GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 1 OKTOBER 2020

nieuwsbrief
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Goed nieuws: Godskalender groeit en dat is iets waar we heel dankbaar voor zijn. Door de enorme groei van zowel bezoekersaantallen van de website als abonnees op de nieuwsbrief, moesten we op zoek naar een nieuwe server waarop onze website gehost wordt. Daarnaast zijn we bezig met een nieuw programma om de nieuwsbrief te verzenden.

De verhuizing naar een nieuwe server is afgerond en dat was al een hele klus, die de nodige tijd kostte. Vandaar dat we ons genoodzaakt zagen een kortere nieuwsbrief te maken, maar wel natuurlijk met een bemoediging vanuit Gods Woord. Vanaf de volgende keer zal alles weer "als vanouds" gaan.

We zijn onderweg naar het Beloofde Land en dat doet ons denken aan Jozua, die ook bezig was met zijn oversteek naar het land wat hem beloofd was. God zei tegen hem: "wees sterk en moedig", het zijn woorden die we allemaal kennen. Maar God zei nog veel meer! Wat Hij daar aan Jozua vertelde, is ook voor ons. Deze woorden mogen ook voor jou en mij een bemoediging zijn, zo vlak voor de oversteek naar het Beloofde Land.

God zei: "Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Het Woord, dat is Jezus Christus, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet Hem dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Schrik niet en wees niet ontsteld, want IK, de HEERE, Uw God, ben met u, overal waar u heen gaat" (Jozua 1:5-9).

We horen God geen bemoedigende woorden spreken, zoals "je kunt het" of "je hebt het in je", nee beslist niet. Juist op dit punt, vlak voor de oversteek naar het Beloofde Land vraagt God je om sterk en moedig te zijn, gewoon omdat Hij bij je is. Je hoeft niet je eigen kracht en moed in de strijd te gooien. Het is andersom: vanuit Zijn Kracht mag je Zijn Weg gaan en vanuit Zijn Rijkdom mag je ontvangen wat je nodig hebt. Dat vraagt om overgave, vertrouwen en afhankelijkheid, maar ook dat je meer naar Hem kijkt dan naar jezelf. In dit jaar, waar zoveel verandert is om ons heen, waar normaal niet meer normaal is en waar het Lichaam van Jezus onder druk is komen te staan, mogen we vasthouden aan de Waarheid en aan het Woord.

Het Woord is immers als balsem voor onze ziel en maakt Zijn Werk zichtbaar. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Want wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen lopen en niet moe worden. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij, Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, De HEERE, Die de Eerste ben en bij de laatsten ben Ik Dezelfde (Jesaja 40:29-31, 41:4).

Wij zijn deze laatsten! God is nog steeds Dezelfde. In onze dagelijkse wandel met Hem mogen we Zijn nabijheid en Zijn genade ervaren. Genade is als een branding van de zee: voortdurend komt er een nieuwe golf. Verfrissend en elke keer weer meer dan genoeg.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

STEL JE EENS VOOR........

steljevoor
Stel je eens voor dat je voor Jezus zal staan. Stel je eens voor: het licht in Zijn ogen, een warmer welkom heb je nog nooit gevoeld. Ja, stel je eens voor..... Lees verder

Bijbeltekst ~ Jesaja 41:10


Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben Uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.

(HSV)
amir
Amir Tsarfati spreekt in deze korte boodschap over de kwade dagen waarin we leven en wat God zegt dat we in die ons resterende tijd moeten doen. We hebben een geweldige hoop en belofte, de grootste ooit, laten we onze tijd nog goed benutten en dit verder vertellen! Nederlands ondertiteld.
JaapDieleman
Jaap Dieleman zegt zelf over deze video: "Het is bijna onmogelijk om te begrijpen wat er nu wereldwijd gebeurd, tenzij we naar deze ontwikkelingen kijken door de profetische bril van Gods Woord". En dat klopt! Een indringende boodschap voor ons allemaal!
Sela-Maranatha
SELA - MARANATHA

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als Uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid Hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!