zei David Friedman dat het plan Israël sterker en veiliger zou maken en iedereen tevreden erover zou moeten zijn, ongeacht hun religieuze voorkeur. De ambassadeur zei dat hij er veel vertrouwen in had dat het plan in 2019 zal worden gepresenteerd, zonder een exacte datum te specificeren en merkte op dat de presentatie werd vertraagd vanwege de Israëlische verkiezingen.

Waarom kijken we met belangstelling uit naar het vredesplan? Dit komt omdat we in de Bijbel lezen dat er een verbond moet zijn wat de antichrist gaat versterken. (Daniël 9:27). Wat een mogelijkheid is, is dat het vredesplan wat binnenkort door president Trump wordt gepresenteerd het verbond kan gaan worden wat de antichrist gaat versterken. Het woord versterken betekent namelijk niet afsluiten of iets dergelijks, maar uitbreiden en de overhand krijgen (gabar in het Hebreeuws). Daarom zijn we ook benieuwd naar het vredesplan om te kunnen inschatten of het inderdaad een opstap voor de antichrist zou kunnen zijn. Met name ook de plannen over de Derde Tempel zijn reuze interessant. Zal daar iets over in staan in het vredesplan? Of in ieder geval over het beheer van de Tempelberg? Dit is nu nog in handen van de Islamitische Waqf.
Deze week kwam bijzonder nieuws naar buiten, waarmee wederom werd aangetoond het land Israël van het Joodse volk is en van niemand anders.
Er werd namelijk de 5.000 jaar oude metropool Ein Esur met ongeveer 6.000 inwoners ontdekt, vlak naast de nieuwste stad van Israël, Harish, tijdens het bouwen aan nieuwe wegen. Het is de grootste oude nederzetting ooit gevonden in de regio Israël. Ein Esur dateert uit de tijd van de allereerste farao in Egypte en de vondst is zeer verbazingwekkend.
Volgens de Israel Antiquities Authority is de 160 hectare grote stad de grootste nederzetting uit de vroege bronstijd opgegraven in Israël. "Dit is een enorme stad met duizenden inwoners, die hun brood verdienden met landbouw, maar ook handel dreven met verschillende regio's en zelfs met verschillende culturen en koninkrijken in het gebied." Deze oude nederzetting bevatte openbare en particuliere gebouwen en pleinen, straten en steegjes en werd omgeven door een vestingmuur. De lay-out van de stad geeft aan dat de stad zeer zorgvuldig was gepland. Tijdens de opgraving ontdekte het team een ​​zeer groot openbaar gebouw dat anders was dan alle andere. Het was hoogstwaarschijnlijk een tempel of een heiligdom, waarbinnen een plaats werd gevonden dat verbrande beenderen van dieren bevatte, vermoedelijk voor offers. Op de binnenplaats van de tempel was een groot stenen bassin voor vloeistoffen, waarvan de archeologen aannemen dat het ook werd gebruikt tijdens religieuze rituelen. Hieronder kun je een video bekijken van de opgravingen.
ruine
Verborgen onder de grond, maar nu zichtbaar voor iedereen:
de geschiedenis van Israël.
amir
Amir Tsarfati spreekt over de profetische veranderingen in de wereld. De Bijbelse profetie ligt op volle snelheid. Alles in het Midden-Oosten en de wereld is er klaar voor. Bent u er klaar voor? Nederlands ondertiteld.
Opwekking-717
"Stil, mijn ziel, wees stil"
Een prachtig lied wat woorden geeft aan de rust waar we naar verlangen, dwars door alle onrust en onzekerheid om ons heen.
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!