GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 4 JULI 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Als je ziet op de kalender dat de maand juli alweer is aangebroken, kunnen de vakantiekriebels beginnen te komen. Als je het voorrecht hebt om op vakantie te mogen, bedenk je ineens dat het al bijna zover is! Er moeten nog dingen geregeld worden vóór die tijd en oh ja, het gras moet ook nog nodig gemaaid en wie zorgt er ook al weer voor de planten?

Vakantiekriebels, we herkennen het allemaal wel! Maar..... hebben we ook opnamekriebels? We hebben het voorrecht om de generatie te zijn die al de geboorteweeën, die voorzegd zijn in Mattheus 24, te zien gebeuren. We zien Bijbelse profetie tot leven komen, we zien als het ware Zijn komst al aan de horizon verschijnen. Zoals je vóór de vakantie bedenkt, wat je nog nodig hebt om op vakantie te kunnen, mag je ook in deze laatste dagen bedenken, wat je nog wil doen vóór de komst van Jezus Christus. Wat je ook bedenkt, wees sterk en moedig om dát te doen, je staat er niet alleen voor! God is aan je zijde. Elk zaadje wat je zaait, zal door God tot wasdom komen. Elk woord wat je spreekt, mag tot leven zijn voor die ander, tot eer van die Ander. Ga heen en verkondig, nu het nog kan! Niet omdat het moet, maar omdat de liefde van Christus je dringt.

Intussen zal er telkens verbazingwekkend en tegelijkertijd profetisch nieuws blijven uitkomen. Zo kwam Facebook met het nieuws dat zij een nieuwe digitale munt op de markt gaan brengen met de naam Libra. Zien we hier de contouren van één wereldmunt? In ons artikel hierover, waarvan verderop in de nieuwsbrief de link staat, proberen we uit te leggen wat deze munt is en antwoord te geven op de vraag of dit inderdaad een voorloper is van die ene wereldmunt.

In deze nieuwsbrief verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden in het Nederlands is en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

PS. De komende weken zal de nieuwsbrief even niet verschijnen, maar op 15 augustus zal de eerstvolgende weer uitkomen. Mocht er in de tussentijd iets gebeuren wat écht gedeeld moet worden, komt dit uit in een verkorte nieuwsbrief.

"Libra: de wereld in (on)balans"

Libra 2
Facebook gaat een nieuwe digitale munt lanceren, de naam hiervan is Libra. Met deze munt moet straks een groot gedeelte van de wereldbevolking kunnen kopen en verkopen en dat allemaal via de smartphone. Lijkt dit niet op een voorloper van Openbaring 13?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Johannes 16:13


Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,
zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,
want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken,
maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken,
en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Zondagnacht was er een grote raketaanval door Israël op Syrië. Zo werd in Jamraya (10 kilometer ten noordwesten van Damascus) een hangar geraakt van het Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) waar zeer waarschijnlijk geavanceerde wapensystemen lagen opgeslagen, maar ook een basis waar de Iraanse Revolutionaire Garde hun hoofdkwartier hebben. Hieronder is de satellietfoto van de hangar van vóór en ná de raketaanvallen te zien. Ook in Homs werden er Iraanse doelen geraakt.
Syria-Jarmaya-1-July-2019
Yossi Cohen, het hoofd van de inlichtingendienst Mossad, zei maandag dat "Israël het er niet mee eens kan zijn dat Syrië een platform wordt voor Iraanse strijdkrachten die tegen ons worden gebruikt. We kunnen niet akkoord gaan dat Syrië een logistieke basis wordt voor het overbrengen van wapens naar Hezbollah en Libanon."

Doordat Syrië reageerde met hun S-200 raketafweersysteem op de aanval vanuit het luchtruim van Libanon, landde er één van deze raketten op Noord-Cyprus en veroorzaakte daar een enorme explosie. Zelfs op deze onbedoelde en niet gewenste manier maken Rusland en Turkije verbinding met elkaar: Een raket van Russische makelij landt in het gebied wat door Turkije wordt bezet. Dit nieuws zal niet goed zijn gevallen in zowel Rusland als Turkije.
Iran: In Wenen waren vorige week vrijdag besprekingen tussen Iran en de overige landen die nog steeds achter de nucleaire deal staan: Groot-Brittanië, China, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Europa wordt onder druk gezet door Iran om tot een oplossing te komen en dat heeft al geleid tot INSTEX. In het Engels is dit de afkorting van "Instrument in Support of Trade Exchanges" en het is een systeem waar Europese landen aan meedoen om de sancties van de Verenigde Staten te omzeilen. Voor Europa is de insteek om voedsel, medicijnen en medische apparaten te verkopen aan Iran. Op deze manier is er geen steun van Europa voor de sancties van de Verenigde Staten.
Turkije: Opnieuw komen Rusland, Turkije en Iran bij elkaar, de plaats is nog niet bekend, maar dit zal eind juli gebeuren, volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov. De presidenten Poetin en Erdogan spraken elkaar tijdens de G20-top in Osaka, Japan en dit was de uitkomst daarvan: er komt een vervolg van de Astana-bijeenkomsten over Syrië. Sinds november 2017 zijn er al diverse besprekingen geweest, maar dit keer wordt, opvallend genoeg, ook Libanon uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.
Rusland: Vorige week was er in Jeruzalem een unieke topontmoeting tussen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton, de Russische minister van Veiligheidsraad Nikolai Patrushev en de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Meir Ben-Shabbat. Dit onder leiding van premier Netanyahu. Het draaide om één belangrijk punt: de regionale veiligheid met de focus op de rol van Iran in Syrië. Uitkomst was dat er geen overeenstemming werd bereikt tussen Israël en Rusland, maar dat Rusland oogluikend de aanvallen van Israël op Iraanse doelen in Syrië blijft toestaan. In ieder geval zolang Russisch materiaal of vooral militairen er niet rechtstreeks door wordt geschaad.

We blijven zien dat Iran, Turkije en Rusland hun gezamenlijke koers blijven varen en dat is natuurlijk in lijn met Ezechiël 38, waar deze drie landen genoemd worden. Uit deze profetie leren we dat deze landen Israël zullen binnenvallen om buit te behalen, maar ook dat God Zelf zal ingrijpen: "Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben." (Ezechiël 38:23)
Vorige week was de presentatie van het economische deel van het vredesplan in Bahrein. Vele zakenlieden kwamen naar Bahrein om te discussiëren over het plan, waaronder ook de voorzitter van het IMF, Christine Lagarde. Zij verklaarde dat het missende onderdeel van het vredesplan de vrede zelf is en daarmee heeft ze gelijk. De insteek van het plan is om eerst op het economische vlak te bekijken wat mogelijk is en daarna pas op het politieke vlak. Verder verklaarde ze dat stabiliteit en veiligheid cruciaal zijn voor het succes van het economisch plan. De Palestijnen hebben een groot economisch potentieel dat alleen kan worden vervuld door serieuze hervormingen en bescherming voor investeerders die serieuze inspanningen voor corruptiebestrijding moeten omvatten. Maar die alleen zijn niet genoeg, zei ze, en benadrukte dat een "bevredigende vrede" noodzakelijk is voor welvaart. "Het is een kwestie van alle ingrediënten bij elkaar te voegen," zei Lagarde. "Het verbeteren van de economische omstandigheden en het aantrekken van duurzame investeringen in de regio hangt uiteindelijk af van het kunnen bereiken van een vredesakkoord," zei ze in een verklaring uitgegeven door het IMF na haar opmerkingen. "Vrede, politieke stabiliteit en wederzijds vertrouwen tussen alle betrokken partijen zijn essentiële voorwaarden voor het succes van elk economisch plan voor de regio."
Dit voorstel van Jared Kushner is sterk afhankelijk van particuliere investeringen in de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Egypte, Jordanië en Libanon, waar het voorziet in het creëren van een miljoen nieuwe banen, het terugdringen van de Palestijnse werkloosheid, het verdubbelen van het Palestijnse bruto binnenlands product en het verminderen van het Palestijnse armoedecijfer met 50% door projecten in de gezondheidszorg, onderwijs, water, toerisme, transport en landbouw. Het plan erkent dat het succes ervan afhangt van de voltooiing van een lang ongrijpbare Israëlisch-Palestijnse vredesovereenkomst. Maar die noodzaak werd door de deelnemers erkend tijdens de tweedaagse workshop in Bahrein.
Een bijzondere opening dit weekend in Jeruzalem! Jason Greenblatt opende samen met David Freedman een gedeelte van de Pelgrimsweg. Deze weg dateert van de tijd van de Tweede Tempel en diende voor de Joden als toegangsweg van de Siloah vijver naar de tempel. Tijdens de opgravingen, die in totaal zes jaar duurden, werden diverse voorwerpen uit die tijd gevonden, zoals zilveren munten, sieraden en aardewerk vaten voor het bewaren van olie en parfums. Kortom: een zeer bijzondere weg. Hieronder kun je een korte video zien over de opgravingen en de historische betekenis van de Pelgrimsweg.
pilgrimroad
JDFaraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 30 juni. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii. Dit keer spreekt hij over vervulde profetieën, zeer bemoedigend!
peterleau
Dit keer ook een Nederlandstalige video! Vanuit de Emmanuel Gemeente in Deventer spreekt Peter de Leau over de opname van de Bruidsgemeente en de wederkomst van Jezus Christus.
't Is nog maar kort!
Ziel, wil niet versagen.
Komen voor u ook nog donkere dagen,
voert u de Heer in diepte soms af,
gaat het zelfs tot in de dood en in 't graf,
't Is maar voor kort!

't Is maar voor kort!
Voor wie Jezus verwachten
wijkt dra de droefheid, voorbij zijn de nachten.
Zien wij de Blinkende Morgenster thans?
Daar straalt de Zon in haar hemelse glans.
't Duurt nog maar kort! '

t Is nog maar kort!
De feestzaal is klaar.
Wij gaan Hem tegemoet, heel de heilige schaar.
De dood is verslonden, de zege is behaald
door Hem, Die voor ons met Zijn bloed heeft betaald.
't Is nog maar kort!

't Is nog maar kort!
En 't is maar een ‘nu’.
In één ogenblik zijn wij dan, Heer, bij U!
Wij danken en loven en juub'len in ’t licht.
Dan zien wij U van aangezicht,
't Is nog maar kort!

J.L.R. Rouw sr uit 1966
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!