GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 10 SEPTEMBER 2020

nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Soms willen we wel eens even lekker wegkruipen. Even geen nieuws lezen, even niks hoeven, even gewoon in een hutje op de hei zijn. Heb jij dat ook wel eens? De wereld kan soms zo overweldigend zijn, zo donker en duister, zo van God los. Het kan lastig zijn om je gevoelens daarover onder ogen te zien, omdat het pijnlijk is een wereld te zien die zó afglijdt.

Mag dat? Mogen we verdriet hebben, boos zijn om wat er gaande is? Absoluut! Het kan twee kanten op: trekt het je naar beneden of trekt het je dichter naar God? Het is goed om stil te staan wat deze tijd met je doet, maar probeer dan ook stil te staan samen met God. Als we met onze eigen ogen naar deze tijd kijken kun je ontmoedigend raken, je machteloos voelen of wanhopig worden. Daarom prijzen wij ons gelukkig dat we niet alleen zijn: we kunnen samen met God naar deze tijd kijken.

Dan springt er hoop en verwachting op! Dan borrelt er blijdschap op! Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, tegen een regering of tegen maatregelen die onze vrijheid beperken. Nee, we strijden tegen de overheden, de machten en de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk (Efeze 6:12). De oproep aan ons allen is niet "houd afstand", maar: HOUD STAND!

Als je strijdt, weet dan dat je tegen een overwonnen vijand strijdt. In Kolossenzen 2:15 staat dat Hij, Jezus Christus, de overheden en de machten heeft ontwapend, hen openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft getriomfeerd. Probeer daarom te rusten in de overwinning van Jezus Christus. Daar op het kruis is de overwinning behaald.

Nu de maand september weer is aangebroken, kan er hoop en verwachting worden aangewakkerd door wat je leest of hoort over de vervulling van de Bijbelse najaarsfeesten. Mocht je nog niet zo bekend zijn met deze feesten, raden we je aan onderstaand artikel te lezen; het is erg bemoedigend! Tegelijkertijd is het verstandig om niet al je hoop te vestigen op die éne dag waarop velen verwachten dat Jezus Christus ons komt ophalen. Natuurlijk zijn we niet tegen de gedachte van de opname op het komende Bazuinfeest, op 18/19 september, maar wees daarin ook nuchter. God Zelf bepaalt wanneer Hij Zijn bazuin gaat gebruiken, wanneer het geroep zal klinken en Jezus Christus zal neerdalen. In 1 Thessalonicenzen 5:6 staat "Laten wij niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn".

Verder in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en zoals altijd sluiten we af met een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

DE VERVULLING VAN DE NAJAARSFEESTEN

Feesten
De Bijbelse Feesten, zoals die beschreven zijn in Leviticus 23, zijn een voorafschaduwing van Jezus Christus. Hij heeft de voorjaarsfeesten vervuld met zijn lijden, sterven en opstanding op exact het moment dat het Feest gevierd moest worden. Op dezelfde manier verwachten we de vervulling van de najaarsfeesten. Met september op de kalender komen daarom weer de najaarskriebels. Kortom: tijd om stil te staan bij de najaarsfeesten!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Romeinen 15:13


God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting.
En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap
en vrede door jullie geloof.
Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest
steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.

(BasisBijbel)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf en hebben we het over het Abraham-akkoord. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Rusland heeft natuurlijk al een zeer voorname positie in Syrië, maar probeert voor de buitenwereld ook als een redder in de nood te fungeren. Dit blijkt maar weer uit het feit dat er afgelopen maandag een zware delegatie vanuit Rusland arriveerde in Damascus voor besprekingen. Betrokken hierbij zijn de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, de minister van Defensie, Sergei Shoigu, en de Russische vice-premier Yury Borisov. Volgens bronnen zal Rusland zijn volledige steun op economisch gebied toezeggen en een visie lanceren om Syrië uit het slop te halen. Mede hierdoor zien we steeds duidelijker dat er twee kampen in het Midden-Oosten komen: aan de ene kant Rusland, Turkije en Iran en aan de andere kant de Verenigde Staten, Israël en andere Arabische landen die met elkaar invulling geven aan het Abraham-akkoord.
Turkije: In de vorige nieuwsbrief spraken we al over Turkije en zijn hang naar het Ottomaanse Rijk. Dit Rijk wat tot 1922 bestond en geleid werd door Turkije is het ultieme doel voor president Erdogan. Hij wil de nieuwe sultan worden en zou graag in 2022 een nieuw Ottomaans Rijk oprichten. Dat verklaart waarom hij in landen aanwezig is (Syrië en Libië) en op zoek is naar gas en olie. Grondstoffen en het geld wat het oplevert komen daarbij van pas. En het belangrijkste: het past in het plaatje wat Ezechïel 38 ons schildert. Een oorlog moet ook zorgen voor uitbreiding van land en daardoor macht. Ondanks de inzet van president Erdogan en de zetten die hij zet op het internationale schaakbord houdt hij geen rekening met de Meesterschaker Zelf. Uiteindelijk is God diegene die alle zetten gebruikt voor Zijn Heilsplan.

Iran: Ondanks alle mysterieuze branden en bombardementen op nucleaire gebouwen en plaatsen in Iran lijkt het erop dat de ontwikkeling van een nucleaire bom niet gestopt kan worden. Zo verscheen er afgelopen vrijdag het bericht dat de voorraad verrijkt uranium in Iran nu 10 keer de limiet van de nucleaire deal (uit 2015) overschrijdt. Deze bewering komt van het Institute for Science and International Security, een onpartijdig instituut die de inspecties van het IAEA nauwlettend volgt. Volgens dit instituut is de geschatte tijd voor Iran is slechts 3,5 maanden vanaf nu om genoeg uranium te verrijken voor een kernbom.
Verder stond in het bericht dat Iran misschien genoeg laagverrijkt uranium heeft om voldoende uranium van wapenkwaliteit te produceren voor een tweede kernwapen, waarbij het tweede sneller kan worden geproduceerd dan het eerste, waardoor in totaal slechts 5,5 maanden nodig zijn om twee kernwapens te produceren.
Op de vraag: "Wat is er onder de Tempelberg?" krijgen we vooralsnog geen antwoord. Vorige week was er een steen verzakt en dan zou je wel eens even naar binnen willen kijken! Zoals je op de onderstaande foto en korte video kunt zien, werd het gat al weer snel gevuld met beton en de verzakte steen. We weten natuurlijk dat de Tempelberg een bijzondere plaats is op deze aarde. Een soort brandpunt, waar de eerste en tweede Tempel heeft gestaan, waar de derde Tempel zal verrijzen, maar ook is het de berg Moria waar Abraham zijn zoon Izaäk moest gaan offeren (Genesis 22:1-19). Moria is het Hebreeuwse woord voor: "God zal voorzien", een woord waar we vandaag de dag ons aan mogen vasthouden. God zal ook vandaag in jouw situatie voorzien.
hole-templemount
Het Abraham-akkoord wat gesloten is tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten krijgt steeds meer bijval van andere Arabische landen. Het is alsof er een vonk is overgeslagen door dit akkoord en dat meer landen de noodzaak van vrede met Israël inzien. Bahrein lijkt het volgende land te zijn wat bereid is vrede te sluiten, maar vele lijken te volgen. Jared Kushner zegt te verwachten dat er de komende twee maanden twintig moslim-landen zullen gaan deelnemen. Het lijkt erop dat er het vredesplan van president Trump nu als katalysator dient voor een groter plan.
Jared Kushner zat ook in het eerste vliegtuig wat van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten vloog, door het luchtruim van Saoedi-Arabië. Het vertelde dat de Saoedi's "zeer vriendelijk" zijn omdat ze de eerste Israëlische vlucht in hun luchtruim hebben toegestaan en dat de vlucht "laat zien wat er mogelijk is in het Midden-Oosten." Voorts zei hij dat we deze vlucht als een teken kunnen beschouwen en als een aanmoediging voor de vooruitgang die geboekt wordt. Deze woorden sprak Jared Kushner toen hij net uit het vliegtuig stapte.
Omdat we in Daniël 9:27 kunnen lezen dat er een verbond versterkt gaat worden door de antichrist wat de grote verdrukking gaat inluiden, kijken we met bijzonder veel belangstelling naar wat er hier gaande is. Want als dit akkoord als basis dient van hét verbond wat versterkt gaat worden, betekent dat de opname zeer dichtbij is.
eerstevlucht
amir
In deze ondertitelde boodschap van Amir Tsarfati spreekt hij over de Messiaanse verwachting van het Joodse volk.
JaapDieleman
Jaap Dieleman heeft het in deze video over hoe we door de overheid worden misleid en welke gevolgen dit heeft voor christenen onderling. Een indringende boodschap voor ons allemaal!
oneday
MATT REDMAN - ONE DAY

Op een dag maakt U alles nieuw
Op een dag zult U elke wond verbinden
De vroegere dingen zullen allemaal voorbijgaan
Geen tranen meer


Als we allemaal naar de hemel gaan
Wat een dag van vreugde zal dat zijn
Als we allemaal Jezus zien
We zullen zingen en de overwinning uitroepen
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!