GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 9 AUGUSTUS 2018

Zandloper
~ KEEP CALM: the BEST is yet to come ~
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

In deze bijzondere zomer, met de hitte en de droogte, gaan wij ons steeds meer richten op de komende najaarsfeesten.

Deze feesten zijn te vinden in Leviticus 23:23-43, maar ook in Numeri 29 worden deze feesten en hun uitleg genoemd. God heeft een bedoeling met deze feesten en dat is niet om het vieren zelf. Deze feesten zijn veel meer Gods gezette tijden, afspraken in een kalenderjaar om stil te staan bij Gods grootheid en voorzienigheid en om daar dankbaar voor te zijn en het wijst naar één Persoon: Jezus Christus. Het Hebreeuwse woord wat in zowel Genesis 1:14 als in Leviticus 23 voor vaste tijden en feesten staat is "moadiem".

Ook geloven wij dat de gezette tijden een voorafschaduwing zijn van Jezus' eerste en tweede komst. Tijdens Pesach werd een lam geslacht om de zonden te bedekken, hoeveel dieper van betekenis is het offer van Jezus' kruisdood, dat de zonden van de wereld wegnam. Alle vier de voorjaarsfeesten werden vervuld door Jezus.

Daarom verwachten wij dat ook de najaarsfeesten vervuld gaan worden door Jezus, exact op het moment dat zij gevierd behoren te worden. In een artikel lichten we deze feesten toe en welke vervulling Jezus er aan kan geven. Het helpt om het tijdsplan van God te zien, die in Zijn gezette tijden zijn gelegd.

In deze nieuwsbrief vind je naast het genoemde artikel over de onvervulde feesten, de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij enkele nieuw verschenen video's.

Hartelijke groet en shalom,

John & Joanna

P.S. In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende nieuwsbrief op 30 augustus verschijnen.

"Onvervulde feesten"

Israël
De komende maand worden de najaarsfeesten gevierd in Israël. Wat kunnen wij leren van deze feesten, als we weten dat Jezus de voorjaarsfeesten allemaal op exact het juiste moment heeft vervuld?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Genesis 1:14


En God zei:
"Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf
om scheiding te maken tussen de dag en de nacht;
en laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden
en van dagen en jaren!"
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor u bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina.
Rusland: De samenwerking met Israël heeft tot gevolg dat Russische soldaten de grens met Syrië in het noorden van Israël bewaken en dat Iraanse troepen op minstens 65 kilometer van de grens behoren te zijn. Toch zal deze samenwerking stuk lopen, omdat Rusland Israël aan gaat vallen om er een grote roof te plegen (Ezechiël 38:13).

In Sochi kwamen vertegenwoordigers van Rusland, Turkije en Iran bij elkaar om de situatie in Syrië te bespreken. Op de agenda stonden de vorming van een tijdelijk bestuur voor Syrië, de voortgang van de wapenstilstand en de terugkeer van Syrische vluchtelingen. Er zijn al meerdere besprekingen geweest dit jaar en deze bijeenkomst is een vervolg daarop. Het geeft aan dat deze landen samenwerken om controle te houden in Syrië en Amerika uitsluiten om aan deze besprekingen mee te doen.

Iran: De Amerikaanse sancties tegen Iran zijn afgelopen dinsdag ingegaan. Elk land dat met Iran handel drijft, zal niet meer met Amerika handel mogen drijven en richt zich met name op handel in Amerikaanse dollars, metaal, steenkool en auto's. Daarnaast wordt de leefsituatie in Iran steeds moeilijker: geld is bijna 50% minder waard dan in mei. Ook probeert het Iraanse regime de opstanden te stoppen. Zo werd er in de stad Zanjan internet en de mobiele telefoonlijnen geblokkeerd en werd de stroom om 10.00 uur 's avonds uitgezet. De opstanden zijn niet gericht tegen Israël of Amerika maar tegen de eigen regering.


Turkije: Zoals in Iran de rial in waarde daalt, gebeurt hetzelfde in Turkije: ook de lira wordt steeds minder waard. Dit helpt mee om de samenwerking met andere landen te zoeken waar het ook slecht gaat (Iran en Rusland) en de afgunst te vergroten naar Israël en Amerika, landen waar het juist heel goed mee gaat, economisch gezien. Deze situatie creëert meer en meer het recept voor oorlog om in Israël roof te plegen.
Geld is steeds meer de motor achter het vredesplan. Jared Kushner probeert de Palestijnen ervan te overtuigen om rond de tafel te komen zitten, omdat hij voor de Palestijnen goede economische vooruitzichten heeft klaarliggen. Het team dat de "overeenkomst van de eeuw" moet gaan sluiten wordt steeds verder uitgebreid om elk aspect van de overeenkomst uit te werken. De drie pijlers waarop de overeenkomst wordt gebouwd zijn de volgende: het draait om de politieke aspecten, de economische en één om de communicatie te verbeteren. We zien dat de pogingen om deze overeenkomst te sluiten nog steeds niet worden opgegeven, alleen al om geen gezichtsverlies te lijden.
De afgelopen weken stapelden de gebeurtenissen in Israël zich op: een Syrisch gevechtsvliegtuig werd neergeschoten, Iraanse troepen dicht bij de grens met Israël in het noorden, pogingen om een echt staakt-het-vuren te bereiken met de Palestijnen, zodat ook de luchtballonnen met vuur en bommen stoppen, een grote steen die uit de Klaagmuur valt, protesten in binnen- en buitenland tegen de nieuwe basiswet, de moord in Syrië op Aziz Asbar, hoofd van het Syrische onderzoekscentrum naar chemische wapens door vermoedelijk de Mossad, lichte aardbevingen in het noorden van Israël en het doden van 7 IS-strijders vlak bij de grens met Syrië.

Opmerkelijk was een rapport van de Israëlische "Raad van State" (de organisatie die de Knesset adviseert en waar ook de ombudsman onder valt). Yosef Shapira is lid van deze organisatie en hij lichtte dit rapport toe, waarin onderzoek is gedaan naar aardbevingen in Israël. In dit onderzoek kwam naar voren dat er op termijn een grote aardbeving (7,5 op de schaal van Richter) in Israël wordt verwacht, waarbij 7000 doden kunnen vallen. In de Bijbel wordt dezelfde aardbeving genoemd met hetzelfde aantal doden, als de twee getuigen opstaan en terug gaan naar de hemel: "En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel" (Openbaring 11:13).

Gisteren en vandaag, tot vanmorgen half acht aan toe, werden er opnieuw vele raketten en motiergranaten vanuit de Gaza strook op Israël afgevuurd. Inmiddels zijn dit er maar liefst 211 en helaas zijn er tot nu toe 17 gewonden gevallen in Israël. Het Israëlische Leger kijkt absoluut niet lijdzaam toe, er werden in totaal 140 doelen in de Gaza strook onder vuur genomen. Onder de doelen zijn wapenopslagen en trainingskampen van de terreurorganisatie Hamas. We zien nu weer opnieuw dat de Hamas er niet op uit is om vrede te sluiten met Israël.
Amir Tsarfati
De nieuwste video van Amir Tsarfati is verschenen op 5 augustus 2018.
Hij bespreekt de crisis in de Rode Zee en Perzische Golf vanwege een oefening van het Iraanse leger en heeft het over de situatie aan de grens van Israël met Syrië.
JD Faraq
Prophecy update van 5 augustus 2018 van Pastor JD Faraq.
Hij is voorganger van de Calvary Chapel Kaneohe op Hawaii.
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is,
brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet,
maar op de dingen die men niet ziet;
want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk,
maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 Korinthe 4:17-18
Volg ons via social media
facebook twitter youtube instagram website
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!
MailPoet