GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 12 SEPTEMBER 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Het volgen van het nieuws in het Midden-Oosten en met name Israël doet ons ook deze weken weer versteld staan. Nooit rust, zo lijkt het. Nooit even een stilte, zoals deze zomer er wel rustige perioden waren. Nee, nu lijkt het er op, dat we in een stroomversnelling zitten, in een nieuwe geboortewee, die ons dichterbij de opname zal brengen.

Israël heeft het enorm druk op allerlei fronten: de Gaza-strook, de noordgrens met Libanon/Hezbollah, de constante dreiging vanuit Syrië en Iran dat maar doorgaat met raketten aan te leveren aan de Hezbollah en met het bouwen aan militaire bases. Als je dit alles zou bekijken zonder dat je het geestelijke erbij betrekt, zou je er onrustig en angstig van kunnen worden.

Maar God! Twee woorden die het verschil maken: maar God! Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1. Korinthe 15:57). Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. (Efeze 2:4-5). Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. (Psalm 49:16). We mogen elkaar bemoedigen met de woorden "maar God!". Hij heeft in alles de regie en zoals Psalm 49 het zo mooi verwoord: "Hij zal mij opnemen".

De hoop op een opname mag ons versterken, juist wanneer er stormen zijn. Daarom willen we je graag wijzen op onderstaand artikel, waarin we stilstaan bij díe hoop en de Hoopgever Zelf!

In deze nieuwsbrief uiteraard nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden die in het Nederlands is en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

DE ZALIGE HOOP VAN DE OPNAME

iwillreturn
Toen we tot geloof kwamen, kwam er hoop in onze levens. Hoop voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Jezus Christus is onze Hoopgever. Deze Hoop is ons anker, waar we ons aan kunnen vasthouden en zonder deze Hoop, zijn we de meest beklagenswaardige mensen op de hele wereld. Eeuwig leven in Zijn nabijheid is onze hoop en ons vooruitzicht, maar ook de opname vóór de grote verdrukking die over de wereld komen zal, geeft ons hoop.
Waar is deze laatste hoop op gebaseerd? We willen graag uitleggen waarom onze hoop is gelegen in een opname vóór de grote verdrukking.
Lees verder

Bijbeltekst ~ Kolossenzen 3:1-4


Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is,
Die aan de rechterhand van God zit.
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden,
Die ons leven is,
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Iran heeft al jaren lang veel invloed in Syrië, zodat ze daar veelal ongemerkt militaire bases kunnen bouwen, vele raketten naar Libanon hebben kunnen transporteren en een groot leger hebben kunnen opbouwen vergelijkbaar met de Hezbollah in Libanon. Er is maar één reden dat de Syrische president Bashar Al-Assad dit heeft toegestaan en nog steeds toestaat en dat is olie.
Als tegemoetkoming ontvangt Syrië gemiddeld 2 miljoen vaten olie per maand. Een recent rapport, geschreven door Karam Shaar, een macro-economische expert van het Midden-Oosten Instituut, heeft als conclusie: "Zonder een constante aanvoer van ruwe olie uit Iran zou het regime van president Bashar al-Assad een volledige economische ineenstorting hebben doorgemaakt." In ruil daarvoor heeft het regime Iran belangrijke economische, culturele en militaire investeringen in Syrië verleend. Economisch heeft Iran geïnvesteerd in Syrische infrastructuur, variërend van het bouwen en beheren van havens tot samenwerking met het regime bij telecommunicatieprojecten. Het kreeg onlangs een contract voor de bouw van 200.000 wooneenheden in een buitenwijk in het zuiden van Damascus. Cultureel heeft Syrië Iran toegestaan ​​het sjiisme te promoten: President al-Assad vaardigde een decreet uit waarin de leer van het sjiisme op Syrische scholen werd verplicht en opende in 2014 de eerste sjiitische openbare school van het land. Militair gezien heeft Iran niet alleen toegang tot de militaire bases van het Syrische regime, maar satellietbeelden van Image Sat International lieten zien dat Iran aan de grootste militaire basis in Syrië bouwt met de naam Imam Ali, dicht bij de Iraakse grens. Deze laatst genoemde basis werd drie dagen geleden nog gebombardeerd door Israël.
imamali
Iran: De druk op Iran is enorm groot, door de vele sancties die het land treffen. De werkloosheid is hoog, voedselprijzen zijn gestegen en de burgers lijden onder het regime van president Rouhani. Ondanks dit alles blijft Iran het grote doel voor ogen houden: Israël vernietigen. Volgens de internationaal bekende Islam-expert professor Bernard Lewis wil Iran bewust een kernoorlog met Israël ontketenen om de "Madhi" te laten verschijnen. Deze twaalfde imam, Mahdi, is de Islamitische messias, en met name sjiitische moslims geloven in dit verhaal.
De Mahdi zal verschijnen in Mekka, vergezeld van zonsopgangen in het westen. Hij vestigt zich in Kufa, waar Mohammed, zijn schoonzoon Ali en diens zoon Hoessein zich bij hem voegen. De hele wereld zal de Islam aanvaarden, al dan niet vrijwillig. Als de Mahdi verschijnt, breekt de Laatste Dag aan.
Een variatie op het idee van de Mahdi is dat Isa (Jezus) verschijnt in plaats van de Mahdi, of dat Isa en de Mahdi dezelfde persoon zijn. Hij gaat naar Jeruzalem om daar Dadjaal (de antichrist) en alle ongelovigen te doden. Na veertig jaar wordt hij in Medina begraven naast Mohammed.
Dit geloof in een komende Mahdi drijft Iran tot het uiterste, zodat de Mahdi kan verschijnen en heel de wereld islamitisch wordt.
Turkije: President Erdogan was het duidelijk niet eens met het beleid wat andere landen hem en Turkije oplegt. Hij verklaarde: “Sommige landen hebben raketten met kernkoppen, wij geen enkele." President Erdogan zei dit alles in een toespraak die hij hield in de centrale provincie Sivas in Turkije. Hij beweerde ook dat er geen ontwikkeld land ter wereld is die geen kernwapens bezit en voegde eraan toe dat Israël zijn nucleaire wapens gebruikt om anderen te bedreigen. “We hebben Israël in de buurt, als bijna buren. Zij schrikken andere landen af door kernwapens te bezitten. Zo maken ze zich onaantastbaar". Volgens Erdogan is Israël de enige bezitter van kernwapens in het Midden-Oosten, met naar schatting twee- tot vierhonderd kernkoppen in zijn arsenaal, maar het beleid van Israël is dat ze dit noch bevestigen noch ontkennen. Op deze manier krijgt Israël weer de schuld en plaatst president Erdogan zijn eigen land lijnrecht tegenover Israël.
Rusland: Vandaag bezoekt premier Netanyahu de Russische president Poetin om de regionale ontwikkelingen in het Midden-Oosten te bespreken en de situatie in Syrië. Naast een ontmoeting met president Poetin, zal er ook een ​​ontmoeting zijn met de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu.
Gisteren nog verklaarde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de annexatie van de Jordaanvallei kan leiden een "escalatie" in de regio en veroordeelde het aangekondigde voornemen van premier Netanyahu om de Jordaanvallei te annexeren als hij de verkiezingen van volgende week wint. Het ministerie verklaarde verder dat de uitvoering van het plan "kan leiden tot een sterke escalatie van de spanning in de regio en de hoop op langverwachte vrede tussen Israël en de Arabische buren kan ondermijnen."

Het zijn roerige weken, als we het nieuws volgen over Israël en het Midden-Oosten. Daarbij denkend aan geboorteweeën lijkt dit wel zo'n wee te zijn, waarmee we mogen zien en ervaren dat de geboorte van het kind, de Bruidsgemeente van Jezus Christus, weer een stap dichterbij is gekomen! Maranatha! Jezus, kom spoedig!
Met nog minder dan één week vóór de Israëlische verkiezingen is het zeer opmerkelijk dat de Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten Jason Greenblatt aankondigde te zullen stoppen met zijn taak als ontwerper van het vredesplan tussen Israël en de Palestijnen. Misschien nog wel opmerkelijker is dat zijn opvolger een orthodoxe Jood is, namelijk Avi Berkowitz. Hij groeide op in een Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, studeerde in Jeruzalem en spreekt vloeiend Hebreeuws.
Het is deze weken aftellen naar de presentatie van het vredesplan en verwachtingsvol uitkijken naar wat er nu écht in staat.

We zullen je, zodra het plan is gepresenteerd, op de hoogte houden!

Waarom kijken we met belangstelling uit naar het vredesplan? Dit komt omdat we in de Bijbel lezen dat er een verbond moet zijn wat de antichrist gaat versterken. (Daniël 9:27). Wat een mogelijkheid is, is dat het vredesplan wat binnenkort door president Trump wordt gepresenteerd het verbond kan gaan worden wat de antichrist gaat versterken. Het woord versterken betekent namelijk niet afsluiten of iets dergelijks, maar uitbreiden en de overhand krijgen (gabar in het Hebreeuws). Daarom zijn we ook benieuwd naar het vredesplan om te kunnen inschatten of het inderdaad een opstap voor de antichrist zou kunnen zijn. Met name ook de plannen over de Derde Tempel zijn reuze interessant. Zal daar iets over in staan in het vredesplan? Of in ieder geval over het beheer van de Tempelberg? Dit is nu nog in handen van de Islamitische Waqf.
Was er de afgelopen wel een dag zonder nieuws uit Israël? Het is misschien een retorische vraag, maar de afgelopen weken gebeurde er heel veel in en om Israël. Raketten vanuit de Gaza-strook, Hezbollah die raketten afschiet op het noorden van Israël, Israël die op zijn beurt de Hamas bestookt, terugvuurt op de Hezbollah, intussen in Irak een raketinstallatie vernietigd en in Syrië ook op verschillende plekken Iraanse doelen bombardeert.
Toch zijn deze schermutselingen niets in vergelijking met de dag van de echte aanval op Israël: "U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u" (Ezechiël 38:9). In deze profetie lezen we wat er komen gaat en verderop in Ezechiël lezen we de reactie van God Zelf: "Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dat zullen zijn weten dat Ik de HEERE ben" (vers 22 en 23).
Juist door de dreiging heen wil God laten zien wie Hij is! Hij is de Almachtige, die regeert.

Eergisteren kwam president Netanyahu met het nieuws naar buiten dat hij een deel van de Westelijke Jordaanoever zal gaan annexeren, als hij de verkiezingen wint. Met dit plan zal er grondgebied aan Israël worden toegevoegd, zodat "Judea en Samaria geen tweede Gaza worden." Daarnaast beloofde hij dat alle Joodse nederzettingen in deze gebieden ook toegevoegd zullen worden aan het land Israël. Op onderstaande foto is te zien, dat het blauwe gebied (Israël) een gedeelte Judea en Samaria beslaat. Het oranje gebied blijft onder Palestijns bestuur (waaronder Jericho). Op de onderste foto kun je beter zien om welk gebied het gaat: het is grijs omcirkeld.
annexatie
Area C
De achterliggende gedachte is, dat premier Netanyahu ten eerste stemmen wil winnen voor volgende week dinsdag, maar ook dat steeds duidelijker wordt dat zowel Jeruzalem als de Westelijke Jordaanoever niet een punt van discussie zullen zijn tijdens de onderhandelingen over het vredesplan. Deze timing met dit nieuws en en het openbaar worden van het vredesplan maken de komende weken bijzonder interessant!
Theday
Amir Tsarfati leert ons over de trouw van God. Wat Hij belooft gebeurt ook! Aan de hand van vele bijbelteksten laat Amir zien wat de belofte van God betekent en dat die Dag nadert. Een prachtige, duidelijke en bemoedigende lezing en Nederlands ondertiteld.
JDFaraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 8 september. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
hopeloosgeloof
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!