GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 20 AUGUSTUS 2020

nieuwsbrief1110
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Het is weer zover: deze nieuwsbrief is uitgekomen en ligt als het ware op je elektronische deurmat. Met alle informatie die op je af komt, hopen we dat met het lezen van deze nieuwsbrief je even tot stilstand mag komen. Even een pas op de plaats om daarna je bezigheden weer op te pakken.

Immers, we zijn allemaal onderweg en ons einddoel is hetzelfde. Het is als het ware dat we aansluiten bij de woorden van Paulus: "Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2 Timotheüs 4:7-8).

In die goede strijd zwemmen we tegen de stroom in, niet met de stroom mee! Dat is soms zwaar, soms is de stroming wild en verraderlijk, maar we hebben het einddoel bereikt en hebben het geloof behouden. Daar aan het einde, waar de bron van de rivier ontspringt is ook de Bron van ons leven. Jezus Christus is die Bron van het levende water wat in je stroomt, maar is ook Diegene die ons vangt in Zijn net om ons op te halen en zo zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Er is ook een ander net wat ons probeert te vangen en dat is het net wat ons probeert af te leiden van ons einddoel. In dat net zit bijvoorbeeld alles omtrent corona, wat ons wil insluiten en gevangen wil houden. Dit net wordt steeds meer aangetrokken, klaar om opgehaald te worden, zo ervaren wij dat! De maatregelen zijn beknellend, onrechtvaardig en raken ons van binnen in onze drang naar vrijheid. Onze roep klinkt: "Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog?"

We mogen elkaar bemoedigen met de woorden "we staan op de rand van het Beloofde Land". In onderstaand artikel willen we hier meer over vertellen en we hopen dat het je tot zegen mag zijn.

Verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en zoals altijd sluiten we af met een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

OP DE RAND VAN HET BELOOFDE LAND

randbeloofdeland
Wachten, verwachten, uitzien naar, hopen en vertrouwen.
Allemaal woorden die we in deze tijd gebruiken.
Het draait allemaal om de komst van Jezus Christus: Hij zal Zijn Bruidsgemeente Thuis halen naar het Beloofde Land.
Wat een moment zal dat zijn!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Psalm 55:23


Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
De vreselijke ramp in Beiroet waarbij een enorme ontploffing in de haven dood en verderf zaaide, geeft tegelijkertijd een nieuw zicht op de profetie uit Jesaja 17:1. Hier staat dat Damascus een ruïne wordt, een puinhoop en ophoudt een stad te zijn.
Als het opgeslagen ammoniumnitraat al zo een enorme ontploffing kan veroorzaken, kan zo'n soort ontploffing ook mogelijk zijn in Damascus. Het is niet onwaarschijnlijk dat er in Damascus ook verschillende stoffen liggen opgeslagen, zoals chemische stoffen voor een chemische aanval, raketten en munitie. We willen niet speculeren en voor de sensatie gaan, maar we zijn zoekende naar mogelijkheden hoe deze profetie in vervulling kan gaan. We zien deze profetie als een belangrijke dominosteen waardoor de Ezechiel-38 oorlog zou kunnen starten.
Turkije: Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat is toch wel het spreekwoord wat bij Turkije hoort. De Turkse lira daalt maar in waarde waardoor de economie wordt geraakt, terwijl corona natuurlijk ook een dreun aan de economie geeft. Dan is afleiding van de problemen wel een hulpmiddel en dat is wat we Turkije zien doen. Zo liep het conflict over aardgas uit de Middellandse Zee afgelopen week hoog op tussen Turkije en Griekenland. Turkije stuurde een seismisch onderzoekschip, geëscorteerd door de Turkse marine, om proeven te nemen in wateren die door Griekenland zijn geclaimd. Uiteindelijk werd de zaak gesust en viel het mee. Toch laat Turkije even zijn tanden zien en ook de naam van het onderzoekschip laat de ware bedoelingen zien. De naam is Oruç Reis en dat is de naam van een Ottomaanse admiraal die leefde van 1474 tot 1518. Deze admiraal hielp mee het Ottomaanse Rijk verder uit te breiden en wordt vandaag de dag omschreven als held en als een geweldige commandant en krijger. President Erdogan wil weer het Ottomaanse Rijk oprichten met hemzelf als leider en laat geen kans onbenut om dit vorm te geven.

Rusland en Iran: In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de deal tussen Iran en China, ter waarde van 400 miljard dollar, waardoor China een enorme financiële steun zal zijn voor Iran. Rusland zit intussen ook niet stil en is ook bezig om de banden met Iran verder aan te halen. Een kort overzicht:
  • De Russische export naar Iran steeg dit jaar met 31 procent.
  • Er zijn plannen om een Russische haven in de Kaspische Zee te bouwen om daarmee de handel met Iran te bevorderen.
  • Er komt vanaf september een permanente scheepsroute tussen Rusland en Iran (om de handel te vergroten)
  • Het gebruiken van het vetorecht door Rusland, bij beslissingen door de Verenigde Naties tegen Iran.
Wat er de komende maanden allemaal voor ontwikkelingen komen met Rusland, Iran en Turkije in de hoofdrol weten we niet. Toch durven we te stellen dat deze drie landen steeds meer elkaar zullen vinden en dat de stroomversnelling van de gebeurtenissen waarin we zitten niet zal ophouden. Dit beeld vinden we natuurlijk terug in de geboorteweeën die ook toenemen in aantal en in frequentie naarmate de geboorte nadert.
Als er een vredesverdrag tussen Israël en een Arabisch land wordt gesloten, is dat wereldnieuws! Vorige week donderdag sloten premier Netanyahu en kroonprins Mohammed Bin Zayed een historisch akkoord tussen hun landen: Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Er werd gesproken van een "gigantische doorbraak" en een "historische dag". Het akkoord heeft de naam "Abraham akkoord" gekregen, omdat de naam Abraham voorkomt bij de drie religies welke door dit akkoord verbonden worden: de islam, het christendom en het Jodendom. Waar ligt de profetische betekenis, waardoor wij bemoedigd kunnen worden?
israel-var
Even terug in de tijd: Op 22 september 2019 werden plannen openbaar gemaakt om in de Verenigde Arabische Emiraten drie gebouwen neer te zetten: een synagoge, een kerk en een moskee en om dit in 2022 klaar te hebben. Dit vredesakkoord past precies in dit plan, omdat nu ook Israëlieten naar Abu Dhabi kunnen komen om daar gebruik te maken van de synagoge.

Daarnaast is er de tekst uit Daniël 9:27 waar staat dat de antichrist vrede zal sluiten met velen. Wat we nu zien is als het ware een voorzet op de "velen", want ook Bahrein, Libanon en Saoudi-Arabië hebben intenties om met Israël een vredesakkoord te sluiten. Na Jordanië, Egypte en nu de Verenigde Arabische Emiraten wordt een fundament gelegd voor meer akkoorden tussen Arabische landen en Israël, zodat het straks niet vreemd is dat de antichrist met velen de vrede zal versterken. Want wat kwam er afgelopen maandag ook naar buiten?

Maandag was er nieuws wat niet veel aandacht kreeg, maar zeker in hoofdletters geschreven kan worden: Volgens Jared Kushner is Israël akkoord gegaan met een kaart waarop duidelijk beschreven staat hoe de Palestijnse Staat vorm moet krijgen. Jared Kushner vertelde in een persconferentie, dat "Israël een zeer genereus voorstel heeft gedaan voor de oprichting van een Palestijnse Staat, inclusief een uitwisseling van gebieden. Het besef dat dit het juiste moment is, heeft de doorbraak mogelijk gemaakt. We hebben Israël bereid gevonden om te onderhandelen over land te verdelen, ze stemden in met de kaart waarop de Palestijnse Staat duidelijk omschreven grondgebied krijgt en we kwamen overeen om verder te gaan met de vorming van een Palestijnse Staat." Hij sloot af met het aanbod aan de Palestijnen om weer terug te keren naar de onderhandelingstafel.
amir
In deze ondertitelde boodschap van Amir Tsarfati spreekt hij over Mattheüs 24. Het is verhelderend en erg leerzaam!
peacewithmany
JD Farag bespreekt het vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en de profetische betekenis hiervan. Een aanrader!
welldone
Dit keer een prachtig lied van The Altars - Well Done

Een stuk van de tekst luidt:
Hoe zal het zijn als mijn pijn weg is
En alle zorgen van deze wereld gewoon vervagen?
Hoe zal het zijn als U mijn naam roept
Op dat moment dat ik U van aangezicht tot aangezicht zie?

Ik wacht mijn hele leven om U te horen zeggen:
Goed gedaan, goed gedaan
Mijn goede en trouwe dienaar
Welkom op de plek waar je thuishoort
Goed gedaan, goed gedaan
Mijn geliefde kind
Je hebt de race gelopen en nu ben je Thuis
Welkom op de plek waar je thuishoort
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!