GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 11 JUNI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

God weet het! Hij weet alle antwoorden op je vragen, Hij weet hoe jij je voelt, Hij weet van je vreugde, maar ook van je lijden, Hij weet het! Omdat Hij alles weet, kun je Hem vertrouwen, want Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde laten komen, om Hem te laten sterven in jouw plaats. Onze zonden zijn vergeven, de straf op de zonde is weggenomen, genade is ons deel en dat alles door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus (Romeinen 8:35-39), De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121:5) en diezelfde Rechterhand legde Hij op Johannes en zei: "Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste" (Openbaring 1:17).

Deze waarheden mag je vasthouden in een wereld waar chaos en de leugen heerst. Tijdens de protesten na het overlijden van George Floyd zien we dat mensen één knie buigen om daarmee aan te geven tegen racisme en onrecht te zijn. Laten wij, jij en ik, daarentegen onze beide knieën buigen en aanbidding brengen aan onze Schepper, Zaligmaker en Heiland. We zijn geschapen om Hem te eren en het doel van ons bestaan hier op aarde is om Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.

Maar oh, het uiteindelijke hoogtepunt zal zijn om Hem te ontmoeten, nú al door Zijn Woord en in je gebed, maar stráks van aangezicht tot aangezicht. De raadselen van vandaag worden dan antwoorden! Dan kun je deze wereld achter je laten en LEVEN zoals je bedoelt bent om te leven.

Momenteel ervaren we de heftige gevolgen van de lockdown en de maatregelen die de overheid neemt. Ook zijn er felle protesten die nu over de hele wereld gevoerd worden. Wij merken hierdoor nog veel meer: dit is niet mijn thuis. En dat is ook zo! Thuis is dé plaats waar je volkomen jezelf mag zijn, zonder de opgelegde beperkingen die je hier ervaart. Thuis is leven vanuit de liefde van God en in de aanwezigheid van Jezus Christus. Dáár we zien naar uit! Om Thuis te zijn!

Verderop in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

FASEN VAN DE NIEUWE WERELDORDE

checkmated
Zitten we met elkaar in een slechte film? Zien we de contouren van de nieuwe wereldorde? Gelukkig heeft ook deze film een happy end!
Lees verder

Bijbeltekst ~ 1 Korinthe 2:9


Maar het is zoals geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en in geen mensenhart is opgekomen,
dat is wat God bereid heeft
voor hen die Hem liefhebben.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Zou je op een ochtend wakker kunnen worden en in het nieuws de kop voorbij zien komen "Rusland verlaat Syrië"? Als je Ezechiël 38 leest is dat vooralsnog niet mogelijk. Daar staat namelijk een oorlog beschreven tussen Israël enerzijds en Rusland, Iran en Turkije aan de andere kant. Dat Rusland inderdaad geenszins van plan is om Syrië te verlaten, komen we ook in onderstaand bericht tegen:
Momenteel heeft Rusland twee permanente militaire bases in Syrië. De ene bevindt zich op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de havenstad Latakia en de andere is een marinebasis in de nabijgelegen stad Tartous. De komende tijd echter, zal Rusland zijn militaire macht verder uitbreiden door meer Russische faciliteiten te bouwen in Syrië.
Er komen in totaal vier nieuwe locaties bij: De eerste is in de buurt van het Armeense dorp Kassab, ten noorden van Latakia. Het wordt omgevormd tot een nieuwe Russische militaire basis. Ten tweede kijken de Russen naar de gebouwen van het Naval Research Institute in de stad Latakia, die ze willen verbouwen in onderdak voor de families van hun troepen die in de buurt zijn gestationeerd. De derde is de Bayda-haven aan de Middellandse Zee, die momenteel wordt gebruikt door de Syrische marine. Het zal worden uitgebreid en geüpgraded en zal de derde haven van Rusland in Syrië worden. Tenslotte hopen de Russen in het gebied van Al Mintar, ten zuiden van Tartous, een nieuwe stad te bouwen voor vluchtelingen uit Turkije en Libanon, vooral degenen wier huizen door de gevechten zijn vernietigd en wachten op wederopbouw. Volgens Dimitry Frolovskiy, een Russische analist uit het Midden-Oosten zet Rusland in op een langdurige aanwezigheid in de regio.
Ruslandinsyrie
Turkije: De Turkse president Erdogan heeft een droom: een nieuw Ottomaans Rijk in het Midden-Oosten waarvan hij de leider zal zijn. Het eerste speerpunt, zoals verwacht, is natuurlijk Jeruzalem. Vorige week werd daar een islamitisch centrum, in de buurt van de Tempelberg, geopend met de naam Khan Abu Khadija. In het centrum kun je o.a. een film zien over de Ottomaanse sultan Abdul Hamid II, die in het begin van de vorige eeuw de genocide op het Armeense volk pleegde. Het islamitische centrum vertoont ook gedeelten van toespraken van Erdogan, waarin hij Jeruzalem "bezet gebied" noemt. In de naam van het centrum zit het woord "Khadija". Dit was de naam van de eerste vrouw van profeet Mohammed en wordt in de islamitische wereld de "moeder van alle gelovigen" genoemd.
De datum van 1 juli komt naderbij, staat op de agenda met rood omcirkelt en erbij geschreven staat "annexatie". Op deze dag zullen de plannen voor Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) meer in detail worden onthuld. Deze waren namelijk al grofweg beschreven in het vredesplan van president Trump. De EU is er tegen, Iran en Turkije zijn tegen de plannen, alles wordt in het werk gesteld om de annexatie te dwarsbomen of in een slecht daglicht te stellen. Toch wordt hierbij één punt overgeslagen en dat is het volgende: de annexatie houdt ook in dat de grenzen van de Palestijnse Staat op de Westelijke Jordaanoever ook duidelijk beschreven staan. Israël staat dus toe dat het land wat door God aan het nageslacht van Abraham is beloofd, wordt verdeeld. Dit vinden we in Genesis 12:7 "aan uw nageslacht zal Ik dit land geven". Verdelen van Gods land is tegen Gods wil, ook dit staat duidelijk in Zijn Woord. Joël 3:1-2 luidt: "Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld."
Annexatie is niet zomaar het Beloofde Land verdelen, het is veel meer een handelen tegen de wil van God. Gehoorzaamheid brengt zegen, dat kunnen we lezen in Deuteronomium 28. Na de woorden "En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent", volgt een reeks aan zegeningen. Een wijze les, ook voor vandaag de dag!
staat
Amir Tsarfati
Amir Tsarfati spreekt over de wanorde die momenteel de wereld over gaat en over de ware essentie van de opname, onze hoop in deze wereld.
Zeer bemoedigend en Nederlands ondertiteld!
revelation
Een korte, getekende, uitleg over het Bijbelboek Openbaring en over de apocalyps. Goed om te bekijken!
videoisrael
Een prachtige video van het Beloofde Land.
Zo kun je toch weer even de mooiste plekken zien.
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!