GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 12 NOVEMBER 2020

nieuwsbrief1111
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Dank je wel dat je weer de moeite neemt om onze nieuwsbrief te lezen! Het is voor ons een voorrecht om hem te mogen maken en nu al naar bijna duizend abonnees te versturen.

We zijn bevoorrecht om wakker te zijn in deze tijd, om naast de waan van de dag het grote plaatje te leggen: het Heilsplan van God. Het lijkt ons verschrikkelijk om juist nu te moeten leven zonder hoop en verwachting, zonder God en maar af te wachten of het ooit weer beter wordt.

Onze gedachten kunnen gevuld worden met alles wat er om ons heen gebeurt en dat is niet verwonderlijk. Toch roept Paulus ons op om ons te vullen met andere gedachten: al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat (Filippenzen 4:8). Jezus Christus is waar, is eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, kortom: vul je gedachten met Hem.

Hij is de Alpha en de Omega; het begin en het einde. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om staande te blijven in deze wereld. Die Geest troost jou, helpt jou, geeft je geloof, vult je met wijsheid en wordt ook de Geest van het zoonschap genoemd (Romeinen 8:15). Door deze Geest roepen wij "Abba, Vader!". Daarom hebben we met elkaar een missie, een doel om anderen te bereiken met de boodschap van genade en de liefde van Jezus Christus te laten zien.

We kunnen een ander niet overtuigen om een keuze te maken voor Jezus Christus, dat doet de Geest, maar we kunnen wel zaaien in mensenharten, antwoord geven op vragen en laten zien dat we verbonden zijn met de Geest en daardoor een bijzondere rust over ons hebben.

In onderstaand artikel staan we stil bij de turbulent verlopen Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wie uiteindelijk gaat winnen weten we niet. Wat we wél weten is een andere en véél belangrijkere overwinning al is behaald: door Jezus Christus Zelf. In Hem zijn wij méér dan overwinnaar!

Verder in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en zoals altijd sluiten we af met een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

EN DE WINNAAR IS????

ingod
Wie is de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Joe Biden of toch Donald Trump? Binnenkort zullen we het allemaal weten! De echte winnaar is gelukkig al bekend!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Johannes 14:1-3


Laat uw hart niet in beroering raken;
u gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;
als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb,
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,
opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf en hebben we het over het Abraham-akkoord en de chrislam. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Vandaag en gisteren werd in Damascus de Internationale Conferentie over de terugkeer van Syrische vluchtelingen gehouden. Doel is een einde te maken aan het lijden van de vluchtelingen en hun terugkeer naar hun thuisland te vergemakkelijken. Dat is positief nieuws voor al die Syriërs die naar Libanon en Jordanië zijn gevlucht. Tegelijkertijd is de burgeroorlog niet ten einde en vallen er dagelijks burgerslachtoffers, met name in de regio van Aleppo en Idlib. De slotverklaring zal pas na het uitkomen van deze nieuwsbrief te lezen zijn, maar er wordt aangenomen dat er plannen worden gemaakt voor de wederopbouw van Syrië en voor humanitaire hulp aan de mensen die terug willen keren. Wellicht komt de burgeroorlog binnenkort ten einde, maar de Russische, Iraanse en Turkse militairen zullen in het land blijven. Het plan om Israël aan te vallen blijft en zal hierdoor niet veranderen. De timing moet goed zijn voor deze oorlog en dat ligt in Gods hand: Hij heeft ook hier voor 100% de regie!
De Tempelberg en de Olijfberg zijn dé twee plaatsen waar geschiedenis is geschreven, maar waar we ook toekomstige gebeurtenissen verwachten. De Derde Tempel gaat gebouwd worden, waar halverwege de grote verdrukking de antichrist zich laat vereren als ware hij God. (2 Thess. 2:4) en op de Olijfberg zal Jezus Christus wederkomen, want op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zacharia 14:4).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat moslims elke band tussen Jezus Christus en deze plaatsen wil verbreken en aan de wereld willen laten zien, dat het vooral plaatsen zijn waar moslims hun roots hebben. Vorige week hebben ze de VN zover gekregen om weer een resolutie aan te nemen, waarmee 138 landen mee in stemden. Deze resolutie veroordeelt Israël vanwege spanningen en geweld richting de Palestijnse gebieden en noemt de Tempelberg niet bij de Joodse naam "Har HaBayit" (berg van het huis van God), maar bij de islamitische naam "Haram al-Sharif" (het indrukwekkende heiligdom).
Ondanks de pogingen van de VN de geschiedenis te veranderen, weten we dat die plekken in Jeruzalem, die al in de Bijbel genoemd worden, een door God geïnspireerde naam hebben. En daar kan niemand om heen!
chrislam1
Bovenstaande foto is de voorpagina van de L'Osservatore Romano, een blad wat door het Vaticaan wordt uitgebracht. Het blad prijst de overwinning van Joe Biden en noemde ook het gevecht van Donald Trump tegen de uitslag.
Wat is de verbinding tussen Joe Biden en het Vaticaan?
Joe Biden, een katholiek én een democraat, heeft onlangs verklaard dat zijn politieke opvattingen raakvlakken heeft met de katholieke sociale leer. Hij beloofde zijn verdeelde land te herenigen en de etterende wonden te helen waardoor er verdeeldheid is. Tijdens zijn eerste toespraak vroeg hij zijn aanhangers, op een overtuigend christelijke manier, "een Republikein de hand te reiken".
De aandacht van de paus voor klimaatverandering, de situatie van vluchtelingen en de keuze om gelovigen over de hele wereld samen te binden, past goed bij de campagnebeloften van Joe Biden. De recente goedkeuring van homovakbonden door paus Franciscus loopt samen met de aandacht van de Democratische Partij voor de LGBTQ-gemeenschap.
Deze ontwikkeling past in de tijd waarin we leven en daarmee kan de chrislam weer een stap in de "goede" richting zetten.
nowwhat
Twee geweldige sprekers, pastor J.D. Farag en pastor Brandon Holthaus, vertellen ons over wat we nu moeten gaan doen, elk op de hun bekende wijze. Zij vertellen ons beiden hetzelfde, de gebeurtenissen in de wereld zullen nu in een stroomversnelling raken. Bent u daarop voorbereid? De Here komt spoedig! Nederlands ondertiteld. Een aanrader op te bekijken!
lamblion
Een mooie en korte uitleg over de overeenkomsten tussen de Joodse Bruiloft en de tijd waar wij vlak vóór staan. Wees bemoedigd!
046
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!