GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 6 JUNI 2019

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Vandaag is het D-Day en dat is een bijzondere dag: 75 jaar geleden kwamen de geallieerden in Frankrijk aan! We proberen wel eens voor te stellen, hoe het moet zijn geweest voor de militairen die in de landingsvaartuigen zaten te wachten totdat ze vlak voor het strand uit hun vaartuig moesten. Zovelen hebben het helaas niet gered, terwijl de missie voor iedereen duidelijk was: Europa moest en zal bevrijd worden.

Een andere dag is ook héél belangrijk voor ons: V-Day. Dit is dé dag dat Jezus Christus voor ons stierf aan het kruis en dat de victorie op de duivel werd behaald. Deze overwinning hebben we niet zelf behaald, maar we mogen weten dat de overwinning wel vóór ons is behaald, net als op D-Day. We mogen de positieve gevolgen ervaren in ons dagelijks leven van beide overwinningen: we leven in vrijheid zowel in ons land als in het geestelijke. De Waarheid heeft ons vrij gemaakt en wie in de Zoon gelooft is waarlijk vrij.

En nu? Nu kijken we uit naar R-Day: Rapture Day. Dé dag dat ons aards lichaam wordt veranderd in een onvergankelijk verheerlijkt lichaam. Dé dag dat we de Here Jezus Christus ontmoeten. Dé dag dat we niet meer hoeven te geloven, maar dat ons geloven zien is geworden. Wat een dag zal dat worden! Over de opname van de gemeente is veel verdeeldheid, het is een onderwerp waarin christenen helaas lijnrecht tegenover elkaar staan en waar veel discussie over is. Om je te bemoedigen hebben we een kort artikel geschreven over de Hoopgever, Jezus Christus, Die zal verschijnen.

In deze nieuwsbrief verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's. We hebben er weer één gevonden in het Nederlands is en dus te volgen voor iedereen.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom,

John & Joanna

"Hoopgever of hooprover"

hoopgever
Wat we steeds meer merken is dat het moment van de opname enorm onder vuur ligt. We bestoken elkaar met Bijbelteksten om gelijk te krijgen dat de opname ná de Grote Verdrukking is, of halverwege. Maar vooral liggen diegenen onder vuur die geloven in en vertrouwen op de opname vóór de Grote Verdrukking. Die laatste groep willen we graag een hart onder de riem steken!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Jakobus 5:7-8


Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere.
Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land,
en heeft daarbij geduld,
totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.
U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken,
want de komst van de Heere is nabij.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Weer moest Israël optreden als tegenreactie op de twee raketten die vanuit Syrië op de Hermonberg terechtkwamen. Dit keer was er een raketaanval op het T4-vliegveld net ten zuiden van Tiyas (Midden-Syrië) en op magazijnen ten zuiden van Damascus. In totaal vielen er 10 doden en meerdere gewonden.
In de maand mei is het geweld in Syrië en dan met name in de provincie Idlib helaas weer opgelaaid. In totaal vielen er in één maand tijd 1149 doden, onder wie vele burgers. Rusland, Iran en Turkije lijken het maar niet eens te worden over een duidelijke aanpak van het geweld in Idlib en helaas zijn burgers daarvan het slachtoffer. Ook de Verenigde Naties houdt zich afzijdig, waar Israël vaak wel veroordeeld wordt.
Iran: De leider van de Iraanse islamitische revolutie, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, heeft er bij andere moslimlanden op aangedrongen zich samen te verenigen tegen het Israëlische regime. Hij maakte deze opmerking in een ontmoeting met een groot aantal Iraanse autoriteiten, ambassadeurs van moslimlanden en mensen uit alle lagen van de bevolking op woensdag.
De leider zei dat "sommige islamitische landen proberen een compromis te sluiten met het Israëlische regime en onenigheid te zaaien onder moslims. Het is beter om hen aansporen zich te bekeren van het verkeerde pad dat zij hebben gekozen."
De leider zei dat het probleem van Palestina de meest dringende kwestie van de moslimwereld is. Hij heeft een aantal islamitische landen verworpen omdat ze werkten in overeenstemming met de doelstellingen van de VS en het Israëlische regime. Hij eindigde met: "Vanaf het begin benadrukte de Islamitische Republiek Iran de noodzaak om de Palestijnse natie te verdedigen en op te staan ​​tegen overheersende machten. We zullen dit verzet voortzetten".
Turkije: President Erdogan herhaalde dinsdag nog maar eens dat de aankoop van de Russische S400-antiraketsystemen gewoon doorgaat. Hij vertelde aan de pers dat er "een overeenkomst is, waar we vastberaden zijn om deze te houden en we zullen geen stap terug doen." De Verenigde Staten is het met deze aankoop niet eens en vindt dat een NAVO-bondgenoot geen wapens van een tegenstander mag verwerven. Op de G20 top in Japan later deze maand (28 en 29 juni) staat er een ontmoeting gepland tussen beide presidenten, Trump en Erdogan, om deze kwestie te bespreken. Turkije zal de zijde van Rusland blijven kiezen, niet omdat ze president Trump dwars willen zitten, maar omdat de Bijbel ons dat leert. De coalitie van Rusland, Iran en Turkije zal steeds meer vorm krijgen, zodat het fundament wordt gelegd voor de Ezechiël 38-oorlog.
Rusland: In Jeruzalem wordt er deze maand een bijeenkomst georganiseerd van beveiligingsfunctionarissen uit Israël, Rusland en de VS, volgens een verklaring van het Witte Huis. De nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, ambassadeur John Bolton, de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Meir Ben-Sjabbat en de Russische minister van Veiligheidsraad Nikolay Patrushev zullen elkaar in Jeruzalem ontmoeten om regionale veiligheidsproblemen te bespreken. Vooral zal er gesproken worden over het conflict in Syrië, de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië en de Iraanse dreiging in de regio. Premier Netanyahu gaf aan voorstander te zijn van deze bijeenkomst en het "bijzonder te vinden dat twee supermachten ervoor kiezen om in Israël te komen en over de Israëlische veiligheid te praten." Zou het kunnen zijn, dat de Russische belangen anders liggen en dat zij er vooral op uit zijn hun invloed te vergroten? Dat lijkt ons meer waarschijnlijk.
Jared Kushner had gisteren een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, hoofd van de Europese Commissie en Federica Mogherini, hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie, samen met andere Europese functionarissen. Tijdens hun gesprekken drong Jean-Claude Juncker er bij de Verenigde Staten op aan "de behoeften van zowel Israëliërs als de Palestijnen te eerbiedigen bij toekomstige vredesbewegingen in het Midden-Oosten".
Kushner had zelf om deze bijeenkomst gevraagd om "enkele gedachten te delen over de weg naar vrede in de regio". EU-functionarissen onderstreepten het fundamentele belang van de Europese Unie voor een duurzame en houdbare vrede en stabiliteit in de regio.
Jared Kushner zal het economische deel van het vredesplan presenteren op 25 en 26 juni, wanneer Bahrein de bijeenkomst "Peace for Prosperity" organiseert. Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emeraten hebben al gezegd dat ze de top zullen bijwonen. Van de Arabische Golfstaten wordt verwacht dat ze toezeggingen doen om de slecht draaiende economie van de Palestijnse Autoriteit te versterken.
Het is nog niet duidelijk wanneer de politieke aspecten van het vredesplan zullen worden onthuld; het plan zou oorspronkelijk worden uitgerold nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de coalitieonderhandelingen had voltooid en zijn nieuwe regering had gevormd. Helaas zijn deze gesprekken mislukt en daarom worden er op 17 september nieuwe verkiezingen gehouden.
Nieuwe verkiezingen zijn nodig in Israël, nu het premier Netanyahu niet lukt om een coalitie te vormen met andere partijen en dit is voor het eerst in het zeventig jarig bestaan van Israël dat dit nodig is. De verkiezingen zullen op 17 september worden gehouden. Is dit een bijzondere gebeurtenis? Het zou zo maar kunnen, want wat gebeurt er nu verder met het openbaar maken van het vredesplan? Wordt eind juni in Bahrein wél de economische bijeenkomst gehouden en wordt het daarna weer verder afwachten? Nu vooraf is het lastig om te bepalen, maar we verwachten dat de nieuwe verkiezingen wel degelijk effect heeft op het openbaar worden van het vredesplan.
Ook was het afgelopen zondag Jeruzalemdag: de herdenkingsdag dat in 1967 geheel Jeruzalem werd heroverd en weer één stad werd. Op de Tempelberg was het zondag onrustig doordat moslims Joden belette dit feit te vieren, zoals je in onderstaande video kunt zien:
Tempelberg
Faraq
De nieuwste video van JD Farag is verschenen op 2 juni. Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kanoehe op Hawaii.
Perry Stone
Er lijkt soms zoveel verwarring over het moment van de opname. Is het nu voor, halverwege of aan het einde van de grote verdrukking, ook wel de 70ste en laatste jaarweek uit Daniel 9 genoemd. Perry Stone legt in deze video uit waarom het onmogelijk aan het einde van de grote verdrukking kan gebeuren. De video is Nederlands ondertiteld.
Geringe last
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!