GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 22 OKTOBER 2020

NIEUWSBRIEFBOL
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Hoeveel keer heb je in dit jaar het woord "corona" al gehoord? We denken dat dit veel te vaak is geweest. Daarom willen we graag stilstaan bij een ander woord wat ook zes letters heeft en dat is "genade"!

Het is genade dat we tot geloof zijn gekomen, we hebben het niet verdiend. Wat is het rijk en een vreugde om onder Zijn genade te mogen leven! Het is als een golf die op het strand aanspoelt en dan niet één golf, nee, golf na golf na golf. Een oneindige, niet te stoppen, stroom van genade. Zo is onze God, onze liefdevolle Vader, die het beste met Zijn kinderen voor heeft.

Heb je moeite om deze genade te ontvangen? Probeer dan te ontdekken welke gedachte je over jezelf hebt, die dit tegenhoudt, zodat er daarin een verandering van je denken kan plaatsvinden. Zo kun je bijvoorbeeld denken, dat je het niet waard bent om Zijn genade te ontvangen. Je gedachtewereld is het centrum van de strijd die je wellicht voert. Die strijd hoef je niet alleen te voeren, maar ontdek dat de wapens waarmee je deze strijd voert niet vleselijk zijn, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken (2 Korinthe 10:4).

Je mag positief opvallen door het werk van je geloof, de inspanning van je liefde en de volharding van je hoop op onze Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 1:3). Dit alles niet vanuit het moeten, maar vanuit genade. Jezus Christus Zelf is de zichtbare genade geworden voor ons, als voorbeeld, om na te leven. Hij heeft het als het ware Zijn wedloop volbracht en in Zijn spoor mogen we volgen. Onze wedloop mogen we gaan met Genade aan onze zijde en met een onwankelbare hoop op wat komen gaat. Er staat immers geschreven in 2 Korinthe 3:18 "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt".

Daarom mogen we de nachtmerrie die we om ons heen zien gebeuren, niet ónze nachtmerrie laten zijn, maar vasthouden aan de Hemelse droom, die op Zijn dag gaat uitkomen!

Verder in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en zoals altijd sluiten we af met een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

EEN NACHTMERRIE OF EEN DROOM DIE UITKOMT?

dream
Word jij ook wel eens ‘s morgens wakker en hoopt dat de nare droom waar je al een half jaar in zit over is? Het zou wat zijn! Weer alles normaal! Weer met elkaar samenkomen zoals we gewend zijn, geen maatregelen, geen gehoorzaam de overheid meer. Het zou wat zijn!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Spreuken 4:18


Het pad van de rechtvaardigen
is als een schijnend licht,
dat gaandeweg helderder gaat schijnen
tot het volledig dag is geworden.

(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf en hebben we het over het Abraham-akkoord. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Met de opening van een Iraans handelscentrum in Damascus wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat Syrië en Iran samenwerken. De bedoeling is dat er bedrijven van de bank-, juridische, financiële en transportsector vanuit dit centrum gaan werken. Ook kunnen er in het gebouw vergaderingen en tentoonstellingen worden gehouden. Een nobel plan natuurlijk, om de handel te bevorderen tussen twee landen. Toch weten we dat er veel meer "andere" handelswaar vanuit Iran door Syrië naar Libanon wordt vervoerd: wapens en munitie. Dat is waar in Israël extra op wordt gelet en door de opening van dit handelscentrum zal er meer vliegverkeer tussen Syrië en Iran komen. Daardoor is er de mogelijkheid om nog meer ongewenste goederen aan te leveren. Het is aan Israël om daar adequaat op te reageren.
Iran/Rusland/Turkije: Deze landen zijn samen actief in Syrië en zullen op een dag een verbond sluiten om gezamenlijk Israël aan te vallen (Ezechiël 38). Waar vooral nu de aandacht naar uitgaat is de bemoeienis van deze drie landen met de onenigheid tussen Armenië en Azerbeidzjan. Het opvallende is dat deze twee landen grenzen aan Iran, Rusland en Turkije.
kaartkaukasus
Rusland lijkt te bemiddelen in dit conflict en heeft in beide landen een belang: er wordt namelijk aan beide landen wapens verkocht. Turkije daarentegen steunt Azerbeidzjan door gehuurde soldaten te sturen om te vechten tegen Armenië. Ook past deze expansiedrift in het oprichten van het Ottomaanse Rijk door president Erdogan. Iran lijkt vrij neutraal in dit conflict te staan, maar weet dat als Rusland meer invloed heeft in Azerbeidzjan de doorvoer vanuit Iran naar Rusland en visa versa veel gemakkelijker gaat. Zo hebben alle drie de landen een belang in dit conflict en het grootste belang voor Bijbelse profetie is, dat deze landen het steeds meer normaal vinden om samen te werken.
"Zoals de klok in Israël tikt, tikt hij nergens". Deze klok is profetisch en laat zien dat Gods beloften ja en amen zijn. Als je erover nadenkt, gebeurt wonder op wonder sinds 1948, sinds de staat Israël in één dag werd geboren. Door de nodige onenigheid binnen de Israëlische regering, corona en de blijvende dreiging van Iran (met straks Rusland en Turkije) erbij, zien we de tijd dringen tot de vervulling van Ezechiël 38 en Jesaja 17:1. Maar nog meer komt met deze vervulling ook onze aardse verlossing naderbij!
We zien vrede ontstaan in het Midden-Oosten tussen moslim-landen en Israël en dat is profetisch, want daardoor zijn de woorden van Ezechiël 38:11 (Israël is een niet ommuurd land, waar mensen rustig en onbezorgd wonen) logisch. Dat geeft deze vrede natuurlijk, dat Israël zich veiliger waant dan ooit te voren. Dán kan de vijand veel gemakkelijker toeslaan, als Israël in slaap is gesukkeld door de vrede die is ontstaan.
Daarom mogen we acht slaan op de Israëlische klok en weten we dat de wijzers bijna samen bovenaan staan!
watch-clock
Een nieuw onderwerp in de nieuwsbrief waarvan we weten vanuit de Bijbel dat er één wereldreligie (Openbaring 13:8) gaat komen. Daarom lijkt het ons goed om daar ook zo af en toe de ontwikkelingen bij te houden.
Er waren twee bijzondere gebeurtenissen de afgelopen tijd, die aangeven welke koers er wordt gevaren.
Ten eerste was een bijeenkomst van het G20 Interreligieus Forum in Saoedi-Arabië, waar vooral de roep klonk om tussen religies samen te werken in de ontwikkeling van een COVID19-vaccin, om de aarde te beschermen en om erkenning te krijgen als interreligieus platform vanuit de G20 als gesprekspartner bij toekomstige beslissingen.
Het andere bijzondere is de gebedsdienst die Paus Franciscus afgelopen dinsdag leidde. Samen met een rabbijn, een moslim en een boeddhist benadrukte ze dat het gaat om vrede en broederschap, onder het mom van "niemand wordt alleen gered". Dit staat haaks op wat de Bijbel ons leert. Daar staat namelijk in Lukas 12:51 de uitspraak van Jezus Christus: "Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid."
ct
In deze video neemt JD Farag ons mee naar de wereld van de complottheorieën, maar de uitkomst is fenomenaal!
JaapDieleman
"De Bijbel zegt: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En ook zegt zij: velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van het hart zal openbaren. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. In het huidige klimaat van onze wereld probeert de vijand van onze ziel mensen tegen elkaar op te zetten. De zogenaamde 'verdeel en heers' politiek. We moeten er over waken om hier niet aan mee te doen." In deze boodschap geeft hij tal van voorbeelden, zowel uit de bijbel, uit de praktijk en ook uit zijn eigen leven.
mountain
NEW CREATION WORSHIP - GIVE ME THIS MOUNTAIN

Een prachtig lied over Jozua 14:6-15.
Hier wordt beschreven hoe Kaleb zijn erfdeel ontvangt van Jozua.
Hij ontvangt dit omdat hij erin volhard had om de HEERE,
de God van Israël, na te volgen.
Dit mag vandaag voor ons ook een bemoediging zijn,
omdat we weten dat er voor ons ook een erfdeel ligt te wachten:
Het is een onvergankelijke kroon,
die we aan de aan de voeten van Jezus Christus gaan leggen.
Prijs Hem! Halleluja!
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!