GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 30 JULI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Zo, even lekker zitten in de tuin, genieten van alle geluiden om ons heen. De vogels kwetteren, fietsers komen langs en de wind doet de bladeren ritselen. We horen dat de buurman is bezig om zijn huis te verven en lachende kinderen, die genieten van hun vakantie.

Het lijkt allemaal gewoon, er lijkt niets aan de hand: ieder doet zijn ding en heeft zijn of haar bezigheden. Toch weten we dat dit maar de buitenkant is, er is wel degelijk een wereld om ons heen die verloren gaat, die niet ziet wat er komen gaat en die dwalende en dolende is. De hoop wordt gevestigd op de regering, op het komende vaccin, op de hoop dat alles weer normaal wordt. Hoop doet leven, immers!

En wat doen wij? Wat is jouw reactie op alles wat je ziet? Sta je op de barricades? Denk je: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? Wordt je boos? Voel je verdriet of machteloosheid? Wat je reactie ook is, of waar je ook soms doorheen moet worstelen, hopen we dat je je rust in Jezus Christus vind. Is dat altijd even gemakkelijk? Nee, zeker niet! Ook wij moeten regelmatig kiezen om weer terug naar de Bron te gaan. Naar de stroom van levend water, die uit deze Bron opwelt. Telkens weer is dat het Anker en de Veilige Toren.

Als jij soms ook even niet weet hoe je moet reageren op alles wat op je afkomt, mag je beseffen dat je daarin niet alleen staat. Ook wij moeten soms bewust kiezen om de deur te sluiten en in de binnenkamer te zijn. Wetende dat een ontmoeting met Jezus Christus alles overstijgend is, troostend, helpend en het beste wat je kan overkomen.

Bid dan het volgende gebed: "Jezus Christus, ik heb U nodig! U bent mijn Heer en mijn God. U bent al mijn aanbidding waard. Help me door Uw genade U te leren kennen, en zoveel van U te houden dat de dingen van deze wereld langzaam verdwijnen en vervagen. Ik wil U, en U alleen aanbidden. Ik wil niet gevormd worden door wat er op mij af komt. Ik ben in U; ik wil één met U zijn. Bind mijn hart aan het Uwe, en plaats Uw waarheid diep in mij. Ik wil niet alleen U en Uw Woord kennen. Ik wil U en Uw woord volgen. Laat me U prijzen, in geest en in waarheid. Ik heb Uw kracht nodig, Uw genade en uw liefde. Dan maakt het niet meer uit wat er op mijn levenspad komt. Ik kan dan reageren op iedere situatie, ieder persoon en iedere uitdaging zoals U daarop zou reageren — alles tot Uw glorie. Ik wil niet slechts uiterlijk reageren, maar juist van binnenuit, vanuit de rivier van levend water. Ik wil zo dichtbij U zijn, Jezus, dat Uw Geest door me heen vloeit in alles wat ik doe en zeg. Dan vind ik al mijn vreugde in U. Mag ik U eren in alles wat ik zeg en doe. Mag mijn hoofddoel zijn om van U te houden en geliefd te zijn door U. Help me te hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid. Heer Jezus Christus, schenk mij Uw genade, Uw barmhartigheid en uw goedheid, om mij U te laten zien, U te kennen, van U te houden, en om één met U te zijn. Dank U dat Uw Woord me vertelt dat als we iets in Uw Naam vragen, en naar Uw wil, dat U het dan zal doen. Amen."

Jezus Christus is jouw en onze Schuilplaats. Schuil maar bij Hem!

In deze nieuwsbrief een nieuw artikel over het gehoorzamen van de overheid. Hoe moeten we daar mee omgaan in deze tijd? Ook vind je, zoals gebruikelijk, het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt, je bent het waard!

John & Joanna

GEHOORZAAM DE OVERHEID: IS DAT JE PLICHT?

gehoorzaam
In deze tijd is er de vraag of we de overheid moeten gehoorzamen. Dit lijkt Paulus ons op te dragen in Romeinen 13. Hoe zit dit precies en wat bedoelde Paulus met gehoorzamen?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Psalm 130:5-6


Ik verwacht de HEERE,
mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
De hoofdrolspelers van de Ezechiël 38-oorlog maken momenteel allemaal een turbulente fase mee, waarmee ze erg druk zijn.
In Iran zijn er telkens ontploffingen en branden. Volgens het Iraanse nieuws komt dit door verschillende oorzaken. Maar telkens lijkt het dat Israël hier een hand in heeft in deze digitale oorlogsvoering, bedoelt om het nucleaire programma van Iran ernstig te ontregelen. En dat lijkt te lukken, want er zijn al vele nucleaire fabrieken geraakt. Tegelijkertijd lijkt Iran zich nergens wat van aan te trekken, want intussen is er een handelsverdrag met China gesloten en zijn ze met een militaire oefening bezig. In dit 25-jarig verdrag is afgesproken dat China olie en gas van Iran zal kopen en daarvoor Chinese technologie terug krijgt. Volgens gelekte documenten zal er veel worden geïnvesteerd door China in wegen, spoorwegen, bruggen, havens en infrastructuur. Verder komt er een 5G-telecommunicatienetwerk in Iran. Ook zijn er plannen voor militaire samenwerking in de vorm van gezamenlijke militaire trainingen en wapenontwikkeling. De deal heeft een waarde van in totaal 400 miljard dollar die waarschijnlijk, zoals we al in het verleden hebben gezien, niet alleen gebruikt gaat worden voor de Iraanse bevolking, maar deels ook terecht zal komen bij het leger en dient ter ondersteuning van de Hezbollah en andere Iraans gezinde partijen in het Midden-Oosten. Daarom is deze deal is natuurlijk vooral goed voor Iran, die daarmee hun inkomsten verzekerd zien.
iran-china
Turkije wil in Libië meer voet aan de grond krijgen, maar krijgt daar veel tegenslag bij. Het wil zijn vleugels uitspreiden om het Ottomaanse rijk, dé droom van president Erdogan, vorm te geven. Ook naar het noorden, naar Azerbeidzjan, verplaatsen zich Turkse troepen. Onder het mom van een militaire oefening gebeurt dit, maar het lijkt er meer op dat ze Armenië aan willen vallen.
En Rusland? Is het daar rustig? Niet bepaald, want ook hier zijn gesprekken gaande met Iran, ook al over het sluiten van een verdrag. Volgend jaar loopt er een 20-jarig verdrag af, waarin de afname van olie, gas en wapens is geregeld. Hiermee lijkt Iran partners aan zijn zijde te krijgen, die bereid zijn grote sommen geld aan Iran te willen spenderen.

Al deze deals, verdragen en besprekingen helpen deze landen om telkens steun bij elkaar te zoeken en voor ons, als volgers van Bijbelse profetie, is het duidelijk dat Rusland, Iran en Turkije steeds meer verstrengeld raken met geld als motor. En we weten dat geldzucht de wortel is van alle kwaad.
In Israël is het momenteel erg onrustig. Begin deze week waren er beschietingen aan de grens met Libanon tussen Hezbollah en Israël, schieten de corona-cijfers weer omhoog en ligt premier Netanyahu zwaar onder vuur.
Het aantal corona-besmettingen neemt toe, dinsdag bijvoorbeeld was Israël nummer vijf van de wereld in de lijst met het aantal nieuwe besmettingen uitgedrukt in een percentage. Dit maakt dat er gekeken wordt naar de reactie van regering: worden maatregelen verscherpt? Nemen ze de juiste maatregelen?
In de media wordt het ook wel genoemd: Israël in crisis. Dit komt niet zomaar, er is ook een bepaalde crisis. Zo is 25% van de beroepsbevolking werkloos, de bewoners van Israël wachten nog steeds op de beloofde geldelijke steun en staan hierdoor in de rij voor voedsel. Deze week gingen de verpleeg­kundigen in staking, nadat ze niet meer in staat waren om de overvolle ziekenhuizen en het gebrek aan personeel het hoofd te bieden. Sommige ziekenhuizen zijn nu in een kritieke fase beland met betrekking tot uitval van diensten.
Te midden van dit alles zijn de Israëlische Knesset-leden het totaal oneens met elkaar. Er is zelfs sprake van nieuwe verkiezingen! De bal is in handen van premier Netanyahu, die de staatsbegroting voor 25 augustus moet goedkeuren. Zonder begroting zal de Knesset automatisch ontbonden worden en zal Israël in iets meer dan een jaar tijd voor de vierde keer naar de stembus moeten.
Al met al onzekere tijden voor Israël en vele interne problemen. Hierdoor kan de aandacht verslappen van alles wat er om hen heen gebeurt in het Midden-Oosten. Maar God! Hij is er altijd, Hij sluimert noch slaapt en is de Bewaarder van Israël (Psalm 121:4).
breaker-2020
In deze bijzondere boodschap van Robert Breaker bespreekt hij wat we zien in dit jaar, in 2020. Het is indringend en tegelijkertijd hoopgevend!
JaapDieleman
Jaap Dieleman is een serie videoboodschappen begonnen over het thema: "de wachter". Bemoedigend!
Verder is er ook nog de videoboodschap van JD Farag van afgelopen zondag vertaald in het Nederlands. Dit keer spreekt hij over het eventuele nut van mondkapjes. Klik hier om dit te bekijken!
bladzijde1
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!