GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 26 APRIL 2018

Zandloper
~ KEEP CALM the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Nu de Amerikaanse reactie is geweest op de chemische aanval in Douma (oostelijk Damascus), lijkt alles weer tot rust te komen.


De raketaanval van de Amerikanen werd afgedaan als een speldenprikje en daar leek het ook wel op. Je kunt deze conclusie op het eerste gezicht wel trekken. Toch is er veel meer aan de hand: de gebouwen die in Syrië zijn bestookt door de Amerikanen zijn van te voren leeggehaald, zodat er alleen materiële schade is. Het werd uiteindelijk een door Rusland geregisseerde aanval van de Amerikanen. Angst, dat was dé reden waarom de aanval zeer beperkt bleef. Angst voor een grotere escalatie en een mogelijke 3e Wereldoorlog. Diegene die van deze angst profiteert is Vladimir Poetin. Rusland blijft de regie houden in het Midden-Oosten.

Dit scenario is nog steeds het zichtbare van wat wij lezen in Ezechiël 38. Geen overname door de Amerikanen, maar de Russen hebben het nog steeds voor het zeggen.


Onze hoop en verwachting ligt niet in een verdere escalatie van de strijd in het Midden-Oosten, we weten dat dit moet gebeuren. Het is verschrikkelijk dat mensen moeten lijden onder een leider die vooral om zichzelf denkt. Onze Leidsman is Jezus Christus in dit alles, onze ogen mogen op Hem gericht zijn. We vertrouwen op Zijn plannen, voor het gebeuren in de wereld, maar ook voor ons eigen leven. Hij zal voorzien in alles wat we nodig hebben. We mogen verwachtingsvol uitzien naar Zijn glorieuze komst, zodat we in een oogwenk worden meegenomen, waardoor we voor altijd bij Hem mogen zijn.

In deze nieuwsbrief wederom de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet,

John & Joanna

"Als een dief in de nacht"

horloge-zee
We hebben een artikel over het thema "als een dief in de nacht".
Deze zin wordt vaak aangehaald, om aan te geven dat we niet
kunnen weten wanneer Jezus komt.
Maar wat bedoelde Jezus met deze woorden?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Jesaja 26:20


Ga, Mijn volk,
treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u.
Verberg u voor een klein ogenblik,
totdat de gramschap over is.
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
Internationale inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hebben zaterdag 21 april voor het eerst in Douma onderzoek gedaan naar sporen van een mogelijke gifgasaanval. De OPCW laat weten dat er monsters zijn genomen. Die worden voor onderzoek naar het OPCW-laboratorium in Rijswijk gestuurd.

Er lijkt een bepaalde rust in Damascus te zijn nu de zogenaamde rebellen uit Douma en Oost Ghouta zijn verdreven.
Rusland: Vanuit Rusland zijn marineschepen in Tartus (Syrië) aangemeerd en daarnaast zijn er transportvliegtuigen in Syrië geland, beide met onderdelen voor het S-300 luchtverdedigingssysteem. Dit wordt gratis door Rusland aan Syrië geleverd en de bediening van het systeem mag vooralsnog alleen door de Russen gebeuren. Tegelijkertijd zijn er dreigingen richting Israël, dat het "catastrofale gevolgen" zal hebben, mochten ze het afweersysteem aanvallen.

Iran: Ook vanuit Iran komt de nodige oorlogstaal. Dreigementen dat Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk gemaakt worden en dat "onze vingers op de trekker zijn". Er werd ook gedreigd met een aanval op Israël op de Onafhankelijkheidsdag, twee dagen later werd Iran zelf getroffen door een aardbeving van 5,9 op de schaal van Richter. Het centrum van deze beving was 100 km ten oosten van de enige kerncentrale die Iran bezit. Daarna volgde een enorme zandstorm: Op Facebook kun je er hier meer erover bekijken.


Turkije: Er zijn vervroegde verkiezingen aangekondigd door de Turkse president Erdogan, deze zijn op 24 juni 2018. Oorspronkelijk zouden ze in november 2019 zijn. Het doel achter deze verkiezingen is macht uitoefenen, omdat pas na deze verkiezingen de grondwetswijzigingen van kracht worden die Erdogan meer macht geven.
Eind vorige week waren er de bijzondere festiviteiten, die stilstonden bij het grote wonder: 70 jaar Israël. De korte toespraak van premier Nethanyahu, de verlichte drones, die prachtig de geschiedenis van Israël weergaven, de eensgezindheid in de gemeenschap van Israël. Het hoogtepunt was het ontsteken van de 12 fakkels die de 12 stammen van Israël symboliseren. Daarvoor worden elk jaar twaalf personen uitgenodigd, die worden geëerd voor hun bijzondere prestaties voor de staat Israël. Onder hen waren een 92-jarige voormalige generaal van het leger en een 15-jarige meisje.
Premier Nethanyahu
Video van de korte toespraak op 19 april van premier Nethanyahu naar aanleiding van het zeventig jarig bestaan van de natie Israël. Zijn woorden zijn zeer opmerkelijk!
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati verschenen op 21 april.
Hij spreekt over de laatste ontwikkelingen in Turkije en Syrië
en heeft voor ons allemaal een enorme bemoediging.
JD Faraq
Prophecy update van 22 april 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
IK kom terug
en zal je tot MIJ nemen,
dan zul je zijn waar IK ook ben.
~Jezus
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet