GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 9 JULI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

De vakantietijd is aangebroken en dat betekent meestal tijd voor ontspanning, rust en tijd om er even op uit trekken. Maar! Dit jaar zal alles anders zijn, door één woord: corona.

Het doet je, begrijpelijk, verlangen naar vroeger, naar het oude normaal, naar een wereld zonder zorgen en vooral zonder corona. Maar weet je, de werkelijkheid is dat we verdrukking mee zullen maken, we zullen door moeilijkheden heen moeten, we hebben een levensweg vol hobbels en kuilen.

Gelukkig is er goed nieuws, want ondanks wat er op ons af komt of nog gaat komen, is daar Jezus Christus. Hij is erbij, in elke stap, in elke zorg, in elke moeilijkheid. Als we een glimp op zouden kunnen vangen van het hemelse, van ons eeuwige Thuis, zou ons dat enorm kunnen helpen in de wandel van alledag. Stel je het volgende toch eens voor:

Jezus Christus, onze Redder en Verlosser, onze Bruidegom. Hij wacht verwachtingsvol op de bazuin van God om Zijn bruid op te mogen halen. Zoals wij verlangend uitzien naar het moment van de opname, naar de ontmoeting met Hem, zal het omgekeerd ook zo zijn. Hij heeft een plaats voor ons gereedgemaakt en Hij zal met verwachting uitkijken naar onze reactie op de plaats die Hij heeft bereid. Besef dat God jou beter kent dan niemand anders. Er is niemand anders dan Hij die meer van je houdt. Niemand verlangt er meer naar om jouw vreugde en verwondering te zien dan Jezus Christus. Stel je toch eens voor wat Hij voor jou in petto heeft! Zie je ook verlangend uit naar de plek die Jezus Christus voor ons heeft klaargemaakt?

Deze gedachten overstijgen het aardse en laten ons even proeven van het hemelse. We mogen steeds meer los en ontworteld raken van deze aarde, die ons niet kan bieden wat we écht nodig hebben. We zijn hemelburgers en vandaar uit verwachten wij ook onze Zaligmaker (Filippenzen 3:20). Mocht je getrouwd zijn, dan was de dag van je bruiloft een gelukkige en onvergetelijke dag. Een dag waar je met blijde verwachting naar toe hebt geleefd en waar je nog dierbare en warme herinneringen aan hebt. Met dat in je gedachten mag je met nog meer vreugde en verwachting uitzien naar onze hemelse bruiloft:

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Openbaring 19:7-9)

We mogen ons aansluiten bij de woorden in Openbaring 22: De Geest en de bruid zeggen: "Kom!". Ook wij mogen ons verlangen naar de komst van de Here Jezus Christus woorden geven: "Ja, Heer Jezus, kom". Hij Zelf geeft antwoord: "Ja, ik kom spoedig".

Het artikel wat we graag met je willen delen gaat ook over de spoedige komst van Jezus Christus, van harte aanbevolen!

Verderop in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

EN ZIE: IK KOM SPOEDIG

LOVE
Willen we niet maar al te graag dat deze woorden van Jezus Christus in vervulling gaan? Toch zijn ze al tweeduizend jaar geleden uitgesproken. Wat zou toch de betekenis van spoedig zijn?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Kolossenzen 2:6-7


Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen,
in het dagelijks leven één met Hem blijven.
Met uw wortels diep in Hem verankerd,
moet u uw leven door Hem laten opbouwen.
Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd
en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid.
(Het Boek)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Ook in de maand juli is de situatie in Syrië onveranderd. Rusland maakt nog altijd de dienst uit, we hadden niet anders verwacht.
Waar we in de vorige nieuwsbrief al berichtte dat er meer locaties bij komen waar de Russen het voor het zeggen hebben, zoals een haven en een militaire basis, krijgt president Assad van Syrië ook steun in de vorm van de levering van tanks door Rusland. De T-90 en T-72 tanks zijn een hulpmiddel om de zogenaamde rebellen steeds verder terug te dringen in het gebied waar Aleppo en Idlib liggen. Waarom is er nog geen einde aan de burgeroorlog gekomen en waarom blijft Rusland zó actief in Syrië?
Zoals we vanuit de Bijbel kunnen leren is geldzucht de wortel van alle kwaad (1 Timotheüs 6:10) en dat is wat we hier exact zien: het gaat om de olie, om buit te halen in Syrië als vergoeding voor alle kosten die Rusland maakt. Het is daarom niet meer dan logisch dat op een dag de ogen op Israël gericht gaan worden, want daar is nog veel meer buit (olie, gas, technologie) te behalen.
Iran: Wat gebeurt er toch in Iran de laatste weken? In allerlei nucleaire fabrieken zijn er ontploffingen en hierdoor lijkt Iran wel één jaar in hun ontwikkeling in kernwapens achteruit geworpen te zijn. Allereerst is dát goed nieuws natuurlijk.

Er zijn in totaal vier verschillende fabrieken geraakt, ontploft, vernietigd, maar bovenal niet meer werkzaam: dit is in Shahid Rezaeinejad (7 juli), Al Zarkan (4 juli), Nantanz (2 juli) en Perchin (26 juni) en daarnaast voerden Israëlische straaljagers nog aanvallen uit op Al Bukamal in Syrië en meerdere plaatsen in Syrië. De aanvallen op de nucleaire fabrieken zouden een cyberaanval zijn van Israël en zij laten daarmee zien hoeveel macht zij hebben. Het Iraanse regime heeft inmiddels wraak gezworen, maar dit zal wellicht alleen bij woorden blijven. Wél zal het land meer steun gaan zoeken bij Rusland en Turkije, omdat ze nieuwe materialen nodig hebben, die door deze landen moeiteloos geleverd kunnen worden. Zo heeft aan de ene kant Israël het voordeel dat ze Iran hard raken in hun nucleaire programma, anderzijds versterken ze hierdoor de samenwerking tussen Rusland, Turkije en Iran. De Ezechiël 38-oorlog wacht namelijk op de juiste timing, en dat is Gods timing!
aanval-voor1
Hierboven is de situatie vóór de aanval, hieronder erna.
aanval-na1
aanval-voor2
Hierboven is de situatie vóór de aanval, hieronder erna.
aanval-na2
Op zondag werd er door Israël een nieuwe satelliet gelanceerd met de naam Ofek16. Volgens het ministerie van Defensie is deze satelliet in staat om "overal mee te kijken in het Midden-Oosten".

Het woord Ofek betekent "horizon" en hiermee verbreedt Israël inderdaad zijn horizon en probeert zich steeds beter te verdedigen. Toch kan ook Israël zich niet goed verdedigen tegen een andere vijand, die veel kleiner is: corona. De maatregelen die zijn afgekondigd zijn weer strenger geworden en houden de gemoederen bezig in Israël en over de hele wereld. Het verspreidt veel onzekerheid en angst of er bijvoorbeeld een tweede golf komt. Gelukkig mogen we schuilen bij God en onszelf bemoedigen met de woorden die David uitsprak in Psalm 27: "De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE."

Hieronder kun je de lancering van de satelliet bekijken:
opek16
Amir Tsarfati
Amir Tsarfati spreekt, in deze Nederlands ondertitelde video, over de essentie van de opname. Hoe belangrijk is het om onze gezegende hoop vast te houden en uit te zien naar het moment van de opname: de ontmoeting met Jezus Christus!
JDFaraq
JD Faraq staat deze week stil bij de vraag: "Is er nog hoop?" Een indringende boodschap voor deze tijd. Goed om te bekijken!
home
Een prachtige video waarin Chris Tomlin het verlangen bezingt
wat wel zullen herkennen: "I'm going home"
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!