GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 15 AUGUSTUS 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

"Wees sterk en moedig" waren woorden die tegen Jozua werden gezegd vlak voordat hij het Beloofde Land mocht binnengaan. Hij was zonder zijn geestelijke steun en toeverlaat, Mozes, en mocht na veertig lange jaren in de woestijn eindelijk het water van de Jordaan door om het Beloofde Land binnen te gaan.

En wij, willen wij sterk en moedig zijn nu het water van Jordaan te zien is en het Beloofde Land op ons ligt te wachten? We zijn niet allemaal veertig jaren onderweg geweest, maar de reis van iedereen zal pieken en dalen hebben gekend. Samen met God, maar ook zonder God, eenzaam en alleen! Maar die oversteek, staand aan de oever van de Jordaan, met de priesters en de ark van het verbond, dat moet een bijzonder intense belevenis zijn geweest.

Zou het een schaduwbeeld kunnen zijn van onze oversteek tijdens de opname naar het Beloofde Land? De ark van het verbond, is voor ons een Persoon geworden, Jezus Christus en Hij alleen maakt de oversteek mogelijk. Door Zijn verbond is het mogelijk om over te steken. Hij is de Deur, maar ook de Weg, de Waarheid en het Leven.

Tot aan die dag mogen we sterk en moedig zijn. Niet laten roven waar we in geloven, ziende op dé oversteek naar het hemelse Beloofde Land. Laten we elkaar aanmoedigen dat we de oevers naderen, de oevers van de Jordaan, daar wacht de ark, daar wacht Jezus Christus om ons op te halen, om een veilige oversteek te maken!

Graag willen we je attenderen op drie bijzondere "ONTDEK MEER" avonden die we dit najaar gaan houden. In onderstaand artikel kun je er meer over lezen. Mocht je in de gelegenheid zijn om één of meerdere avonden te komen: je bent van harte welkom!

In deze nieuwsbrief verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden in het Nederlands is en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"ONTDEK MEER" avonden

flyer
Dit najaar zullen we drie thema-avonden gaan verzorgen over Gods Heilsplan en de comeback van Jezus Christus.
We willen je hiervoor van harte uitnodigen!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Hebreeën 4:14-16


Nu wij dan een grote Hogepriester hebben,
Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God,
laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden,
maar Een Die in alles op dezelfde wijze
als wij is verzocht, maar zonder zonde.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen
en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Als we over Syrië en Damascus schrijven, denken we niet gelijk aan een connectie met de Hamas, maar toch blijkt die er te zijn. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië verhuisde Hamas zijn hoofdkantoor naar Turkije, maar nu zijn er plannen om weer terug te verhuizen naar Syrië. Er zijn hierover gesprekken gaande tussen Hamas-leiders en Syrische leiders met behulp van de Hezbollah en Iran. In een interview met Al Nahda News zei de Iraanse diplomaat Amir Al-Moussawi dat het herstellen van normale Hamas-Syrië-relaties van vitaal belang is voor de strijd tegen Israël, en ze zijn gebaseerd op gemeenschappelijke belangen.
Een lid van het politieke bureau van Hamas, Mahmoud al-Zahar, benadrukte het belang van het herstellen van de betrekkingen met Syrië, aangezien het Syrische regime "naast het Palestijnse volk staat en zich verzet tegen de bezetting". Hij voegde eraan toe dat "Hamas groot belang hecht aan het onderhouden van goede relaties met elke staat die vijandig is tegenover Israël."
Iran: De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven onverminderd hoog. Deze zomer werden twee Britse tankers door Iran in beslag genomen als reactie op de inbeslagname van een Iraanse tanker in de straat van Gibraltar door Groot-Brittannië. President Rouhani van Iran vertelde onlangs nog aan de pers dat een oorlog met Iran "de moeder van alle oorlogen" zou zijn, maar dat vrede met Iran "de moeder van alle vrede" zou zijn. Maar dat Iran op vrede uit is, blijkt nergens uit.
Want er komt meer oorlogstaal vanuit Iran: Zo beweerde de plaatsvervangend stafchef van de Iraanse strijdkrachten, Mehdi Rabbani, dat "geen enkel land in of buiten deze regio de capaciteit heeft om Iran tegen te gaan of uit te dagen in een oorlog over land". "Onze verdediging loopt tot aan de Middellandse Zee (Gaza-strook en Hezbollah) en ons front heeft zich uitgebreid tot aan de grenzen van het zionistische regime (Israël)".
Turkije: Zodra Israël iets doet wat in Turkse ogen verkeerd is, proberen ze via de pers hun mening en veroordeling te laten horen. Zo gaat het precies met het nieuws over de bouw van 2.300 huizen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever: Turkije veroordeelde Israël voor zijn goedkeuring van nieuwe woningbouw op de Westelijke Jordaanoever. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken was te lezen dat Israël de rechten van het Palestijnse volk blijft negeren door de bouw van meer dan 2.300 huizen in de onwettige nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. "We veroordelen dit onwettige beleid van Israël ten zeerste. Israël blijft openlijk en roekeloos het internationale recht schenden met een beleid van uitbreiding van onwettige nederzettingen", staat in de verklaring. "We weigeren te accepteren dat Israël niet werkt aan een tweestatenoplossing en we accepteren niet dat de bezetting permanent wordt. We herhalen dat we altijd de rechtvaardige zaak van onze broeders, het Palestijnse volk, en Palestina zullen steunen".
Rusland: De afgelopen tijd werd steeds duidelijker dat de banden tussen Rusland en Turkije hechter worden. Waar eerder Turkije meer een bondgenoot was van de Verenigde Staten, wordt nu vaker de kant van Rusland gekozen. We zien dit terug in de keuze voor het Russische S-400 luchtverdedigingssysteem en de bouw van de TurkStream-gaspijplijn van Rusland naar Turkije onder de Zwarte Zee door. Ook zijn er besprekingen gaande over een gezamenlijke productie van burgervliegtuigen en helikopters. Hiermee lijkt de alliantie op defensie en energiegebied te groeien.

Die samenwerking zien we ook in de profetie van Ezechiël 38 terug. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit gebeurd, maar het wekt wel verwachting op dat we dit nu, in onze tijd, zien gebeuren. Het zien uitkomen van Bijbelse profetie bouwt ons geloof in Jezus Christus op en het versterkt hetgeen waarop we hopen: de spoedige komst van Jezus Christus.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog niet besloten of hij het politieke deel van zijn vredesplan voor het Midden-Oosten wil onthullen vóór of ná de Israëlische verkiezingen, vertelde de speciale VS-gezant Jason Greenblatt aan Bloomberg Television in een interview afgelopen maandag. Daarnaast zei Jason Greenblatt dat de VS uiteindelijk hoopt op een akkoord met de Palestijnse Autoriteit, hoewel de PA de Verenigde Staten heeft geboycot sinds de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.
"We zijn niet op zoek naar een verandering van regime, president Mahmoud Abbas is de leider van de Palestijnen, dus we hopen dat hij aan tafel kan komen", zei hij verder. "We hopen op betrokkenheid van de Palestijnse Autoriteit." Jason Greenblatt gaf niets prijs hoe het politieke plan eruit ziet, maar zei dat president Trump snel zal moeten beslissen om het plan te presenteren vóór of ná de Israëlische verkiezingen op 17 september en mocht het erna zijn om dan ook te wachten totdat een nieuwe regering is gevormd. "Dit conflict zal alleen worden opgelost door directe onderhandelingen tussen de partijen," benadrukte Jason Greenblatt. "Het is niet aan de Verenigde Staten, Europa of de Verenigde Naties om te eisen hoe dit conflict kan worden opgelost." De PA heeft meermaals het Amerikaanse vredesplan verworpen nog voordat het werd onthuld en beweert dat het plan alleen maar in het voordeel van Israël is.

We kijken met belangstelling uit naar het vredesplan, omdat we in de Bijbel lezen dat er een verbond moet zijn wat de antichrist gaat versterken. (Daniël 9:27). Als de antichrist het verbond wil versterken, zal er al een verbond moeten zijn en dat kan het vredesplan zijn. Dat plan zal versterkt worden: het zal uitgebreid worden en de overhand krijgen, dat is wat het woord versterkt (gabar in het Hebreeuws) betekent.
Vorige week was er de herdenking op 9 Av (10 Augustus), dat zowel de eerste als de tweede Tempel op deze dag werden verwoest en dat ging gepaard met de nodige onlusten op de Tempelberg.
Ook werd er bekend gemaakt door het Tempelinstituut, dat rabbijnen hebben geëxperimenteerd met het verbranden van een rode vaars. De voorbereiding en het doel van de rode vaars, zoals beschreven in Numeri 19, geeft aan dat de hele tempeldienst afhankelijk is van de aanwezigheid van water vermengd met as van de rode vaars, het enige middel om iemand te reinigen die met een lijk in contact is gekomen (Numeri 19:9).
Omdat reinheid een voorwaarde is voor het mogen bezoeken van de Tempelberg en wordt aangenomen dat iedereen bewust of onbewust onrein is geworden door in contact te komen met de dood, kan niemand het voorhof van de Tempel binnengaan, totdat er een rode vaars is gevonden en op de juiste manier is bereid.
Daarnaast bracht het Tempelinstituut deze volgende video uit om daarmee het verlangen weer te geven naar de Derde Tempel en het verschijnen van de Messias. Een bijzondere video die oproept om jezelf klaar te maken voor Zijn komst!
JDFaraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 11 augustus. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii. Dit keer spreekt hij over angst, de video is zeer bemoedigend!
Amir Tsarfati
Amir Tsarfati spreekt op locatie in Griekenland over de stad Korinthe en wat Paulus daar deed. En wat dit voor ons betekent in deze tijd.
Heel mooi en bemoedigend en Nederlands ondertiteld.
Hoor ik de voetstap van Jezus, mijn Heer?
Is dan Zijn komst zó nabij?
Zijn wij in 't donkerste deel van de nacht?
Morgenster, dan verschijnt Gij!
Ben ik een dienstknecht die wacht op zijn Heer,
wakende, doende wat Hij
mij als een taak, als een opdracht, hier geeft?
Maakt dus Zijn komst mij zo blij?

'Ja, Ik kom spoedig', zo zegt Hij met vreugd';
Christus verlangt naar Zijn Bruid.
Zien wij, in heilig verlangen naar Hem,
óók naar het ogenblik uit,
dat de bazuinklank d' ontslapenen wekt?
Dan gaan wij Hem tegemoet!
O, wat een vreugde mijn Heiland te zien,
Hem Die mij kocht met Zijn bloed.

Juist het verlangen naar Hem, naar Zijn komst,
doet mij getuigen van Hem;
en 't is mijn bede dat menigeen nog
hoort naar Zijn smekende stem.
Jezus alleen is de Deur en de Weg,
geeft voor de Bruiloft het kleed.
Kind'ren van God, uw Verlosser komt dra;
houdt voor Zijn komst u gereed!

Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!